Boj kardiologů proti pandemii srdce: na cestě k otevření specializovaných ambulancí

Publikuje: Nikola Macáková — 29. 02. 2024
Zdroj: Mgr. Veronika Ostrá
Úvodní stránka » Boj kardiologů proti pandemii srdce: na cestě k otevření specializovaných ambulancí

Kardiologové volají po vzniku ambulancí srdečního selhání, aby lépe bojovali s rostoucím počtem pacientů.

„Podle našich zkušeností do roku po odchodu z nemocnice, kam byli převezeni se srdečním selháním, zemře přibližně 20 % pacientů. Dalších asi 25 % se musí do nemocnice vrátit kvůli potížím už po jednom měsíci,“ říká prof. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D., přednosta I. interní kardioangiologické kliniky FNUSA a zároveň předseda České asociace srdečního selhání České kardiologické společnosti. Tato čísla by mohla být dle lékařů výrazně nižší, kdyby pacienta okamžitě po propuštění z nemocnice převzal do péče ambulantní kardiolog, který má zkušenosti s léčbou srdečního selhání. A hned se postaral o ladění léčby. „Podle nejnovějších doporučených postupů musí být pacient co nejlépe zaléčen při hospitalizaci a v prvních 6 týdnech po propuštění z nemocnice. To se však bohužel vždy neděje kvůli nedostačující kapacitě specialistů na srdeční selhání. Není bohužel výjimkou, že když si pacient po propuštění z nemocnice zavolá do ambulance kardiologa s žádostí o termín kontroly, dostane jej za 3 měsíce, nebo dokonce za půl roku. První dny jsou přitom nejdůležitější. Do 5 let po stanovení diagnózy zemře až 50 % nemocných se srdečním selháním. Po druhé hospitalizaci pro srdeční selhání je medián přežití jen málo přes 2 roky“ vysvětluje prof. Krejčí.

 Studie z roku 2022 ukázala, že intenzivní monitoring pacienta spolu s úpravou léčby dokáže ve 180 dnech snížit úmrtí nebo hospitalizace pro srdeční selhání až o třetinu. Dnes už lze nejen měřit krevní tlak, puls a sledovat hmotnost nemocných, ale můžeme také pravidelně monitorovat hladinu natriuretických peptidů. Tyto informace nám umožňují zintenzivnit léčbu, pokud se stav nevyvíjí příznivě, tak aby se nemocný vyhnul hospitalizaci. Právě v období krátce po propuštění z nemocniční péče je riziko komplikací nejvyšší. Abychom jim zabránili, je třeba zásadním způsobem navýšit kapacitu ambulancí pro léčbu srdečního selhání, které by ideálně měly být v každé nemocnici či při většině kardiologických ambulancí,“ pokračuje prof. Krejčí. Cílem kardiologů tak je zajistit péči ve všech regionech a menších městech. Česká kardiologická společnost se také snaží o zvýšení úrovně znalostí a pravomocí zdravotních sester, které by mohly řadu měření a úkonů dělat samy.

Další úlevu systému by měla přinést telemedicína. V řadě nemocnic už různé telemedicínské systémy používají, ale vznikaly živelně a neumí spolu komunikovat. Ve Fakultní nemocnici u sv. Anny několik let funguje telemedicínský systém pro nemocné, jehož vývoj pro potřeby společných programů podpořilo Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie.

„Stačí když se pacient pod svým heslem přihlásí na portál, a systém mu každý den vygeneruje dotazník. Pacient vyplní například kolik váží, jak se cítí, jaký má tlak, zda je dušný, má otoky a pokud ano kde a jak velké. Jakmile uvidíme, že se zhoršuje, okamžitě zasáhneme. Upravíme například medikaci tak, aby se jeho stav stabilizoval,“ vysvětluje vrchní sestra I. interní kardioangiologické kliniky FNUSA Mgr. Monika Černá. V současné době takto sledují deset pacientů s mechanickou podporou srdce a dalších deset, kteří čekají na transplantaci – všichni kvůli své nemoci trpí pokročilým srdečním selháním. „Pro pacienty je výrazně lepší, když je monitorujeme průběžně. Může se totiž stát, že přijdou po půl roce na kontrolu s osmi kily navíc, kvůli zadrženým tekutinám, a tento stav se pak upravuje těžce,“ dodává Monika Černá.

Kardiologové odhadují, že do roku 2040 může být v České republice až 900 000 lidí se srdečním selháním. Podle předsedy České kardiologické společnosti prof. MUDr. Petra Ošťádala, Ph.D., FESC, jsou nemoci oběhové soustavy dlouhodobě hlavní příčinou úmrtí v Česku.

V posledních letech kardiologové bijí na poplach – incidence srdečního selhání v populaci neustále roste a s ní i potřeba efektivnější péče. Srdeční selhání, často popisované jako „tichá pandemie“, si vyžaduje nejen akutní, ale i dlouhodobou, cílenou péči. Kardiologická společnost proto usiluje o vznik specializovaných ambulancí, které by se tomuto závažnému onemocnění věnovaly přímo a s nejnovějšími poznatky v ruce.

Tyto ambulance by představovaly klíčový krok ke zlepšení prognózy pacientů se srdečním selháním. Kromě poskytování specializované péče by se zaměřily na edukaci pacientů a jejich rodin, což je nezbytné pro efektivní domácí péči a prevenci dalších komplikací.

Aktuálně jsou specializované služby dostupné především v rámci velkých nemocnic s kardiocentry. Avšak s rostoucím počtem pacientů se ukazuje, že tato infrastruktura je značně nedostatečná. Vznik nových ambulancí by znamenal zásadní posun v přístupu k pacientům, kteří po hospitalizaci často zůstávají bez potřebné následné péče.

Rozšíření sítě ambulancí by také pomohlo odlehčit nemocnicím, které se potýkají s velkým zatížením, a umožnilo by kardiologům lépe sledovat stav svých pacientů v dlouhodobém horizontu. Tím by se zlepšila nejen kvalita života pacientů, ale potenciálně i jejich dlouhodobá prognóza.

K vytvoření těchto ambulancí je však potřeba nejen odborného zápalu, ale i politické a finanční podpory. Kardiologové proto apelují na zdravotní pojišťovny a státní orgány, aby podpořily jejich vznik. Argumentují nejen zlepšením péče o pacienty, ale i potenciálními úsporami pro zdravotní systém díky prevenci komplikací a snížení počtu hospitalizací.

Otevření specializovaných ambulancí srdečního selhání by tak představovalo značný pokrok v péči o pacienty s tímto onemocněním. Je to krok, který si vyžaduje koordinované úsilí mnoha aktérů ve zdravotnictví, ale jeho potenciální přínosy pro pacienty i celý systém jsou nezpochybnitelné. Vzhledem k rostoucímu výskytu srdečního selhání je tento krok nejen žádoucí, ale přímo nezbytný.

Použité zdroje: fnusa.cz, kardio-cz.cz,
Použité studie: thelancet.com,
(redakční informace a zdroje)
Text: Mgr. Veronika Ostrá & redakce/N. Macáková

Upozorňujeme, že informace, publikované články, rady a doporučení prezentované na webové stránce www.zdravizivot.cz neslouží jako náhrada za individuální lékařskou péči poskytovanou lékařem! Tyto informace nelze považovat za lékařskou konzultaci nebo doporučení pro konkrétního pacienta či pacienty. Informace zveřejněné na této stránce neslouží k nahrazování individuální léčby a jsou pouze obecnými informacemi na dané téma.

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo ZŽ

O nás

Jsme internetový online magazín, který je zaměřen na zdraví, zdravotnictví, medicínu, vitalitu, harmonii, život a zdravý životní styl. Na webu nechybí ani známá onemocnění či babské rady a receptury. Naším partnerským projektem jsou UdálostiExtra.cz.

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu