Boj s neviditelným démonem: Fetální alkoholový syndrom

Publikuje: Nikola Macáková — 26. 03. 2024
Zdroj: Nikola Macáková - redakční text
Úvodní stránka » Boj s neviditelným démonem: Fetální alkoholový syndrom

Fetální alkoholový syndrom je neviditelný démon, který se může dotknout každého. Pojďte objevit jeho temné tajemství a naučit se, jak mu čelit.

Fetální alkoholový syndrom je vrozeným syndromem, kterému lze velmi snadno předejít, tj. omezit příjem alkoholu během těhotenství. Objevuje se tedy u dětí žen alkoholiček,“ uvádí k danému onemocnění v úvodu medicínský portál symptomy.cz.

Fetální alkoholový syndrom zahrnuje velké množství problémů a symptomů různé tíže, a to fyzických i psychických,“ upřesňuje medicínský portál.

Fetální alkoholový syndrom (FAS) je zrádným nepřítelem, který může poznamenat životy těch nejzranitelnějších – nenarozených dětí. Toto syndrom, způsobené vystavením plodu alkoholu během těhotenství, přináší s sebou celou řadu komplikací a problémů, které mohou trvat celý život.

Diagnostika Fetálního alkoholového syndromu je obtížná a často dochází k nedorozuměním a opomenutím. Lékaři většinou spoléhají na pozorování charakteristických fyziologických rysů u novorozence a poté provádějí testy a vyšetření, aby potvrdili diagnózu. Ideální je však předejít rizikům konzumací alkoholu během těhotenství.

Symptomy Fetálního alkoholového syndromu mohou být rozmanité, ale zahrnují zpožděný růst, poruchy chování, problémy s učením a rozvojem, poruchy spánku a další. Jednotlivé příznaky se mohou lišit podle stupně postižení a závažnosti syndromu.

DŘÍVE JSME PSALI:

Cirhóza jater: nepříznivý osud jaterního orgánu

David Bárta — 29. 09. 2023
Játra, nezbytný orgán pro správné fungování lidského těla, jsou občas vystavena nebezpečí, která mohou způsobit vážné onemocnění.

Příčiny Fetálního alkoholového syndromu jsou jednoznačné – alkohol. Každý alkoholický nápoj, který těhotná žena vypije, může poškodit plod a vést k následkům FAS. Proto je klíčové, aby těhotné ženy dodržovaly zásady zdravého těhotenství a zcela se vyhnuly alkoholu.

Lékaře je vhodné navštívit ihned po zjištění těhotenství, aby mohli poskytnout nezbytné rady a podporu pro zdravý průběh těhotenství a vyloučení rizika Fetálního alkoholového syndromu. Odborníci na tuto problematiku jsou pediatři, neonatologové a odborníci na vývojovou pediatrii.

Fetální alkoholový syndrom může nést s sebou řadu rizik, včetně mentálních a fyzických postižení, které mohou ovlivnit celý život postiženého jedince. Bez řádné péče a podpory mohou tyto děti čelit mnoha výzvám v každodenním životě.

Léčba Fetálního alkoholového syndromu je primárně zaměřena na podporu a zlepšení života postižených jedinců. Existují různé terapeutické přístupy a programy, které mohou pomoci zvládnout symptomy a zlepšit kvalitu života.

„Jedná se o neléčitelný stav, je však možné ovlivnit jednotlivé symptomy a zmírnit je. Některé děti mohou být „téměř“ normální, jiné vyžadují celodenní speciální péči. Pro děti je důležitá stabilita, bez stresu a tlaku. Psychické poruchy je možné zvládat pomocí medikace, tj. antidepresiv, antipsychotik, léků proti úzkostem aj. Je nutné s dětmi pracovat na chování, navazování kontaktů, učit je sociálním dovednostem a interakcím v kolektivu,“ píše k tématu portál symptomy.cz.

Odborníci varují, že Fetální alkoholový syndrom je vážným a zcela preventabilním problémem. S dostatečnou informovaností a prevencí můžeme předejít mnoha utrpením a problémům spojeným s tímto syndromem.

„Doposud nebyla stanovená žádná dávka alkoholu, která by pro dítě byla prokazatelně neškodná. Proto odborníci nejčastěji doporučují těhotným ženám alkohol neužívat vůbec. Užíváním zejména nadměrných dávek alkoholu je dítě vystaveno riziku rozvoje tzv. fetálního alkoholového syndromu (FAS). Dítě se pak rodí se specifickými tělesnými a psychickými následky, které jej mohou ovlivnit na celý život,“ uvádí v krátké citaci web kliniky adiktologie alkoholpodkontrolou.cz.

Fetální alkoholový syndrom. Zdroj: alkoholpodkontrolou.cz (tiskový servis)

Historie Fetálního alkoholového syndromu sahá až do 70. let 20. století, kdy byl poprvé identifikován. Od té doby se odborníci snaží zvýšit povědomí a provádět výzkumy zaměřené na prevenci a léčbu tohoto problému.

Fetální alkoholový syndrom (FAS) není novým jevem. Jeho historie sahá až do 70. let 20. století, kdy byl poprvé identifikován a pojmenován lékaři. Ve skutečnosti však může být jeho existence mnohem starší, jen nebyl dostatečně diagnostikován a uvědomován si jeho význam v medicíně.

První zmínky o následcích konzumace alkoholu během těhotenství na plod pocházejí již ze starověkých kultur, ale až v moderní době začal být tento problém studován a identifikován jako klinická entita.

Během 70. let a 80. let 20. století došlo k výraznému nárůstu povědomí o Fetálním alkoholovém syndromu. Lékaři začali objevovat spojitosti mezi konzumací alkoholu během těhotenství a různými abnormalitami a vývojovými problémy u novorozenců. Tato poznání vedla k prvním klinickým popisům FAS a začátku diagnostických postupů.

V 90. letech a počátkem 21. století se zvýšilo povědomí o Fetálním alkoholovém syndromu díky intenzivnímu výzkumu a informačním kampaním. Zdůrazňovalo se, že žádné množství alkoholu v těhotenství není bezpečné pro plod a že FAS je zcela preventabilní.

DŘÍVE JSME PSALI:

Koktejl rizika: když se energetické nápoje mísí s alkoholem

Nikola Macáková — 11. 02. 2024
Energetické nápoje a alkohol - směs, která může vážně ohrozit vaše zdraví. Čeští odborníci varují před nebezpečnými důsledky.

Dnes jsou lékaři, odborníci a veřejnost stále více podvědomí o rizicích spojených s konzumací alkoholu během těhotenství a o důležitosti prevence Fetálního alkoholového syndromu. Přesto zůstává boj s touto problematikou výzvou, neboť mnoho žen stále podceňuje rizika alkoholu pro své nenarozené děti. Je třeba pokračovat v osvětových kampaních a vědeckém výzkumu, aby se minimalizovalo utrpení spojené s tímto syndromem a jeho dopady na společnost.

Fetální alkoholový syndrom je temný stín, který visí nad těhotnými ženami a jejich nenarozenými dětmi. Je naší povinností jako společnosti se této hrozby vědomě vyhýbat a chránit ty nejzranitelnější.

Použité zdroje: symptomy.cz, alkoholpodkontrolou.cz,
redakční informace a zdroje – redakční text*

Upozorňujeme, že informace, publikované články, rady a doporučení prezentované na webové stránce www.zdravizivot.cz neslouží jako náhrada za individuální lékařskou péči poskytovanou lékařem! Tyto informace nelze považovat za lékařskou konzultaci nebo doporučení pro konkrétního pacienta či pacienty. Informace zveřejněné na této stránce neslouží k nahrazování individuální léčby a jsou pouze obecnými informacemi na dané téma.

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo ZŽ

O nás

Jsme internetový online magazín, který je zaměřen na zdraví, zdravotnictví, medicínu, vitalitu, harmonii, život a zdravý životní styl. Na webu nechybí ani známá onemocnění či babské rady a receptury. Naším partnerským projektem jsou UdálostiExtra.cz.

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu