Bušení srdce (Palpitace): když srdce vykročí ze své rytmické symfonie

Publikuje: Nikola Macáková — 30. 11. 2023
Zdroj: Nikola Macáková - redakční text
Úvodní stránka » Bušení srdce (Palpitace): když srdce vykročí ze své rytmické symfonie

Bušení srdce, známé také jako palpitace, může být pro mnohé jedince velmi znepokojivým zážitkem.

Ačkoliv většina episod bývá neškodná, může také signalizovat potenciálně závažné zdravotní problémy. V tomto redakčním článku se zaměříme na povahu tohoto jevu, jeho příznaky, léčbu, vyšetření a důležitost okamžité péče.

Pocit zrychleného bušení srdce (tzv. palpitace) může mít různé příčiny. Někdy jde o relativně banální důvod, jako je stres, nevhodná strava (potraviny a nápoje s obsahem cukru, kofeinu a alkoholu), dehydratace či nedostatek spánku (tzv. ojedinělé extrasystoly). Na vině však může být i srdeční nepravidelnost (arytmie), která značí srdeční onemocnění,“ uvádí k tématu na svém webu lékaři z kliniky EUC.

Příčiny bušení srdce

Přicházejí-li krátkodobé náhlé návaly bušení srdce s rychlým ukončením v klidném stavu, může se jednat o záchvaty zrychlení srdeční akce, které slouží k odblokování nadbytečných stahů srdeční svaloviny. Tento záchvat trvá jen několik desítek vteřin a není nebezpečný. Návaly bušení srdce mohou také pociťovat lidé při velkém emocionálním vypětí, zde však ke zrychlování a konečnému zpomalení srdeční akce dochází postupně. Tito lidé by se měli vyhýbat větší stresové zátěži,“ píše k tématu zdravotnický web symptomy.cz.

Dlouhodobé (minuty, hodiny) návaly bušení srdce bývají průvodním jevem při onemocnění štítné žlázy.

Trvalé zvýšené bušení srdce bývá příznakem vysokého krevního tlaku.

Bušení srdce se vyšetřuje pomocí přístroje EKG, který zhodnocuje pravidelnost srdečních stahů. Před vyšetřením je dobré správně popsat časnost srdečních problémů ošetřujícímu lékaři, který poté může lépe stanovit diagnózu,“ dodává web symptomy.cz.

Léčba bušení srdce: cesta k srdeční harmonii

Léčba palpitací závisí na základní příčině. V případě, že jsou palpitace způsobeny stresovými situacemi či úzkostí, může lékař doporučit relaxační techniky nebo psychoterapii. Pro případy spojené s poruchami srdečního rytmu mohou být předepsány léky, které pomáhají stabilizovat srdeční tep.

Okamžitou lékařskou pomoc vyhledejte v případě, že kromě bušení srdce pociťujete i bolest na hrudi, dušnost nebo závrať. Tyto příznaky totiž mohou signalizovat infarkt myokardu.

Na lékaře se obraťte také tehdy, když vás bušení srdce trápí opakovaně.

Pro léčbu je stěžejní určení příčiny problému. Ojedinělé případy bušení srdce lze obvykle napravit změnou životního stylu (vyvarování se stresu, změna životosprávy apod.). Na arytmii se užívají léky (antiarytmika) nebo lze problém řešit odstraněním místa vzniku poruch srdečních rytmů tzv. katetrizační ablací. Ve vážných případech lze využít speciální kardiostimulátor (kardioverter-defibrilátor ICD), který dokáže akutní arytmii rozpoznat a vyřešit,“ vysvětlují dále lékaři z kliniky EUC.

PNP a palpitace: důležitost přednemocniční neodkladné péče

V případech, kdy palpitace způsobují intenzivní bolesti na hrudi, dušnost nebo mdloby, je klíčové, aby pacient vyhledal, co nejdříve přednemocniční neodkladnou péči (PNP) a kontaktoval zdravotnickou záchrannou službu. Zkušení zdravotničtí profesionálové v rámci přednemocniční neodkladné péče mohou poskytnout okamžitou pomoc a stabilizovat pacienta. Pokud jsou palpitace spojeny s dalšími potenciálně vážnými symptomy, může být nezbytné další dovyšetření pacienta, již poskytované ve zdravotnickém zařízení. Posádky zdravotnické záchranné služby napříč Českou republikou transportují obvykle pacienty do nejbližšího zdravotnického zařízení, což je dáno legislativně. Případně s ohledem na zdravotní stav pacienta mohou využít také převozu pacienta na tzv. vyšší zdravotnické pracoviště například do krajské či Fakultní nemocnice.

Rizika

Pokud je silnější bušení srdce časté, signalizuje srdeční onemocnění a jeho neléčením riskujete rozvinutí srdeční choroby. To může vést k mozkové mrtvici, infarktu myokardu a tím i k trvalým následkům či dokonce smrti,“ upřesňují odborníci z kliniky EUC.

Obvyklá medikace

K léčbě se využívají lékařem předepsaná antiarytmika,“ doplňují lékaři z kliniky EUC.

Drogy vs. bušení srdce

Ano, některé drogy mohou způsobovat bušení srdce, a to zejména kvůli jejich vlivu na srdeční rytmus a krevní tlak. Následující jsou některé z drog, které mohou přispívat k palpitacím:

  • Stimulancia: některé stimulancia, jako je kokain nebo amfetaminy, mohou zvyšovat srdeční frekvenci a krevní tlak, což může vést k palpitacím a nepravidelným srdečním rytmům.
    MDMA (extáze); tato droga může způsobit nárůst srdeční frekvence a krevního tlaku a přispívat k palpitacím. Může také ovlivnit rovnováhu elektrolytů, což může vést k srdečním problémům.
  • Methamfetaminy: podobně jako amfetaminy mohou methamfetaminy ovlivnit srdeční rytmus a způsobovat bušení srdce.
  • Léky: některé léky, zejména ty s obsahem efedrinu, mohou mít stimulační účinky na srdce a způsobovat palpitace.
  • Nikotin: kouření tabáku obsahuje nikotin, který může způsobit zvýšení srdeční frekvence a krevního tlaku, což může přispět k bušení srdce.

Je důležité zdůraznit, že každý jedinec může reagovat na drogy odlišně, a některé osoby mohou být více náchylné k nežádoucím účinkům na srdce než jiní. Důsledky užívání drog mohou být vážné a mohou zahrnovat srdeční arytmie, infarkt myokardu nebo další srdeční komplikace a onemocnění.

Pokud máte obavy ohledně vlivu drog na vaše zdraví, nebo pokud zažíváte bušení srdce nebo jiné neobvyklé srdeční symptomy, je důležité konzultovat s lékařem. Lékař vám může poskytnout informace a podporu, a pokud je to nezbytné, doporučí vhodné léčebné postupy.

Marihuana a THC

Vědecký výzkum ohledně vlivu marihuany na srdeční zdraví zůstává komplexní a některé studie naznačují, že THC (tetrahydrocannabinol), aktivní složka marihuany, může mít některé vlivy na srdeční funkci. Nicméně, je důležité si uvědomit, že dostupné informace jsou omezené a existuje potřeba dalšího výzkumu.

Některé možné vlivy marihuany a THC na srdce zahrnují:

  • Zvýšená srdeční frekvence: marihuana může způsobit dočasný nárůst srdeční frekvence po jejím užití. To by mohlo přispět k pocitu bušení srdce nebo palpitacím.
  • Změny krevního tlaku: některé studie naznačují, že marihuana může krátkodobě zvýšit krevní tlak. Vysoký krevní tlak může být spojen s palpitacemi.
  • Riziko pro jedince s existujícími srdečními problémy: pro lidi s existujícími srdečními onemocněními nebo rizikovými faktory může užívání marihuany představovat zvýšené riziko srdečních komplikací.

Je důležité mít na paměti, že vlivy marihuany na srdeční zdraví mohou být individuální a závisí na mnoha faktorech, včetně dávky, způsobu užívání, frekvence užívání a individuální citlivosti k látkám. Pro lidi s historií srdečních problémů nebo jinými rizikovými faktory může být konzultace s lékařem ohledně užívání marihuany moudré rozhodnutí. Osoby, které mají nějaké neobvyklé srdeční symptomy, by měly vyhledat lékařskou pomoc.

V každém případě, což jsou obecné informace je důležité být otevřený a upřímný ohledně užívání jakýchkoliv látek s lékařem, aby mohl poskytnout informovanou radu na základě konkrétních okolností a zdravotního stavu pacienta.

Použité zdroje: Klinika EUC (euc.cz), symptomy.cz, redakční informace, poznatky a zdroje,
(redakční text – N. Macáková)

Upozorňujeme, že informace, publikované články, rady a doporučení prezentované na webové stránce www.zdravizivot.cz neslouží jako náhrada za individuální lékařskou péči poskytovanou lékařem! Tyto informace nelze považovat za lékařskou konzultaci nebo doporučení pro konkrétního pacienta či pacienty. Informace zveřejněné na této stránce neslouží k nahrazování individuální léčby a jsou pouze obecnými informacemi na dané téma.

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo ZŽ

O nás

Jsme internetový online magazín, který je zaměřen na zdraví, zdravotnictví, medicínu, vitalitu, harmonii, život a zdravý životní styl. Na webu nechybí ani známá onemocnění či babské rady a receptury. Naším partnerským projektem jsou UdálostiExtra.cz.

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu