Dialýza jako záchranný most mezi životem a nemocí

VIDEO
Publikuje: Nikola Macáková — 12. 02. 2024
Zdroj: Nikola Macáková - redakční text
Úvodní stránka » Dialýza jako záchranný most mezi životem a nemocí

Dialýza je klíčovou léčbou pro pacienty s selháním ledvin. Proč je nutná a co by měli vědět jak laici, tak odborníci?

V pravém slova smyslu je však dialýza fyzikální proces, při němž jsou z roztoku odstraňovány miniaturní částečky (přesněji řečeno malé molekuly a ionty) tak, že dialyzovaný roztok je oddělen od většího objemu jiného roztoku polopropustnou membránou, kterou malé molekuly a ionty procházejí. Po uplynutí nějaké doby se koncentrace malých molekul a iontů v obou roztocích vyrovnají. Výrobci dodávají polopropustné dialyzační membrány s definovanou velikostí pórů, pomocí nichž lze poměrně přesně zvolit hranici mezi velikostí molekul, které mají být z roztoku odstraněny, a naopak těmi, které v něm mají zůstat. Princip dialýzy se v lékařství využívá při výše zmíněné hemodialýze, kdy dialyzovaným materiálem je pacientova krev,“ uvádí k tématu Národní zdravotnický informační portál (NZIP).

Dialýza představuje život zachraňující proceduru pro pacienty, u kterých došlo k selhání ledvin. Tento způsob léčby nahrazuje funkci ledvin filtrací a čištěním krve, když již ledviny nejsou schopny tuto úlohu plnit samy. V dnešní době se dialýza stala běžnou, avšak stále zásadní součástí léčby renální insuficience, což je stav, při němž ledviny nedokáží adekvátně vykonávat své funkce.

DŘÍVE JSME PSALI:

Chronické onemocnění ledvin: tichý zabiják v našem středu

Nikola Macáková — 03. 02. 2024
Chronické onemocnění ledvin je vážný zdravotní problém, který často zůstává dlouho neodhalen. Jaké jsou jeho příznaky a jak se dá diagnostikovat?

Co znamená dialýza?

Dialýza je, jak již bylo v úvodu zmíněno lékařský proces, který uměle nahrazuje funkce ledvin, zejména filtraci odpadních látek, nadbytečných minerálů a tekutin z krve, když ledviny selžou. Existují dva hlavní typy dialýzy: hemodialýza a peritoneální dialýza. Hemodialýza využívá dialyzační stroj a speciální filtr zvaný dialyzátor, zatímco peritoneální dialýza využívá peritoneum v břišní dutině pacienta jako filtr pro odstraňování odpadních látek z krve.

Nefrologie – dialyzační oddělení, ilustrační foto. Zdroj: Anna Madera ze služby pexels

Hemodialýza

Hemodialýza nebo zkráceně dialýza je léčebná metoda, při které jsou z organismu odstraňovány odpadní produkty metabolismu, které se v krvi hromadí při selhání ledvin. Hemodialýza je jednou z metod náhrady funkce ledvin. Při hemodialýze je pacient napojen na zařízení, které je označováno jako „umělá ledvina“: krev je z organismu vedena do přístroje s polopropustnou membránou, který nahrazuje očišťovací funkci ledvin, a následně se očištěná vrací zpět do organismu. Celá procedura trvá přibližně 4 hodiny a opakuje se obvykle 3× týdně. V principu se jedná o dialýzu krve proti fyziologickému roztoku: nežádoucí zplodiny metabolismu (např. močovina) jsou odstraněny, ale větší molekuly (např. proteiny) v krevní plazmě zůstávají,“ vysvětluje nzip.cz.

Příčiny selhání ledvin vedoucí k dialýze

Selhání ledvin může být vyvoláno řadou příčin, včetně:

  • Diabetes mellitus (cukrovka), který je jednou z nejčastějších příčin chronického selhání ledvin.
  • Vysoký krevní tlak, který nepříznivě ovlivňuje ledviny a může vést k jejich poškození.
  • Autoimunitní onemocnění, jako je lupus erythematosus, mohou způsobit zánět a poškození ledvinových tkání.
  • Chronické infekce a obstrukce močových cest také přispívají k selhání ledvin.
  • Dědičné onemocnění ledvin, jako je polycystická ledvinná choroba.

Příznaky a diagnostika selhání ledvin

Příznaky selhání ledvin mohou být dlouho skryté a nevýrazné, což ztěžuje jejich včasnou diagnostiku. Mezi běžné příznaky patří únava, snížená močová produkce, otoky nohou a kotníků, nevysvětlitelné zvýšení nebo pokles tělesné hmotnosti, a problémy se spánkem. V pokročilých stádiích může dojít k nevolnosti, zvracení, dušnosti a koncentraci odpadních látek v krvi, což vyžaduje okamžitou lékařskou péči.

Pro chronické onemocnění ledvin (angl. chronic kidney disease, CKD) je typická pozvolná ztráta funkce ledvin v důsledku ledvinného onemocnění nebo při poškození struktury ledvin trvajícím déle jak tři měsíce. K takovému poškození často dochází dlouhodobě a bez jakýchkoliv symptomů, které by nemocnému působily nějaké závažné obtíže. Chronické onemocnění ledvin se totiž obvykle začne projevovat až ve chvíli, kdy jsou ledviny již značně poškozené, a může skončit i transplantací,“ uvádí zdravotnický portál symptomy.cz.

Role českých lékařů a zdravotnických zařízení

V České republice je péče o pacienty potřebující dialýzu na vysoké úrovni. Čeští lékaři a nefrologové (specialisté na onemocnění ledvin) používají moderní metody diagnostiky a léčby selhání ledvin, včetně nejnovějších technologií dialýzy. Kladou důraz na individuální přístup k pacientům, včetně edukace o životním stylu, který podporuje zdraví ledvin, a monitorování stavu pacientů, aby se předešlo dalšímu poškození ledvin a potřebě dialýzy.

Podcast IKEM na téma dialýza a ledviny

Na druhý čtvrtek v březnu připadá vždy Světový den ledvin. Letošní téma „zdravé ledviny pro všechny“ má upozornit každého z nás na funkci ledvin v lidském těle a jednoduchou identifikaci potenciálních zdravotních problémů. Protože 10 až 15 % světové populace trpí určitou formou onemocnění ledvin, v Česku má nemocné ledviny každý desátý člověk. „Jak pečovat o své ledviny? A co dělat, když se člověk dostane až na dialýzu? V podcastu IKEM odpovídá vedoucí Dialyzačního a metabolického oddělení IKEM doc. MUDr. Alena Paříková, Ph.D.,“ uvádí autoři podcastu na serveru YouTube.com, kde byl podcast zveřejněn.

Prevence

Jelikož k základním příčinám selhávání ledvin patří vysoký krevní tlak, cukrovka a případně i obezita, tak se opravdu vyplatí řešit je zavčas a dlouhodobě, neboť život s dialýzou není opravdu žádná legrace! Hlavní a tou nejdůležitější prevencí je zdravý životní styl, dostatek pohybu a pravidelný přiměřený přísun tekutin – protože ledviny zatěžuje nejen nedostatek, ale i přebytek vody a nárazové pití,“ dodává portál symptomy.cz.

DŘÍVE JSME PSALI:

Vstupte do temného labyrintu: nemoci ledvin a jejich ničivá cesta bolesti

Nikola Macáková — 28. 12. 2023
Nesnáz je jedním z prostředků, jak náš organismus signalizuje, že něco není v pořádku a vyžaduje naši pozornost.

Dialýza znamená pro mnohé pacienty s chronickým selháním ledvin novou šanci na život. Je to komplexní léčebný proces, který vyžaduje spolupráci mezi pacienty, lékaři a zdravotnickým personálem. Prevence a včasná diagnostika jsou klíčové pro snížení potřeby dialýzy. Zdravý životní styl, kontrola krevního tlaku a cukru v krvi, a pravidelné lékařské prohlídky mohou výrazně snížit riziko vzniku onemocnění ledvin.

Použité zdroje:
Česká Nefrologická společnost: https://nefrologie.cz
Mezinárodní federace pro ledviny: https://www.theisn.org
Ministerstvo zdravotnictví ČR: https://www.mzcr.cz
Národní zdravotnický informační portál (NZIP): https://www.nzip.cz/rejstrikovy-pojem/959
Zdravotnický portál Symptomy.cz: https://www.symptomy.cz/nemoc/chronicke-onemocneni-ledvin
IKEM Praha / Podcast „Dialýza ledviny“: https://www.youtube.com/watch?v=TN1abfnToMA 
redakční informace a zdroje – redakční text*

Upozorňujeme, že informace, publikované články, rady a doporučení prezentované na webové stránce www.zdravizivot.cz neslouží jako náhrada za individuální lékařskou péči poskytovanou lékařem! Tyto informace nelze považovat za lékařskou konzultaci nebo doporučení pro konkrétního pacienta či pacienty. Informace zveřejněné na této stránce neslouží k nahrazování individuální léčby a jsou pouze obecnými informacemi na dané téma.

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo ZŽ

O nás

Jsme internetový online magazín, který je zaměřen na zdraví, zdravotnictví, medicínu, vitalitu, harmonii, život a zdravý životní styl. Na webu nechybí ani známá onemocnění či babské rady a receptury. Naším partnerským projektem jsou UdálostiExtra.cz.

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu