Eutanazie a asistovaná sebevražda: proč je Česká republika na rozcestí?

Publikuje: Nikola Macáková — 22. 11. 2023
Zdroj: Nikola Macáková & kolektiv - redakční text
Úvodní stránka » Eutanazie a asistovaná sebevražda: proč je Česká republika na rozcestí?

Eutanazie a asistovaná sebevražda jsou témata, která vyvolávají silné emoce a rozdělují veřejné mínění po celém světě.

V České republice je situace jasná – obě tyto praktiky jsou v současnosti nelegální. Proč? Tématu se dnes věnovala redakce našeho zdravotnického magazínu.

Eutanazie v České republice

Eutanazie, neboli usmrcení na žádost, je v České republice podle legislativy zakázána a považována za vraždu. Tento stav platí od vzniku samostatné České republiky a zatím se nezměnil. Přesto se o eutanázii ve sněmovně vedly diskuze, naposledy v roce 2016. Tyto snahy o začlenění legálnosti eutanázie do českého právního řádu byly tehdy v Poslanecké sněmovně smeteny ze stolu,“ uvádí k tématu web mylaw.cz.

Asistovaná sebevražda v České republice

Asistovaná sebevražda, kdy se někdo postará o přípravu a zajištění celého procesu sebevraždy (např. připraví smrtící látku, kterou si musí vzít pacient sám), je v České republice považována za trestný čin účasti na sebevraždě a trestá se podle trestního zákoníku,“ píše web is.muni.cz.

Někdy se můžeme setkat v souvislosti s eutanazií s pojmy „aktivní” nebo „pasivní” eutanazie. Tato označení jsou však v moderní bioetické diskusi považována za nepřesná a byla proto většinou autorů opuštěna. O co se jedná? Termín „aktivní eutanazie” obsahově splývá se současným pojetím eutanazie (bez přívlastku).

Jako „pasivní eutanazie” bylo označováno nekonání, zřeknutí se nebo ukončení určitého konání při péči o nevratně závažně nemocného pacienta, které má či alespoň může mít za následek uspíšení jeho úmrtí.

„Pojem „pasivní eutanazie“ je historickým označením pro limitaci rozsahu léčby v situaci nevratného život bezprostředně ohrožujícího onemocnění. Tato limitace spočívá v rozhodnutí o nezahájení nebo o ukončení některého z život prodlužujících postupů (např. umělá plicní ventilace). Smrt zde nastává v důsledku přirozené progrese základního patologického stavu (např. respiračního selhání při metastatickém postižení plic), a nikoliv v důsledku lékařova záměru pacienta usmrtit,“ upřesňuje dále web is.muni.cz, jenž dodává, že používání pojmu „pasivní eutanazie” v souvislosti s ukončením či nerozšiřováním léčby je většinou autorů považováno za nevhodné a zavádějící. Podrobné zpracování historie, užívání a současné diskuse o eutanazii a dalších formách asistované smrti uvádí doc. Kuře v monografii Co je eutanazie – studie k pojmu dobré smrti.

Proč je to tak?

Důvody pro současný stav jsou různé. Jedním z nich je etický a morální aspekt. Eutanazie a asistovaná sebevražda se dotýkají základních otázek o hodnotě a posvátnosti lidského života. Mnoho lidí věří, že život je posvátný a že nikdo, ani lékař, nemá právo aktivně ukončit lidský život.

Dalším důvodem je obava z možného zneužití. Existuje obava, že legalizace eutanazie nebo asistované sebevraždy by mohla vést k situacím, kdy by tyto praktiky mohly být zneužity, například v případech, kdy by pacienti mohli být nuceni k ukončení svého života.

Jaké jsou argumenty proti legalizaci eutanazie?

Existuje několik argumentů proti legalizaci eutanazie o kterých se aktuálně zmiňuje portál zdravi.euro.cz:

  1. Nesnesitelné bolesti: argument fyzického utrpení, sám o sobě jistě efektní, již dnes nelze použít. Z paliativní medicíny se stal obor s vlastní atestací a platí pravidlo, že pacient 21. století, který trpí krutými a zároveň dlouhotrvajícími bolestmi je pacient, který je nesprávně léčen.
  2. Kluzký svah: zkušenosti z Nizozemí ukazují, že od zeleného stolu není možno tomuto zneužívání zabránit. Data z Nizozemí ukazují, že se nizozemská společnost dostala do natolik kluzkého svahu, že se sama o sobě stává spíše mementem pro ostatní státy, aby se podobného vývoje vyvarovaly.
  3. Jednotlivé mimořádné kasuistiky se nemohou proměnit v zákon: z jedné konkrétní kazuistiky není možno vytvořit dobrý zákon. I když proponenti eutanázie často používají konkrétní emocionálně vypjaté kauzy, podle takových případů nelze napsat zákon.
  4. Náboženské tradice: některé náboženské tradice jsou proti eutanázii.
  5. Kodex lékařské etiky: eutanázie může být v rozporu s kodexem lékařské etiky.
  6. Riziko narušení důvěry vůči lékařům: existuje obava, že legalizace eutanazie by mohla narušit důvěru pacientů vůči lékařů.
  7. Obtížnost zaručit člověku, že se bude moci svobodně vyslovit: je těžké zaručit, že pacient bude moci svobodně vyjádřit svůj souhlas nebo nesouhlas.
  8. Eutanázie je v rozporu se základním právem člověka na život: eutanázie je v rozporu se základním právem člověka na život.

Tyto argumenty jsou jen některé z mnoha, které se objevují v diskusi o eutanázii

Budoucnost eutanazie a asistované sebevraždy v České republice

I přes současný zákaz eutanazie a asistované sebevraždy v České republice je tato problematika stále aktuální. „Diskuze o možné legalizaci těchto praktik pokračují a názory se mohou v budoucnu změnit. Nicméně, jakákoli změna v tomto směru by vyžadovala pečlivou úvahu a diskuzi, aby se zajistilo, že jakékoli nové zákony by byly spravedlivé, humánní a že by se zabránilo jakémukoli možnému zneužití,“ uvádí k tématu web ct24.ceskatelevize.cz.

DŘÍVE JSME PSALI:

Hospicová péče v Česku

Nikola Macáková — 13. 11. 2023
Hospicová péče je speciální lékařská péče pro pacienty s život ohrožujícími nemocemi. Cílem je poskytnout pohodlí a udržet kvalitu života.

Zatímco některé země, jako je Belgie, Nizozemsko a Lucembursko, eutanazii legalizoval, a další, jako je Švýcarsko, povolily asistovanou sebevraždu, v České republice zůstává tato otázka stále otevřená.

Použité zdroje: mylaw.cz, is.muni.cz, zdravi.euro.cz, ct24.ceskatelevize.cz, redakční informace a zdroje,
Použité citace: citace z knihy „Co je eutanazie. Studie k pojmu dobré smrti“ od autora; Josefa Kuře (academia.cz),
(redakční text – Nikola Macáková & kolektiv)

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo ZŽ

O nás

Jsme internetový online magazín, který je zaměřen na zdraví, zdravotnictví, medicínu, vitalitu, harmonii, život a zdravý životní styl. Na webu nechybí ani známá onemocnění či babské rady a receptury. Naším partnerským projektem jsou UdálostiExtra.cz.

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu