Ganglion: méně známý, ale častý společník pohybového aparátu

Publikuje: David Bárta — 18. 03. 2024
Zdroj: Nikola Macáková - redakční text
Úvodní stránka » Ganglion: méně známý, ale častý společník pohybového aparátu

Ganglion, často přehlížené onemocnění, může způsobovat nejen bolest, ale i výrazné omezení pohybu. Co o něm musíte vědět?

Cysta naplněná rosolem, vyskytující se v oblasti kloubů a šlach, nejčastěji na ruce či noze. Jedná se o váček, který je vyplněn tekutinou, jehož příčina není zcela jasná, ale většinou se jedná o následek úrazu daného kloubu či šlachy,“ uvádí k danému onemocnění portál symptomy.cz.

Bližší specifikace daného onemocnění říkají, že se jedná o nezhoubnou hmotu, která nejčastěji postihuje zápěstí a ruce, ačkoliv může vzniknout i na nohou či v blízkosti kloubů a šlach. Gangliony jsou vyplněny hustou, lepkavou, želatinovou substancí, která pochází z kloubních nebo šlachových pouzder.

DŘÍVE JSME PSALI:

Otoky dolních končetin: víte, kde je problém?

Nikola Macáková — 13. 11. 2023
Otoky dolních končetin jsou častým jevem, který může mít různorodé příčiny a vyžadovat pečlivou diagnostiku a adekvátní léčbu.

Podle Národního zdravotnického informačního portálu (NZIP) je Ganglion shluk buněčných těl neuronů v periferním nervovém systému. Ganglia jsou často vzájemně propojena a vytvářejí komplikované nervové pleteně. U člověka rozlišujeme tři hlavní skupiny ganglií. Jsou to:

  • ganglia hlavových nervů – obsahují buněčná těla neuronů hlavových nervů,
  • spinální ganglia neboli ganglia zadních kořenů míšních – v těchto se nacházejí buněčná těla neuronů senzorických nervů,
  • autonomní ganglia – obsahují buněčná těla neuronů v autonomním nervovém systému.

Pozor: Ganglion není totéž co bazální ganglia!

Diagnostika a symptomy

Diagnostika ganglionu obvykle spočívá v klinickém vyšetření lékařem, který může pro potvrzení diagnózy doporučit ultrazvuk nebo MRI. Příznaky zahrnují viditelnou bouli, která může být měkká nebo tvrdá na dotek, ačkoliv někdy může být zcela bez bolesti. V některých případech může ganglion tlačit na okolní nervy, což způsobuje bolest, mravenčení nebo slabost v postižené oblasti.

Ganglion po extirpaci. Zdroj: BeePea69 / CC BY-SA 3.0

Příčiny a kdy navštívit lékaře

Přesné příčiny vzniku ganglionů nejsou zcela známy, ale často se objevují v důsledku opakovaného zatěžování nebo traumatu. Doporučuje se vyhledat lékařskou pomoc, pokud ganglion způsobuje bolest, omezuje pohyb, nebo pokud je znepokojivý z estetického hlediska. Specializovaným lékařským oborem pro diagnostiku a léčbu ganglionů je ortopedie nebo chirurgie ruky.

Možná rizika a léčba

Gangliony mohou někdy vést k omezení pohybu nebo funkčním obtížím v postižené oblasti. Vzácně mohou způsobit trvalé nervové poškození, pokud jsou neřešené. Léčba zahrnuje odpočinek, nošení ortéz, aspiraci cysty (odebrání jejího obsahu injekční stříkačkou), nebo chirurgické odstranění. V některých případech se gangliony mohou vyřešit samy, bez potřeby léčby.

Co říkají lékaři a další poznatky

Lékaři zdůrazňují význam individualizovaného přístupu k léčbě, protože gangliony se mohou u jednotlivců lišit velikostí, umístěním a přidruženými symptomy. Pokud jde o historii, popis ganglionů sahá do antiky, avšak podrobnější pochopení a léčebné metody se vyvíjely postupně až do současnosti.

Gangliony jsou jedním z nejstarších zaznamenaných onemocnění pohybového aparátu. Historické záznamy naznačují, že lidé se s gangliony potýkali již v antických civilizacích. První písemné zmínky o podobných útvarech pocházejí z prací Hippokrata ve 4. století př. n. l., což ukazuje, že porozumění těmto cystám má dlouhou historii. Hippokrates je také často připisován používání termínu „ganglion“, který původně znamenal „uzel“ nebo „hromadu“, což odráží fyzický vzhled cysty.

V průběhu středověku a renesance bylo léčení ganglionů často založeno na pověrách a méně vědeckých metodách. Jedna z takových metod zahrnovala „biblickou terapii“, při které byl ganglion silně udeřen těžkou knihou, často bibli, což mělo cystu prasknout. Tato praxe se udržela až do 19. století, což odráží omezené možnosti léčby, které byly tehdy k dispozici.

V 19. a na začátku 20. století došlo k významnému pokroku v medicíně a chirurgii, což umožnilo lépe porozumět příčinám a léčbě ganglionů. Anatomické a histologické studie poskytly důkazy o tom, že gangliony jsou spojeny s kloubními pouzdry a šlachami, a že obsahují hustou, lepkavou tekutinu. Tento poznatek vedl k rozvoji chirurgických technik pro jejich odstranění, které se s časem stávaly stále sofistikovanějšími a bezpečnějšími.

V posledních desetiletích přinesly zobrazovací techniky, jako je ultrazvuk a magnetická rezonance (MRI), hlubší pochopení struktury a příčin ganglionů. Tyto technologie umožnily lékařům lépe diagnostikovat gangliony a posoudit jejich vztah k okolním tkáním. Léčba se také stala méně invazivní, s větším důrazem na aspiraci a injekce, zatímco chirurgické odstranění zůstává možností pro rezistentní nebo recidivující případy.

V současnosti je léčba ganglionů zaměřena na minimalizaci bolesti a nepohodlí pro pacienta, přičemž se berou v úvahu jak estetické, tak funkční aspekty. Vědecký výzkum nadále prohlubuje naše porozumění tomuto onemocnění, což vede k lepším a cílenějším terapeutickým postupům.

DŘÍVE JSME PSALI:

Jak dlouhé sezení ovlivňuje otoky dolních končetin?

Nikola Macáková — 11. 12. 2023
Dlouhé hodiny strávené sezením mohou mít nejen negativní dopad na naše fyzické zdraví, ale také způsobit nepříjemné problémy jako otoky dolních konč...

Celkově historie ganglionů odráží vývoj medicíny a lékařského poznání, přičemž od antických časů až po současnost lze pozorovat posun od pověr a násilných metod k sofistikovaným a vědecky podloženým přístupům.

Ganglion může být nepříjemným a někdy bolestivým onemocněním, ale většinou je léčitelný bez trvalých následků.

Použité zdroje: symptomy.cz, nzip.cz,
redakční informace, poznatky a zdroje – redakční text*

Upozorňujeme, že informace, publikované články, rady a doporučení prezentované na webové stránce www.zdravizivot.cz neslouží jako náhrada za individuální lékařskou péči poskytovanou lékařem! Tyto informace nelze považovat za lékařskou konzultaci nebo doporučení pro konkrétního pacienta či pacienty. Informace zveřejněné na této stránce neslouží k nahrazování individuální léčby a jsou pouze obecnými informacemi na dané téma.

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo ZŽ

O nás

Jsme internetový online magazín, který je zaměřen na zdraví, zdravotnictví, medicínu, vitalitu, harmonii, život a zdravý životní styl. Na webu nechybí ani známá onemocnění či babské rady a receptury. Naším partnerským projektem jsou UdálostiExtra.cz.

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu