Hospicová péče v Česku

Publikuje: Nikola Macáková — 13. 11. 2023
Zdroj: Nikola Macáková - redakční text
Úvodní stránka » Hospicová péče v Česku

Hospicová péče je speciální lékařská péče pro pacienty s život ohrožujícími nemocemi. Cílem je poskytnout pohodlí a udržet kvalitu života.

V České republice jsou hospice hlavními poskytovateli specializované paliativní péče,“ uvádí k tématu web prolekare.cz. Tématu se dnes věnovala redakce našeho zdravotnického magazínu.

Jak to v hospicu chodí

Hospicová péče je k dispozici 24 hodin denně. Péče zahrnuje komplexní, interdisciplinární péči od týmu odborníků a dobrovolníků hospicu. Tento tým může zahrnovat lékaře, sestry správce případů, domácí zdravotnické pomocníky, certifikované lékařské sociální pracovníky, kaplany a vyškolené dobrovolníky hospicu, aby vyhověli potřebám pacienta a jeho rodinných příslušníků nebo osobních pečovatelů,“ uvádí se na zahraničním webu verywellhealth.com. „Hospicová péče se snaží řídit bolest a další příznaky. Paliativní péče poskytovaná hospicem se zaměřuje na pohodlí a kvalitu života. Sestry hospicu pracují s pacienty a jejich blízkými, aby určily stupeň potřebné léčby bolesti, čímž zajistí nejlepší reakci na léčbu,“ konstatuje web.

Kdo o pacienty v hospicu pečuje

Hospicová péče zahrnuje tým odborníků a dobrovolníků hospicu. Tento tým může zahrnovat lékaře, sestry správce případů, domácí zdravotnické pomocníky, certifikované lékařské sociální pracovníky, kaplany a vyškolené dobrovolníky hospicu,“ píše se dále na webu verywellhealth.com.

DŘÍVE JSME PSALI:

Přibývá pacientů, kteří mají více nemocí současně

Nikola Macáková — 02. 11. 2023
Experti na léčbu onemocnění vnitřních orgánů – internisté – stárnou a mladí lékaři jejich řady v plné výši nedoplňují.

Výhody oproti klasickým LDN

Hospicová péče má několik výhod oproti klasickým léčebnám dlouhodobě nemocných (LDN). Některé z nich zahrnují, jak uvádí k tématu web verywellhealth.com:

  1. Dostupnost péče: hospicová péče je k dispozici 24 hodin denně.
  2. Komplexní péče: hospicová péče zahrnuje komplexní, interdisciplinární péči.
  3. Řízení bolesti: hospicová péče se snaží řídit bolest a další příznaky.
  4. Podpora pro pečovatele: hospic poskytuje podporu pečovatelům.
  5. Snížení nákladů: volba hospicové péče obvykle vede ke snížení vašich vlastních výdajů za léky, trvanlivé zdravotnické vybavení a zdravotnické potřeby.
  6. Vyhnout se nechtěným hospitalizacím: volba hospicové péče může také znamenat vyhnout se nechtěným hospitalizacím, lékařským ošetřením a postupům.
  7. Duchovní a psychologická podpora: hospicová péče řeší duchovní a psychologické potřeby pacientů a jejich pečovatelů.

Výzkumy ukázaly, že když se člověk přihlásí do hospicové péče, je pravděpodobnější, že bude mít vyšší spokojenost rodiny a lepší řízení příznaků a bolesti,“ uvádí web nia.nih.gov a dodává, že také je méně pravděpodobné, že podstoupí testy nebo dostane léky, které nepotřebuje nebo nechce.

Jaké jsou náklady na hospicovou péči?

Náklady na hospicovou péče v České republice mohou být značné. Podle studie publikované v BMC Geriatrics, náklady na péči o starší osoby v České republice činí ročně více než 987 600 Kč. Tyto náklady zahrnují jak přímé, tak nepřímé náklady, které představují celkovou finanční zátěž nesoucí pečovatele,“ uvádí portál ecb.europa.eu.

Přímé náklady zahrnují výdaje na léčbu a léky, zatímco nepřímé náklady zahrnují čas strávený péčí o starší osobu. Je důležité poznamenat, že tyto náklady mohou být vyšší pro ženy, které pravděpodobně nesou větší část zátěže, jak z hlediska finančních, tak psychologických nákladů. Je také důležité poznamenat, že náklady na hospicovou péči mohou být pokryty zdravotním pojištěním. V České republice je veřejný výdaj na zdravotní péči v poměru k HDP 7 procent. Nicméně, podle údajů Eurostatu, Česká republika vydává na zdravotní péči přibližně 32 200 Kč na obyvatele,“ udává web ecb.europa.eu.

Výše uvedené informace by měly poskytnout představu o nákladech na hospicovou péči v České republice. Pro konkrétní informace o nákladech na hospicovou péči v konkrétním zařízení je nejlepší se obrátit přímo na dané zařízení nebo na příslušný zdravotní pojišťovací fond.

Jaké jsou kritéria pro přijetí do hospice?

Kritéria pro přijetí do hospice v České republice zahrnují např. následující:

  1. Pacient musí být nevyléčitelně nemocný
  2. Očekávaná délka života pacienta je 6 měsíců nebo méně
  3. Pacient musí být v pokročilém stádiu onemocnění

Je důležité poznamenat, že hospice jsou v České republice hlavními poskytovateli specializované paliativní péče. Tato péče je poskytována interdisciplinárním týmem pro pacienty, jejichž nemoci nelze vyléčit a kteří se blíží ke konci života.

V zahraničí mohou být kritéria pro přijetí do hospice podobná, ale také mohou zahrnovat další faktory, jako jsou časté hospitalizace v posledních šesti měsících, významný úbytek na váze (10% nebo více) v průběhu posledních 3-6 měsíců, změna mentálních, kognitivních a funkčních schopností, rostoucí slabost a únava, klesající chuť k jídlu nebo potíže s polykáním.

Pro konkrétní informace o kritériích pro přijetí do konkrétního hospice je nejlepší se obrátit přímo na dané zdravotnické zařízení.

Co je to paliativní péče?

„Paliativní péče je přístup zaměřený na zvyšování kvality života pacientů a jejich rodin v situaci, kdy čelí život ohrožující nemoci12. Jejím cílem je komplexní léčba/řešení/tišení bolesti a dalších příznaků nemoci, včetně psychických, sociálních a spirituálních obtíží, které mohou pacienta a jeho blízké trápit,“ uvádí k tématu web paliativnicentrum.cz.

Paliativní péče je komplexní, aktivní a na kvalitu života orientovaná péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stadiu2. Cílem paliativní péče je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým,“ dodává web.

DŘÍVE JSME PSALI:

Zdravotní výzvy stárnutí: nejčastější onemocnění seniorů

Nikola Macáková — 12. 09. 2023
Samotné stárnutí je přirozeným procesem, který postihuje každého z nás. Tématu se dnes věnovala redakce našeho magazínu.

Paliativní péče je přístup, který usiluje o zlepšení kvality života pacientů a rodin, kteří čelí problémům spojeným s život ohrožujícím onemocně­ním, a to prostřednictvím prevence a zmírňování utrpení včasnou identifikací a dokonalým zhodnocením a léčbou a mírněním bolesti a dalších problémů, fyzických, psychosociálních i duchovních,“ uvádí lékaři z pražské FN Motol.

Ať žijí mýty o paliativní medicíně!

Paliativní péče je přístup, který usiluje o zlepšení kvality života pacientů a rodin, kteří čelí problémům spojeným s život ohrožujícím onemocně­ním, a to prostřednictvím prevence a zmírňování utrpení včasnou identifikací a dokonalým zhodnocením a léčbou a mírněním bolesti a dalších problémů, fyzických, psychosociálních i duchovních (definice Světové zdravotnické organizace, 2002). Co to znamená v praxi? Odpovědí je tzv. bio-psycho-socio-spirituální přístup. Člověk totiž není jen lidské tělo složené z buněk a tkání, nýbrž komplexní lidskou bytostí s myšlenkami, touhami a obavami, zasazenou v kontextu rodiny a kolektivu, bytost se zkušenostmi, vědomostmi a vlastní spiritualitou. Nestačí řešit pouze strádání fyzické, je potřeba věnovat pozornost pacientovi jako člověku. U lidí s život ohrožujícím nebo nevyléčitelným onemocněním, je tento komplexní přístup nedomyslitelnou podmínkou ke zvýšení kvality života, který má pacient před sebou: přes sebelepší nastavení léčby bolesti nemůžeme pacientovi zajistit dobrou kvalitu života, pokud žije v nedůstojných podmínkách. Perfektní ošetřovatelská péče a pravidelné návštěvy domácí agentury nepřinesou dobrou kvalitu života, trápí-li pacienta nevyřešené konflikty v rodině. Dokonalá podpůrná léčba nedokáže pacientův život zkvalitnit dostatečně, sžírají-li jej obavy z blížící se smrti, které nemá s kým sdílet. Paliativní péče pomáhá řešit celou škálu potřeb: fyzických (bolest, dušnost, zvracení, mobilizace pacienta, rehabilitace), psychických (úzkost, deprese, truchlení), sociálních (ekonomická situace rodiny, socializace pacienta,…) a duchovních (problematika naděje, filozofické otázky týkající se života a smrti). Paliativní péče je proto doménou práce týmu odborníků, jehož nedílnou součástí týmu je krom lékaře a zdravotní sestry také sociální pracovník, často též psycholog, duchovní, fyzioterapeut, učitel apod. Jde o tzv. multidisciplinární a multiprofesnípřístup, kdy se v péči o pacienta jeho rodinu angažuje řada odborností a profesí, přičemž někteří členové paliativního týmu jsou nezdravotničtí pracovníci a poskytují tudíž jinou než zdravotnickou péči. Jedině tento přístup umožňuje paliativnímu týmu pečovat o pacienta komplexně, s přihlédnutím ke všem jeho potřebám, a s cílem co nejefektivněji zvýšit kvalitu jeho života,“ píší doslovně, v citaci závěrem k tématu lékaři a odborníci z Fakultní nemocnice v pražském Motole.

Uvědomme si, že podle definice Světové zdravotnické organizace se paliativní péče netýká pouze geriatrických nebo onkologických pacientů, a už vůbec nepředstavuje péči pouze pro umírající.

Použité zdroje: prolekare.cz, verywellhealth.com,  nia.nih.gov, ecb.europa.eu,  xe.com, fnmotol.cz, paliativnicentrum.cz, dále redakční informace, poznatky a zdroje, (redakční text –  Nikola Macáková)

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo ZŽ

O nás

Jsme internetový online magazín, který je zaměřen na zdraví, zdravotnictví, medicínu, vitalitu, harmonii, život a zdravý životní styl. Na webu nechybí ani známá onemocnění či babské rady a receptury. Naším partnerským projektem jsou UdálostiExtra.cz.

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu