Hypnóza: tajemství a pravda za závojem

Publikuje: Nikola Macáková — 20. 11. 2023
Zdroj: David Bárta a kolektiv (redakční text)
Úvodní stránka » Hypnóza: tajemství a pravda za závojem

Hypnóza, tajemná a často nedorozuměná praktika, nás fascinuje svou schopností ovlivnit lidskou mysl a tělo. Ale jak hypnóza vlastně funguje?

Hypnóza je v současnosti patrně nejdéle systematicky využívaným psychoterapeutickým nástrojem. Ačkoliv podobné transové stavy provázejí lidstvo po tisíciletí, za novodobého otce hypnózy se považuje Švýcar Franz Mesmer, který na začátku 19. století přenesl hypnotický stav z jevišť salónů do centra zájmu lékařských oborů. Tento stav sice mylně považoval za výsledek působení magnetu na tělo pacienta, nicméně jeho techniky se ujaly v chirurgii. Ještě před etablováním anestetik umožnily lékařům provádět chirurgické zákroky, aniž by pacienti pocítili bolest,“ uvádí se na webu em.muni.cz.

Hypnóza není spánkem ani meditací, liší se od bdělého stavu i relaxace.

V tomto stavu mysli se člověk dočasně odpoutává od okolí (například řezu chirurgického skalpelu) a hypnotizér se stává jeho jediným zdrojem podnětů. Některé psychické procesy hypnotizovaného se oddělují od řízení a kontroly, a sugescím hypnotizéra vyhoví, aniž by je kriticky ověřoval. V běžném životě nám totiž kontext skutečnosti pomáhá chápat a hodnotit probíhající zážitky. Po čas hypnózy se ale tento rámec rozplyne,“ uvádí k tématu na webu em.muni.cz studentkou psychologie na Filozofické fakultě MU.

Může se do hypnózy dostat skutečně každý člověk? Odborníci nám pomáhají odhalit pravdu za závojem této fascinující techniky. Tématu se dnes věnovala redakce našeho magazínu a té odbornice na dané téma Silvie Navarová na svém webu (sylvienavarova.cz).

Fungování hypnózy: hypnóza je stav zvýšené sugestibility a koncentrace, kdy je jedinec schopen lépe reagovat na verbální podněty. V tomto stavu jsou hranice mezi vědomím a podvědomím méně jasné, což umožňuje hypnotizérovi ovlivnit myšlenky a chování jedince. Většina lidí vnímá hypnózu jako stav hluboké relaxace, kdy jsou vnitřní bariéry sníženy.

Dostupnost hypnózy: existuje názor, že ne každý člověk může být hypnotizován. Avšak většina lidí je vůči hypnóze přirozeně náchylná a schopna vstoupit do hypnotického stavu. Klíčovým faktorem je ochota jedince spolupracovat a otevřít se hypnotizérovi.

Odborníci a hypnóza: odborníci, jako psychologové, psychiatři a certifikovaní hypnoterapeuti, zkoumají a využívají hypnózu pro různé účely. Přestože není hypnóza univerzálním řešením pro všechny problémy, může být účinná při léčbě některých psychických a fyzických potíží.

Provozovatelé hypnózy: hypnózu jako takovou mohou provozovat různí odborníci, včetně psychoterapeutů, lékařů, dentálních chirurgů a speciálně vyškolených hypnoterapeutů. Je však důležité vyhledávat pouze kvalifikované profesionály s odpovídajícím výcvikem a etickým zázemím.

Druhy hypnóz a způsoby uvedení do hypnózy: existuje, dle dostupných informací několik druhů hypnóz, včetně klinické hypnózy, regresní hypnózy a autohypnózy. Uvedení do hypnotického stavu může probíhat prostřednictvím verbálních sugescí, relaxačních technik nebo vizualizace.

Hypnoterapie: hypnoterapie je odvětvím, které využívá hypnózu k léčbě různých problémů, jako jsou fobie, stres, bolesti nebo závislosti. Během hypnoterapie spolupracuje klient s terapeutem na nalezení hlubších příčin a překonání negativních vzorců chování.

Jak hypnoterapie probíhá?

Po úvodním rozhovoru, kdy si nastavujeme cíl spolupráce a cesty k němu, klient postupně vstupuje do hypnózy. Pracujeme formou přímých a nepřímých sugescí, uvolnění či aktivace dle zakázky klienta. Sezení trvá 60 minut, kdy na konci je ten, který se potřeboval zklidnit znatelně uvolněnější, ruce má prohřáté, jak se mu rozproudila krev do všech částí těla. Ten, kdo potřeboval dodat energii je aktivován, cítí sílu a energii. V mezidobí klient pracuje na dohodnutých úkolech, které vedou k postupu v terapii. Již v průběhu prvního sezení naučím klienta autohypnózu, kterou v mezidobí dělá a tím podpoří léčebný efekt,“ píše k tématu Silvie Navarová na svém webu.

Co mýty o hypnóze?

Zapomeňte na hypnózu z detektivek a jevištních představení (kdy jsou jako objekty hypnózy záměrně vybíráni lidé extrémně hypnabilní a těch je v populaci velmi málo – cca 2,2%). V rámci léčené hypnózy a hypnoterapie není možné přinutit klienta dělat něco, co sám nechce a co je v rozporu s jeho morálními zásadami. Taktéž představa, že vás terapeut zhypnotizuje a vy se zázračně uzdravíte, je mylná. Jde o terapii, kdy je podstatná vaše spolupráce k nalezení řešení. Pasivní čekání na zázrak je předurčeno k neúspěchu celé terapie,“ uvádí se na webu sylvienavarova.cz, jenž dodává, že dalším mýtem je, že si nic z hypnózy nepamatujete. Není to pravda!

Pro koho není hypnoterapie vhodná?

Hypnóza není vhodná pro klienty s psychiatrickou diagnózou schizofrenie a jejími formami. Obecně tedy není vhodná pro lidi či pacienty, kteří trpí nějakou psychickou poruchou a užívají tzv. psychofarmaka.

Kolik hypnotických sezení je zapotřebí?

Vše v životě co má být trvalé a užitečné vyžaduje Váš čas, energii a úsilí. Stojíte-li o skutečné vyřešení Vašich problémů a potíží vězte, že sezení bude více. Počet sezení se odvíjí od závažnosti problémů a toho, jak dlouho Vás tyto potíže trápí. Obvyklé je 6 až deset schůzek. Jsou ale také problémy, s nimiž je možné se vypořádat za mnohem kratší dobu, např. 2-3 setkání, mezi ně patří úzkosti, tréma nebo posílení sebevědomí,“ vysvětluje Silvie Navarová a dodává závěrem, v krátké citaci, že změna chce svůj čas, vaši energii a úsilí.

DŘÍVE JSME PSALI:

Spánek: klíč k lepší kvalitě života a zdravému životnímu stylu

David Bárta — 13. 11. 2023
Spánek je základním pilířem našeho zdraví a výrazné kvality života. Tématu se dnes věnovala redakce našeho magazínu.

Hypnóza zůstává fascinujícím polem zkoumání a využívání pro dosažení pozitivních změn v lidském životě. Přestože ne všichni reagují na hypnózu stejným způsobem, mnoho lidí nachází v této technice úlevu a podporu na cestě k duševnímu a fyzickému blahu.

Máte s hypnózou nějaké zkušenosti?

Pokud ano, můžete se o ně podělit v diskuzi uvedené pod článkem. Téma hypnóza, je obecně velmi zajímavé a čtené téma. Redakce našeho zdravotnického magazínu již nyní připravuje ke zveřejnění autentický příběh mladé ženy, která hypnózu podstoupila a rozhodla se s našimi čtenáři podělit o svůj příběh a nabité zkušenosti. Již brzy na webu!

Použité zdroje: Silvie Navarová (sylvienavarova.cz), em.muni.cz, redakční informace a zdroje,
(redakční text – D. Bárta a kolektiv). 

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo ZŽ

O nás

Jsme internetový online magazín, který je zaměřen na zdraví, zdravotnictví, medicínu, vitalitu, harmonii, život a zdravý životní styl. Na webu nechybí ani známá onemocnění či babské rady a receptury. Naším partnerským projektem jsou UdálostiExtra.cz.

Sledujte nás

Vyhledávání