Když lymfatický systém selže. Podceňovaný problém s vážnými důsledky

Publikuje: David Bárta — 09. 03. 2024
Zdroj: Nikola Macáková - redakční text
Úvodní stránka » Když lymfatický systém selže. Podceňovaný problém s vážnými důsledky

Lymfedém není jen kosmetický problém. Toto onemocnění může výrazně ovlivnit kvalitu života a vést k vážným komplikacím.

Lymfedém je onemocnění , které, není-li léčeno, se stává  a neustále se zhoršuje. Lymfatický systém odvádí z  přebytečné tekutiny (). Je-li lymfatický systém poškozen, nemůže tekutinu odvádět a ta se pak hromadí v tkáních. To může vést k  – tzv. lymfedému – kdekoli v těle; nejčastěji se však tyto otoky vyskytují na  a na nohou,“ uvádí v úvodu k danému onemocnění Národní zdravotní informační portál (NZIP).

Tato porucha může vést k otokům, převážně na končetinách, ale může postihnout i jiné části těla. Lymfedém může mít významný dopad na kvalitu života, protože omezuje pohyblivost a může vést k psychickému distressu a sociální izolaci.

Co je to lymfedém?

Lymfedém se objevuje, když je narušen odtok lymfatické tekutiny, což vede k jejímu hromadění v tkáních. Může být primární, v důsledku genetických faktorů, nebo sekundární, vznikající jako důsledek jiného onemocnění nebo zákroku, jako je například operace nebo radioterapie u pacientů s rakovinou.

Diagram zobrazující lidský lyfatický systém. Zdroj: brgfx ze služby freepik

Diagnostika a příznaky

Lymfedém se diagnostikuje na základě klinického vyšetření a anamnézy pacienta. K potvrzení diagnózy může lékař použít imagingové metody jako lymfografii nebo MRI. Typickými příznaky jsou otoky postižené oblasti, pocity těžkosti, únavy a bolesti, omezení pohyblivosti a opakované infekce.

Aby mohl lékař stanovit správnou diagnózu stanovit, musí nejdříve zhodnotit anamnézu pacienta a pak provést klinické vyšetření, jehož úkolem je prokázat přítomnost lymfedému a také vyloučit i další možné příčiny vzniku daného otoku (např. žilní nedostatečnost),“ vysvětluje medicínský portál symptomy.cz.

Důležitou roli při diagnostice lymfatického edému hraje i tzv. Stemmerovo znamení, kdy pacient není schopen vytvořit kožní řasu na druhém prstu postižené končetiny. Toto znamení je přínosné zejména pro diagnostiku počátečních stadií primárního lymfedému, protože díky typu šíření edému je patrné již v počátku onemocnění. K upřesnění této diagnózy se provádí i lymfangioscintigrafie (LAS), která lékařům poskytuje informace k posouzení morfologie a transportní kapacity mízního řečiště. Mezi doplňující vyšetření patří například magnetická rezonance (MRI), sonografické vyšetření podkoží nebo CT (výpočetní tomografie),“ dodává portál symptomy.cz.

Příčiny a kdy navštívit lékaře

Příčiny lymfedému jsou různé, od genetických predispozic po získané stavy jako následek chirurgických zákroků nebo infekcí. Navštívit lékaře je důležité při prvních známkách otoku nebo jiných symptomů. Léčbou se obvykle zabývají specialisté na lymfologii nebo onkologové v případě souvislosti s rakovinou.

Stadia lymfedému

Národní zdravotní informační portál (NZIP) uvádí, že podle stupně závažnosti dělíme lymfedém do čtyř stadií:

  • Stadium 0: porucha odvodu tekutin z tkání je bez viditelného nebo hmatatelného otoku. Ve funkční  je nicméně  nález již patrný. K vytvoření viditelného otoku pak stačí již jen málo – např. kousnutí hmyzem, pohmoždění nebo podvrtnutí . Otok nicméně při zvednutí postižené části snadno ustupuje.
  • Stadium I: otok je měkké konzistence a ustupuje při odpočinku, resp. po ulehnutí. Často se objevuje ve večerních hodinách či po zátěži, přes noc však ustoupí. Bývá spojen i s pocitem tíhy v postižené končetině.
  • Stadium II: konzistence  je na omak tvrdá a edém již  neustupuje.
  • Stadium III – elefantiáza: otok vytváří v postižené části těla pocit napětí, které může být v závažných případech velmi bolestivé. Tkáň vlivem otoku tvrdne a zvyšuje se hmotnost jednotlivých postižených částí, dochází také k omezení hybnosti . To vše pacienta velmi omezuje v pohybu a každodenních činnostech jako , oblékání, chůze, nakupování nebo řízení automobilu.

Možná rizika a nebezpečí

Lymfedém může vést k vážným komplikacím, jako jsou infekce, bolesti a v některých případech i lymfangiosarkom, vzácný typ rakoviny. Omezená pohyblivost a sociální izolace jsou také významnými psychosociálními faktory, které negativně ovlivňují pacienty.

Léčba a management

Léčba lymfedému zahrnuje kombinaci fyzikální terapie, kompresních pomůcek, manuální lymfodrenáže a v některých případech chirurgické zákroky. Cílem je zlepšit odtok lymfy a snížit otoky. Léky mohou být předepsány k řešení specifických symptomů, jako jsou bolesti nebo infekce.

„Poněvadž lymfatický otok je pro pacienty celoživotním problémem a nedá se kauzálně vyléčit, pak musí být jeho terapie komplexní, dlouhodobá a hlavně důkladná. Proto je vyžadována aktivní spolupráce pacienta, praktického lékaře a lymfoterapeuta,“ uvádí portál symptomy.cz, jenž dodává, že doporučená fyzikální léčba se skládá ze dvou různých částí:

  1. Fáze redukce otoku– v této fázi, jenž trvá zhruba 4-6 týdnů, se provádí tzv. dekongestivní terapie zahrnující manuální lymfodrenáž, přístrojovou lymfodrenáž a bandážování. Důležitou součástí této léčby jsou i další léčebné metody, celková péče o kůži, farmakoterapie, speciální cvičení s kompresí a ochranný režim.
  2. Fáze udržovací – jak už samotný název napovídá, je tato fáze dlouhodobá. Zahrnuje speciální cvičení, nošení elastického návleku, důkladnou péči o pokožku a v případě potřeby i lymfodrenáž, kterou může pacient doma provádět sám, nebo pomocí přístroje.

Čeští lékaři a lymfedém

Čeští lékaři se na problematiku lymfedému dívají s rostoucím uznáním jeho významu a závažnosti. Zdůrazňují význam včasné diagnostiky a komplexního přístupu k léčbě. Informace a podpora pacientů jsou považovány za klíčové kroky k zlepšení kvality života postižených.

Použité zdroje: nzip.cz, symptomy.cz,
redakční informace a zdroje – redakční text *

Upozorňujeme, že informace, publikované články, rady a doporučení prezentované na webové stránce www.zdravizivot.cz neslouží jako náhrada za individuální lékařskou péči poskytovanou lékařem! Tyto informace nelze považovat za lékařskou konzultaci nebo doporučení pro konkrétního pacienta či pacienty. Informace zveřejněné na této stránce neslouží k nahrazování individuální léčby a jsou pouze obecnými informacemi na dané téma.

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo ZŽ

O nás

Jsme internetový online magazín, který je zaměřen na zdraví, zdravotnictví, medicínu, vitalitu, harmonii, život a zdravý životní styl. Na webu nechybí ani známá onemocnění či babské rady a receptury. Naším partnerským projektem jsou UdálostiExtra.cz.

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu