Koronaviry: úvod do světa virů ohrožujících zdraví člověka

Publikuje: Nikola Macáková — 16. 01. 2024
Zdroj: N. Macáková, L. Nová & kol. - redakční text
Úvodní stránka » Koronaviry: úvod do světa virů ohrožujících zdraví člověka

Koronaviry, tajemní pletenci virologického světa, nyní známí více než kdy předtím, představují rod virů, které patří do podčeledi Coronavirinae.

Jedná se o jednovláknové RNA viry, které dostaly název podle jejich typického vzhledu ve tvaru sluneční koróny. Jsou velké přibližně 120 nanometrů a jejich genom má 30 tisíc bází. Je to nejvíce ze známých RNA virů s nesegmentovaným genomem,“ píše k tématu v úvodu medicínský portál symptomy.cz.

Pod tímto společným názvem „koronaviry“ se skrývají čtyři rody virů, které v minulosti zřejmě nevzbuzovaly takovou pozornost, jakou začaly v posledních letech.

Co jsou to Koronaviry?

Koronaviry jsou skupinou virů, jejichž název vychází z charakteristických korunovitých výběžků na povrchu virionů, což jsou jednotlivé částice viru. Tyto viry napadají především savce, včetně člověka. Mezi nejznámější koronaviry patří virus SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome), MERS (Middle East Respiratory Syndrome) a nově objevený koronavirus 2019-nCoV.

DŘÍVE JSME PSALI:

Covid-19 aneb nepleťte si příznaky nachlazení, může jít o koronavirus

Nikola Macáková — 06. 11. 2023
V době, kdy se svět stále potýká s pandemií Covid-19, je důležité znát rozdíl mezi příznaky tohoto onemocnění a běžný...

Obvyklé lidské koronaviry většinou vyvolávají lehké až středně těžké infekce horních cest dýchacích. Z člověka na člověka se přenáší kapénkově při kýchání a kašli, úzkým kontaktem s nemocným (podáním ruky, dotekem) nebo nepřímo při kontaktu s infikovanými předměty. Během života mohou lidé prodělat větší množství infekcí způsobených koronaviry,“ uvádí web symptomy.cz.

Nejčastějšími příznaky onemocnění jsou rýma, kašel, bolest v krku a hlavy, horečka. Onemocnění trvá většinou krátkou dobu a během života jej prodělá většina lidí. Někdy mohou lidské koronaviry způsobit bronchitidu nebo zápal plic, a to především u lidí s oslabenou imunitou, u starších dospělých a dětí,“ upřesňuje medicínský web.

Proč jsou pro člověka nebezpečné?

Nebezpečnost koronavirů spočívá v jejich schopnosti přenášet se z jednoho hostitele na druhého a vyvolat onemocnění s různou závažností. Výraznější obavy vzbuzuje možnost, že nové kmeny koronavirů mohou být agresivnější a rychlejší ve šíření než předchozí.

Příčiny onemocnění koronavirem a příznaky

Přenos koronavirů mezi lidmi může nastat prostřednictvím kapének, které jsou vypouštěny do ovzduší při kýchání nebo kašlání nakažené osoby. Symptomy onemocnění se pohybují od mírných respiračních obtíží po vážné onemocnění dýchacích cest. Mezi hlavní příznaky patří horečka, kašel, dušnost a únava.

Kdy vyhledat lékaře?

Pokud se objeví symptomy koronavirové infekce, je vhodné vyhledat lékaře co nejdříve. Odborníkem, který se zabývá diagnostikou a léčbou respiračních onemocnění, je pulmonolog. V závislosti na závažnosti příznaků může být hospitalizace nezbytná.

Další lidské koronaviry: SARS, MERS a 2019-nCoV

Virus SARS způsobil pandemii v roce 2002–2003, MERS se objevil na Blízkém východě v roce 2012, a koronavirus 2019-nCoV, známý též jako nový koronavirus, vyvolal v roce 2019 pandemii, která ovlivnila celý svět. Tyto koronaviry mají odlišné genetické charakteristiky a způsobují různé symptomy.

Označení koronavirus se používá pro jakýkoli virus, který patří do čeledi Coronaviridae. Jde o souhrnné označení pro dvě podčeledi virů, které způsobují onemocnění u zvířat a lidí, a to s různým stupněm závažnosti.

Koronaviry patří do velké rodiny tzv. obalených RNA virů. Koronaviry byly objeveny v 60. letech 20. století a řadí se mezi viry vyvolávající zoonotické infekce: většina z nich cirkuluje mezi zvířaty. Široké spektrum koronavirů se nachází u netopýrů. Koronaviry vyvolávají primárně onemocnění dýchacího systému a trávicího traktu lidí, ptáků a savců,“ uvádí k tématu Národní zdravotnický informační portál (NZIP) ministerstva zdravotnictví, jenž dodává, že v posledních dvaceti letech se objevily tři nové zoonotické koronaviry, které způsobují onemocnění u lidí:

Diagnostika

Diagnostika se provádí na základě níže uvedených vyšetření:

  • charakteristický klinický obraz
  • anamnéza – údaje o cestování do rizikových oblastí
  • průkaz ze vzorku z horních a dolních cest dýchacích a krevního séra

Jak se dá chránit?

Nutné je počínat si tak, jako při běžném respiračním onemocnění a jako v chřipkovém období:

  • vyhýbat se všem, kteří jsou očividně nemocní
  • dodržovat hygienická pravidla
  • jestliže jsme v kontaktu s lidmi, kteří akutní respirační obtíže mají, pak používat třeba i dezinfekci
  • nepobývat v místech s větším počtem lidí
  • ti, kteří respiračním onemocněním trpí, by měli dodržovat základní pravidla respirační hygieny, tzn. při kašli a kýchání používat kapesníky (nejlépe jednorázové), při kýchání a kašlání si zakrývat ústa buď paží nebo rukávem, ale nikdy rukou!

Prevence a léčba

Prevence proti koronavirům zahrnuje dodržování hygienických návyků, nošení ochranných prostředků a omezení kontaktů s nemocnými. Léčba spočívá v poskytnutí podpůrné péče, přičemž ve vážných případech může být nezbytná intenzivní terapie a umělá plicní ventilace. V současné době neexistuje specifický lék na koronaviry, a vývoj vakcín je však ve stále se rozvíjejícím stadiu.

DŘÍVE JSME PSALI:

Praktici zdůrazňují význam co nejrychlejšího očkování proti chřipce a covidu

Nikola Macáková — 24. 10. 2023
Rostoucí výskyt respiračních onemocnění a stovky denních přírůstků nemocných covidem-19. Začíná sezóna respiračních onemocnění.

Koronaviry jsou bezpochyby výzvou pro celosvětové zdravotnické systémy, ale vědecký výzkum a koordinované snahy o kontrolu šíření pomáhají hledat odpovědi na otázky, které následující roky přinášejí. Lidem však zůstává – obecně klíčové dodržovat preventivní opatření a spolupracovat s odborníky na zdravotnickém poli, aby tak všichni společně chránili své zdraví a zdraví celé společnosti.

Použité zdroje: symptomy.cz, mzcr.cz,
Národní zdravotnický informační portál (NZIP),
redakční informace a zdroje,
(redakční text  – N. Macáková, L. Nová a kol.)

Upozorňujeme, že informace, publikované články, rady a doporučení prezentované na webové stránce www.zdravizivot.cz neslouží jako náhrada za individuální lékařskou péči poskytovanou lékařem! Tyto informace nelze považovat za lékařskou konzultaci nebo doporučení pro konkrétního pacienta či pacienty. Informace zveřejněné na této stránce neslouží k nahrazování individuální léčby a jsou pouze obecnými informacemi na dané téma.

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo ZŽ

O nás

Jsme internetový online magazín, který je zaměřen na zdraví, zdravotnictví, medicínu, vitalitu, harmonii, život a zdravý životní styl. Na webu nechybí ani známá onemocnění či babské rady a receptury. Naším partnerským projektem jsou UdálostiExtra.cz.

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu