Kyberchondrie: kdy nebezpečná posedlost internetem přeroste ve zdravotní riziko?

Publikuje: Nikola Macáková — 24. 03. 2024
Zdroj: Nikola Macáková & Lenka Nová - redakční text
Úvodní stránka » Kyberchondrie: kdy nebezpečná posedlost internetem přeroste ve zdravotní riziko?

Internet je nevyčerpatelný zdroj informací o zdraví, ale jeho nekontrolované prozkoumávání může vést k syndromu nazvanému kyberchondrie.

Časté stanovování diagnóz čtením textů na internetu se tak rozšířilo, že vznikl název kyberchondrie (Cyberchondria). Trpí jí člověk, který na internetu vyhledává přespříliš velké množství informací o zdraví a péči o něj. Kyberchondrie se považuje za určitou formu hypochondrie,“ uvádí v úvodu k tématu medicínský portál symptomy.cz.

Nejvíce ohroženou skupinou jsou uživatelé internetu, kteří mají sklony k hypochondrii a mají také velmi nízké nebo vůbec žádné povědomí o medicíně a o tom, jak lidský organismus vlastně funguje. Tito uživatelé internetu velice rychle přijmou za svou i zcela nelogickou a nepotvrzenou diagnózu. Takovéto přesvědčení a negativní výsledky lékařských vyšetření mohou vést až k všelijakým psychickým problémům,“ upřesňuje medicínský portál.

Co toto onemocnění obnáší, jak jej rozpoznat a proč bychom měli být opatrní?

V éře internetu, kdy jsou informace na dosah jednoho kliknutí, začala v posledních letech nabírat na popularitě nová zdravotní epidemie: kyberchondrie. Tento fenomén označuje posedlost neustálým vyhledáváním zdravotních informací online, často spojenou s přesvědčením, že trpíme závažnou nemocí.

Kyberchondrie není diagnostikována jako samostatné onemocnění, ale spíše jako charakteristický vzorec chování, který může vést ke zvýšené úzkosti a hypochondrii. Jedná se o projev nadměrného zaměření na symptomy a jejich vyhledávání na internetu, což může vést k nafukování běžných příznaků do závažnějších diagnóz.

Mezi typické příznaky kyberchondrie patří časté prohlížení zdravotních webových stránek, úzkost z dědičných chorob, neustálé kontrolování vlastního zdravotního stavu a opakované vyhledávání informací o konkrétních symptomech.

Příčiny kyberchondrie mohou být různé. Patří sem obavy z vlastního zdraví, nedostatek důvěry v lékařské odborníky, nebo snaha získat kontrolu nad vlastním zdravím. Tato patologie může být způsobena také předešlými traumatickými zkušenostmi se zdravím, jako jsou například rodinné případy vážných onemocnění.

Je důležité vyhledat lékařskou pomoc, pokud se projevují symptomy kyberchondrie a pokud tyto obavy začínají negativně ovlivňovat každodenní život. Psychoterapeuti a psychiatři jsou specialisté, kteří mohou poskytnout vhodnou podporu a terapii.

Kyberchondrie může nést rizika pro psychické zdraví jedince. Neustálá úzkost a obavy z možných nemocí mohou vést k chronickému stresu a deprese. Navíc nadměrné vyhledávání zdravotních informací online může vést k přehlížení skutečných zdravotních problémů a zpoždění lékařského ošetření.

Léčba kyberchondrie zahrnuje kombinaci kognitivně-behaviorální terapie, která pomáhá zmírňovat úzkost a změnit destruktivní myšlenkové vzorce, a podpůrné psychoterapie k posílení emocionální odolnosti a zvládání stresu.

I když internet může být cenným zdrojem informací o zdraví, je důležité si uvědomit jeho limity a používat ho s rozvahou. Vyhněte se nadměrnému vyhledávání zdravotních informací a vždy hledejte radu od odborníka, pokud máte obavy o své zdraví. Lékaři zdůrazňují, že nejlepší cestou k péči o zdraví je spolupráce s lékařem a pravidelné preventivní prohlídky.

Studie kyberchondrie

První studie kyberchondrie byly zveřejněny v listopadu 2008. „Výzkumníci Eric Horvitz a Ryen White provedli velkou studii s následnou analýzou. Kyberchondrii definovali jako „nadměrný nárůst zájmu o příznaky všemožných nemocí, který je založen na vyhledávání odkazů na webových stránkách“. Poté analyzovali „surfování“ na webu s cílem zjišťování nejrůznějších potíží a našli poměrně vysoký počet vyhledávání, které se týkalo jak vzácných nemocí, tak i běžných potíží,“ vysvětluje portál symptomy.cz.

Jestli ale máte na nějakou nemoc podezření, měly by vaše kroky rozhodně směřovat k lékaři.  O hypochondrii se mluví, když obavy z nemoci trvají déle než šest měsíců i když lékařská vyšetření nic nenalezla. Stejně tak je tomu i u kyberchondrie. V případě, že vy nebo někdo vám blízký trpí utkvělou představou, že je vážně nemocný a tráví spoustu času neustálým vyhledáváním dalších a dalších informací na internetu, i když lékařské prohlídky opakovaně nic neprokázaly, a naopak potvrdily, že je vše v normě, je na čase začít řešit problém s kyberchondrií,“ dodává v krátké citaci portál symptomy.cz.

Historie kyberchondrie sahá do doby, kdy internet začal být běžným způsobem, jak získávat informace. První zmínky o této problematice lze nalézt v literatuře až na počátku 21. století, kdy se internet stával stále více dostupným široké veřejnosti. Od té doby se kyberchondrie stává stále častějším jevem, který si vyžaduje pozornost a vhodnou léčbu.

Jak z toho ven?

Pro zbavení se kyberchondrie je klíčová pomoc odborníka, jako je psycholog či psychiatr. Kognitivně-behaviorální terapie je jednou z nejúčinnějších metod, která se zaměřuje na změnu negativních myšlenkových vzorců spojených s úzkostí a strachem z nemocí. Jedinec se učí identifikovat a vyvracet nepřiměřené obavy, naučit se řešit příznaky a lépe porozumět zdravotním informacím,“ vysvětluje v krátké citaci zdravotnický web medicin.cz.

DŘÍVE JSME PSALI:

Hypochondrie: když obavy o zdraví ovládnou život

Nikola Macáková — 17. 11. 2023
Hypochondrie, také známá jako onemocnění úzkosti o nemoc, je stav, kdy se jedinec nadměrně obává, že je nebo může být vážně nemocný. 

Důležitou součástí terapie je také pracovat na posílení důvěry v lékaře a vědomí, že testy a vyšetření jsou spolehlivé metody pro odhalení skutečných zdravotních problémů. Proces léčby může být postupný a vyžaduje trpělivost, ale s pomocí terapeuta a podpory blízkých osob je možné dosáhnout zlepšení a snížení úzkostných stavů spojených s kyberchondrií,“ dodává závěrem web medicin.cz.

Použité zdroje: symptomy.cz, medicin.cz, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov,
redakční informace a zdroje – redakční text. Překlad: Lenka Nová

Upozorňujeme, že informace, publikované články, rady a doporučení prezentované na webové stránce www.zdravizivot.cz neslouží jako náhrada za individuální lékařskou péči poskytovanou lékařem! Tyto informace nelze považovat za lékařskou konzultaci nebo doporučení pro konkrétního pacienta či pacienty. Informace zveřejněné na této stránce neslouží k nahrazování individuální léčby a jsou pouze obecnými informacemi na dané téma.

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo ZŽ

O nás

Jsme internetový online magazín, který je zaměřen na zdraví, zdravotnictví, medicínu, vitalitu, harmonii, život a zdravý životní styl. Na webu nechybí ani známá onemocnění či babské rady a receptury. Naším partnerským projektem jsou UdálostiExtra.cz.

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu