Může srdce skrývat tajemství? Putování skrz neviditelnou bránu Defektu síňového septa

Publikuje: Nikola Macáková — 21. 03. 2024
Zdroj: Nikola Macáková - redakční text
Úvodní stránka » Může srdce skrývat tajemství? Putování skrz neviditelnou bránu Defektu síňového septa

Defekt síňového septa, neznatelný nepřítel v srdci, může vést k vážným komplikacím. Jaké jsou jeho symptomy a léčba?

Defekt síňového septa nebo také defekt septa (překážky) síní (ASD) je vrozená srdeční vada, u které není zcela vytvořená překážka, která od sebe odděluje levou a pravou srdeční síň, čímž umožňuje volný průtok krve mezi nimi,“ vysvětluje v úvodu k danému onemocnění medicínský portál symptomy.cz.

Defekt síňového septa je v podstatě otvor mezi levou a pravou srdeční síní. Krevní tlak v levé síni je větší než tlak krve v pravé síni, a to způsobuje proudění části krve z levé síně zpět do pravé, kde se mísí s neokysličenou krví a srdce tak musí pumpovat více krve, nežli je obvyklé,“ upřesňuje medicínský portál.

Během prenatálního vývoje je takový otvor, tzv. foramen ovale, přítomen u všech lidí. Za normálních okolností se však uzavírá během prvních týdnů života. Přibližně u třetiny lidí se však neuzavírá zcela a zůstává po něm malý otvor, tzv. patentní foramen ovale. Vzhledem k tomu, že za normálních okolností je tlak v levém srdci vyšší než v pravém srdci, část krevního toku, který by za normálních okolností putoval do systémového oběhu, prochází otvorem do pravého srdce. Tato část krve pak znovu koluje skrze plicní oběh, a není tak k dispozici pro přenos kyslíku v organismu. Zpočátku děti obvykle nemají žádné příznaky, dlouhodobě však může docházet k přetížení plicního oběhu s plicní hypertenzí či k pravostrannému srdečnímu selhání,“ píše k tématu Národní zdravotnický informační portál (NZIP).

Tento stav umožňuje, aby se okysličená a neokysličená krev mísily, což vede k zatížení srdce a plic. Bez správné léčby může tento stav vést k významným a život ohrožujícím komplikacím.

Diagnostika a příznaky

Diagnóza ASD se často stanovuje na základě kombinace fyzikálního vyšetření, poslechu srdce pomocí stetoskopu, kde lékař může detekovat charakteristické srdcové šelesty, a potvrzení pomocí echokardiografie. Echokardiografie umožňuje lékařům vidět strukturu srdce a hodnotit funkci srdce v reálném čase. Příznaky mohou zahrnovat únavu, dušnost, časté respirační infekce a v některých případech otoky nohou nebo břicha. U malých dětí se může objevit zpomalený růst.

Popis srdce člověka. Zdroj/grafika: brgfx ze služby freepik

Podle medicínského portálu symptomy.cz v některých případech je možné zjistit tuto vadu již v těhotenství. Po porodu je slyšet šelest na srdci, který způsobuje volné přetékání krve z levé síně do pravé.

Při podezření na srdeční vadu se provádí níže uvedená vyšetření:

  • měření pulsu, krevního tlaku, počtu dechů za minutu a teploty,
  • rentgen srdce a hrudníku, který zobrazuje tvar a velikost srdečního stínu a stav plic
  • měření pomocí saturace, což je nasycení krve kyslíkem udané v procentech
  • ECHO (echokardiografické vyšetření). Tento způsob vyšetření spočívá v ultrazvukovém zobrazení srdce, jeho stavby a funkce. Je to nebolestivé vyšetření a jeho vysoká kvalita je zcela zásadní pro rozhodování o dalším postupu léčby. Proto je u neklidných dětí nutno před vyšetřením podat uklidňující léky.
  • EKG (elektrokardiogram). Jedná se o metodu „Metoda,“ s jejíž pomocí je snímána elektrická aktivita srdečního svalu. Klapky a balónky, které se umisťují na končetiny a hrudník, jsou nebolestivé a zcela neškodné. Záznam trvá přibližně 5 minut a z jeho výsledku se zjišťují podrobnosti o srdečním rytmu nebo stupni zatížení srdce.

Příčiny a rizika

Zatímco přesné příčiny ASD nejsou plně známy, výzkum naznačuje kombinaci genetických predispozic a environmentálních faktorů. Riziko komplikací zahrnuje arytmie, mrtvice, srdeční selhání a pulmonální hypertenzi, stav, při kterém je tlak v plicních arteriích nebezpečně vysoký.

Kdy navštívit lékaře a léčba

Navštívit lékaře je doporučeno při zaznamenání příznaků, jako jsou dušnost, opakované respirační infekce nebo nevysvětlitelná únava. Léčba ASD se liší podle velikosti a polohy defektu a přítomnosti příznaků. Malé defekty mohou nevyžadovat okamžitou léčbu a mohou se uzavřít samy, zatímco větší defekty obvykle vyžadují intervenci, jako je katetrizační procedura nebo operace k uzavření otvoru.

V některých případech se defekt zacelí sám a žádná další léčba není vyžadována. V tomto případě lékaři dítě pouze sledují, jestli se otvor mezi síněmi zmenšuje a neovlivňuje zdravotní stav dítěte (poškození plicního cévního řečiště),“ píše k tématu web srdickari.cz, jenž k léčbě dodává, že pokud je nutná léčba, jsou možné dva způsoby:

  • chirurgicky– operace se provádí v mimotělním oběhu – na otevřeném srdci. Tyto dva termíny, které mají stejný význam, označují typ operace srdce, při které je činnost srdeční zcela zastavena a funkci srdeční pumpy přejímá přístroj, který nejen dodává krev do těla všem orgánům, ale zároveň zajišťuje i její okysličování. Současně je snižována teplota dodávané krve a tím je celý organismus ochlazován. Snižují se tak potřeby živin u všech tkání. Takto zabezpečená dodávka krve chrání v nejvyšší možné míře orgány během operace a současně umožňuje chirurgům pracovat na rekonstrukci srdeční vady. Po operaci je celý organismus postupně ohříván, v srdci se obnovuje jeho vlastní rytmus, nebo je srdeční sval elektricky vybuzen (stimulován) a postupně přebírá svojí funkci, zatímco podíl umělé pumpy – mimotělního oběhu klesá až do úplného odpojení. K srdci proniká chirurg obvykle středem hrudníku proříznutím hrudní kosti. Operace v mimotělním oběhu trvá většinou 4-8 hodin v závislosti na obtížnosti výkonu. Při léčbě většiny vrozených srdečních vad se používá tento typ operace.

Cílem této operace je zajistit správný průtok krve ze srdce do plic. Otvor v přepážce se překryje záplatou z vlastní tkáně nebo se okraje defektu sešijí k sobě.

Pro většinu dětí tato operace přináší nízké riziko, nicméně záleží na stavu dítěte, v kterém zákrok podstupuje. Váš kardiolog by s Vámi měl probrat všechna rizika před podepsáním souhlasu k výkonu.

Doba hospitalizace se pohybuje okolo 7 dní. Záleží, jak dlouho bude dítě ležet na pooperačním JIP a na JIP, a také v jakém zdravotním stavu se dítě bude nacházet.

  • Katetrizační uzávěr– moderní metoda, která se vždy zvažuje jako první. Jedná se o výkon, při kterém je přes tepnu v třísle zaveden do srdce katétr, na jehož konci je umístěn speciální „deštníček“ (Amplatzův okluder). Ten se rozevře v místě defektu a tím ucpe otvor v srdeční přepážce.

Po tomto výkonu je dítě hospitalizováno 48 hodin.

Historie a vývoj léčby Defektu síňového septa (ASD)

Historie poznání a léčby defektu síňového septa (ASD) je fascinující cestou, která odhaluje, jak se medicína vyvíjela společně s pokrokem v technologii a vědeckém poznání.

Historie diagnostiky a léčby ASD sahá do 19. století, ale teprve v posledních desetiletích, díky pokrokům v medicínské technologii a lékařském výzkumu, se podařilo dosáhnout přesnějších diagnostických metod a efektivnějších léčebných postupů. První úspěšná operace uzavření ASD byla provedena v 50. letech 20. století, což byl významný milník v kardiologii a chirurgii.

Rozvoj diagnostických metod

Ve 20. století se začaly objevovat první diagnostické techniky, které umožnily lékařům lépe identifikovat ASD u pacientů za živa. Echokardiografie, zavedená v 50. letech, byla klíčová pro vizualizaci struktury srdce a pro pochopení, jak ASD ovlivňuje srdeční funkci. Tento pokrok dramaticky zlepšil schopnost diagnostikovat ASD a mnoho dalších srdečních vad s větší přesností a méně invazivně.

Průkopníci chirurgické léčby

Chirurgická léčba ASD začala nabývat na významu v polovině 20. století. V roce 1952 provedli C. Walton Lillehei a F. John Lewis na Minnesotské univerzitě první úspěšnou operaci uzavření ASD pomocí přímé vizualizace v otevřeném srdci, což bylo možné díky použití hypotermie (ochlazení těla) k dočasnému zastavení srdeční činnosti. Tento zákrok byl revolučním krokem vpřed, ale stále představoval významné riziko pro pacienty.

Inovace v neinvazivní léčbě

S rozvojem technologií v posledních desetiletích 20. století a na počátku 21. století se objevily méně invazivní metody léčby ASD. Katetrizační techniky, při kterých se speciální zařízení (okludér) zavádí do srdce prostřednictvím cév v noze, umožnily uzavření ASD bez nutnosti otevřené operace. Tato metoda znamenala obrovský pokrok v bezpečnosti a komfortu pacientů, umožňující rychlejší zotavení a menší počet komplikací.

Soudobý výzkum a vývoj

V současnosti vědci a lékaři pokračují ve vývoji nových léčebných metod a technologií pro léčbu ASD. Genetický výzkum nabízí naději pro lepší pochopení příčin ASD a potenciálně pro vývoj cílených léčebných strategií. Vývoj nových materiálů a zařízení pokračuje ve zlepšování bezpečnosti a efektivity katetrizačních a chirurgických zákroků.

Léčba ASD je příkladem, jak pokrok v medicíně a technologii může transformovat životy pacientů. Od prvních patologických popisů až po současné sofistikované chirurgické a nechirurgické techniky, historie ASD odráží neustálé hledání lepších, bezpečnějších a efektivnějších způsobů léčby srdcových vad.

Závěrem by bylo dobré zmínit, že zmiňované srdeční onemocnění Defekt síňového septa je vážným, ale léčitelným onemocněním. Díky moderní diagnostice a léčebným metodám mohou pacienti s ASD žít dlouhý a zdravý život. Včasná diagnóza a správná léčba jsou klíčové pro minimalizaci rizik a zajištění nejlepšího možného výsledku.

Použité zdroje: symptomy.cz, nzip.cz, srdickari.cz,
redakční informace a zdroje – redakční text*

Upozorňujeme, že informace, publikované články, rady a doporučení prezentované na webové stránce www.zdravizivot.cz neslouží jako náhrada za individuální lékařskou péči poskytovanou lékařem! Tyto informace nelze považovat za lékařskou konzultaci nebo doporučení pro konkrétního pacienta či pacienty. Informace zveřejněné na této stránce neslouží k nahrazování individuální léčby a jsou pouze obecnými informacemi na dané téma.

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo ZŽ

O nás

Jsme internetový online magazín, který je zaměřen na zdraví, zdravotnictví, medicínu, vitalitu, harmonii, život a zdravý životní styl. Na webu nechybí ani známá onemocnění či babské rady a receptury. Naším partnerským projektem jsou UdálostiExtra.cz.

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu