Nové trendy ve sekvenování DNA: klíč k personalizované medicíně

Publikuje: David Bárta — 13. 02. 2024
Zdroj: D. Bárta a kol. - redakční text
Úvodní stránka » Nové trendy ve sekvenování DNA: klíč k personalizované medicíně

Sekvenování DNA mění medicínu: Maxamova–Gilbertova, Sangerova nebo pyrosekvenování, a nové NGS metody slibují rychlé a přesné dešifrování genomů.

Jak toto ovlivňuje léčbu pacientů? „Sekvenování DNA je souhrnné označení biochemických metod, které umožňují popsat sekvenci nukleotidů v určitém úseku DNA a pomocí kterých lze zjistit i pořadí nukleových bází (A, C, G, T) v řetězcích DNA. Tyto řetězce jsou součástí dědičné informace v jádru, plazmidech, plastidech a v mitochondriích,“ uvádí k tématu medicínský portál symptomy.cz.

Sekvenování DNA, klíčová technologie v genetickém výzkumu, prošla dlouhou cestou od Maxamovy–Gilbertovy metody přes Sangerovu až k dnešním moderním NGS technikám. Jak se tento vývoj promítá do medicíny a jaké jsou nejnovější trendy v této oblasti?

Sekvenování DNA umožňuje lékařům léčit pacienty s ohledem na jejich jedinečné genetické vlastnosti. Jak se vyvíjí tento obor v České republice? Odpovědi najdeme v názorech místních lékařů a vědců.

České čtení DNA

Termínu sekvenování DNA, které se také označuje jako sekvenace nebo někdy sekvencování DNA, odpovídá asi nejlépe české čtení DNA. Pomocí této metody určujeme pořadí nukleotidů v molekule deoxyribonukleové kyseliny. Pro sekvenování DNA, které patří v současnosti mezi nejrozšířenější způsoby analyzování biologického materiálu, bylo vyvinuto poměrně velké množství různých metod a technik. Používané moderní technologie pro sekvenování DNA můžeme rozdělit na tradiční Sangerovu metodu versus metody sekvenování tzv. druhé generace. Právě metody sekvenování druhé generace způsobily do jisté míry revoluci v moderní biologii, a to jak z pohledu vědeckých otázek, na něž lze hledat odpovědi, tak z pohledu zcela nových technik výzkumné práce. Následu – jící odstavce shrnují co nejpřístupnější formou informace, jak sekvenování DNA funguje i k čemu se dnes může použít. Pro lepší pochopení jsou na webové stránce Živy u článku uvedeny odkazy na instruktážní videa, která celý proces zobrazují v animované podobě,“ uvádí v citaci Martin Kolísko na webu ziva.avcr.cz.

Sekvenování DNA revolucionizuje medicínu, umožňuje lékařům léčit pacienty s ohledem na jejich jedinečné genetické vlastnosti. Historicky první metodou byla Maxamova–Gilbertova, chemický přístup k sekvenaci, a Sangerova metoda, která se stala zlatým standardem. Pyrosekvenování následovalo s rychlostí a efektivitou, která výrazně zjednodušila proces. Nicméně, nejnovějšími hvězdami na obloze sekvenování DNA jsou NGS metody. Tyto next-generation technologie slibují rychlé a přesné dešifrování genomů, což je zásadní pro diagnostiku a léčbu genetických onemocnění,“ vysvětluje Martin Kolísko na webu ziva.avcr.cz.

Čeští lékaři a vědci sledují tyto trendy s nadšením a očekávají, že nové metody posunou medicínu ještě dál. Sekvenování DNA se tak stává klíčovým nástrojem pro přesnou diagnostiku a personalizovanou léčbu.

Nové technologie v oblasti sekvenování DNA přinášejí nejen výzvy, ale také možnosti pro léčbu na míru, která je založena na individuálních genetických charakteristikách pacientů. Tento trend otevírá cestu k léčbě, která je efektivnější a přesnější než kdy dříve.

Použité Zdroje:
Maxam A.M., Gilbert W. (1977). „A new method for sequencing DNA“. Proc. Natl. Acad. Sci. USA.
Sanger F., Nicklen S., Coulson A.R. (1977). „DNA sequencing with chain-terminating inhibitors“. Proc. Natl. Acad. Sci. USA.
Medicínský portál Symptomy.cz „Sekvenování DNA.“
Redakční informace a zdroje – redakční text. (Překlady: Lenka Nová)
Další použité zdroje:
www.medicaljournal.cz/clanky/genomika-v-ceske-republice
www.geneticaresearch.cz/aktuality/ngs-a-budoucnost-mediciny
https://ziva.avcr.cz/files/ziva/pdf/moderni-metody-sekvenovani-dna.pdf

Upozorňujeme, že informace, publikované články, rady a doporučení prezentované na webové stránce www.zdravizivot.cz neslouží jako náhrada za individuální lékařskou péči poskytovanou lékařem! Tyto informace nelze považovat za lékařskou konzultaci nebo doporučení pro konkrétního pacienta či pacienty. Informace zveřejněné na této stránce neslouží k nahrazování individuální léčby a jsou pouze obecnými informacemi na dané téma.

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo ZŽ

O nás

Jsme internetový online magazín, který je zaměřen na zdraví, zdravotnictví, medicínu, vitalitu, harmonii, život a zdravý životní styl. Na webu nechybí ani známá onemocnění či babské rady a receptury. Naším partnerským projektem jsou UdálostiExtra.cz.

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu