Odpočinutý lékař je základem dobré léčby pacienta. Bohužel jsme v Česku!

Publikuje: Nikola Macáková — 22. 11. 2023
Zdroj: D. Bárta - redakční text
Úvodní stránka » Odpočinutý lékař je základem dobré léčby pacienta. Bohužel jsme v Česku!

Pacienti mají nárok na péči, která zahrnuje odpovídající odpočinek lékařů. Bohužel řádný odpočinek lékařů v České republice nehrozí.

Ano je to skutečně tak. Pokud se budeme bavit o státní nemocnicích nebo nemocnicích, jenž jsou řízeny krajem potažmo státem zcela jistě narazíme na fakt, kterým je vysoké přetěžování službukonajících lékařů, kteří se poměrně dlouho snaží na tento nešvar upozornit, a to nejen mediálně prostřednictvím českých médií, ale také pomocí zaslaných dopisů české „nefunkční“ vládě, které současný problém neřeší, nebo se jej snaží řešit pouze okrajově.

Tématu se dnes věnovala redakce našeho magazínu s odkazem na již dříve zveřejněné informace na webu lkcr.cz.

Česká lékařská komora zásadně nesouhlasí se zvyšováním limitu množství přesčasové práce pro lékaře

Návrh poslance MUDr. Víta Kaňkovského, který schválili poslanci, považuje ČLK za velké riziko pro pacienty, a v této souvislosti zdůrazňuje, že tento špatný návrh nebyl s lékařskou komorou projednán,“ píše se na webu lkcr.cz.

Obrovské množství přesčasové práce je jedním z důvodů, proč mladí lékaři a lékařky odchází z České republiky nebo ze zdravotnictví. Místo zmírnění nedostatku lékařů, tak zvýšení limitu pro přesčasovou práci pouze „vyžene další mladé lékaře a lékařky“  a nedostatek lékařů se tak ještě prohloubí,“ píše k tématu dále web lkcr.cz, který dodává, že za ještě vážnější nebezpečí však považujeme riziko, že přepracovaní lékaři častěji chybují. Povolení většího množství přesčasové práce povede k ohrožení bezpečnosti pacientů. Tak jako musí dodržovat povinné přestávky piloti nebo profesionálním řidiči, tak musí odpočívat také lékaři.

Podle informací poskytnutých zástupci České lékařské komory (ČLK), které zveřejnil web ceskenoviny.cz předložilo více než 6100 lékařů výpovědi z práce ve svých přesčasech, což povede k nedostatku lékařů v nemocnicích během směn. Od 1. prosince má být podle těchto lékařů zajištěna pouze akutní péče, ale s tím současně přichází odložení tisíců ambulantních návštěv a stovky operací. Na nedávné tiskové konferenci Sekce mladých lékařů ČLK o této situaci hovořila Monika Hilšerová, zástupkyně této sekce. V obou velkých i menších nemocnicích jsou údajně oddělení, kde se vyskytuje 70 až 100 procent lékařů protestujících proti současným podmínkám. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) plánuje brzké setkání s lékaři, na němž jim představí návrhy na zvýšení základních platů a způsobu jejich započítání do výplatních pásek zdravotnického personálu.

Podle viceprezidenta ČLK Jana Přády se výrazně omezí provoz některých nemocnic, například fakultní nemocnice v Krči, Motole, Hradci Králové nebo Nemocnice Jihlava. Lékaři zdůrazňují, že v začátku prosince dojde k výraznému omezení plánované péče, a to nejen co se týče akutního provozu, ale také v kontextu čekacích dob a dalších aspektů.

Přetíženost českých lékařů v praxi

Díky skutečnosti, což je veřejně známý fakt. České zdravotnictví české lékaře neplatí dostatečně a neposkytuje jim dostatečnou finanční motivaci k tomu, aby setrvali v zaměstnání v regionálních či státních nemocných. Pacienti se tak musí bohužel v mnoha případech setkávat řekněme s méně kvalifikovanými lékaři ze zahraničí, kteří dokonce v mnoha případech hovoří i velmi špatně Česky. Komunikace je tedy, jak se lidově říká „na bodu mrazu.“ Nemluvě o kvalitách poskytované lékařské péče.

Čeští odborníci a lékaři pracují na špičkových soukromých klinikách či Fakultních nemocnicích a na pacienty v bývalých okresních nemocnicích zbývají řekněme méně kvalifikovaní lékaři či odborníci. Bohužel.

Je důležité si uvědomit, že otázka nízkého platu pro české lékaře a jejich emigrace do zahraničí je komplexní a může být ovlivněna několika faktory:

  • Nízké platy: lékaři v České republice mohou mít nižší platy ve srovnání s jinými zeměmi. To může být způsobeno rozpočtovými omezeními veřejného zdravotního systému a nedostatkem financí pro platy zdravotnického personálu.
  • Výrazné přetížení pracovníků: pokud jsou čeští lékaři přetěžováni, může to být důsledek nedostatku personálu nebo nesprávného rozložení pracovní zátěže. To může ovlivnit jejich pracovní podmínky a kvalitu poskytované péče.
  • Právní legislativa: právní rámec může hrát roli v tom, jak jsou organizace zdravotní péče řízeny a jak jsou placeny. Pokud právní rámec neumožňuje adekvátní platové podmínky nebo pokud neexistují adekvátní stimuly pro lékaře, mohou hledat lepší pracovní podmínky v zahraničí.
  • Emigrace lékařů: emigrace lékařů do zahraničí může být také motivována faktory, jako jsou lepší platové podmínky, atraktivnější pracovní prostředí nebo možnost dalšího profesního rozvoje.
  • Problémy v řízení systému: pokud je systém veřejného zdravotnictví neefektivní, může to vést k různým problémům, včetně nízkých platů a přetěžování lékařů.
  • Nedostatek investic do zdravotnictví: pokud vláda nedostatečně investuje do zdravotnické infrastruktury a personálu, může to ovlivnit kvalitu poskytované péče a pracovní podmínky lékařů.

Názor: unavený lékař = nefunkční lékař

Je třeba si být vědom toho, že tyto faktory mohou být propojeny a ovlivňovat se navzájem. Řešení této problematiky může vyžadovat komplexní přístup, který zahrnuje reformy veřejného zdravotního systému, investice do zdravotnictví, úpravy pracovních podmínek a zvýšení motivace pro lékaře zůstávat v České republice.

Vlády mohou mít různé priority a omezené finanční prostředky, což může ovlivnit jejich schopnost efektivně řešit tuto situaci. Ovšem není to „jen o penězích.“ Je to také o tom, že česká vláda nedisponuje skutečnými odborníky. Stávající problematiku neskutečně přetěžovaných lékařů řeší pouze okrajově nebo více, přes media, než-li reálně nebo v kontextu a spojením s rádoby odbory, které v drtivé většině případů stejně nic moc nevyřeší.

Situace je výrazně komplikovaná a bohužel tento řekněme „politicko-finanční nešvar“ odnášejí pouze a jen pacienti, které aktuálně léčí vynervovaní, přetížení a unavení lékaři či lékařky. Poskytovaná kvalita lékařské péče je tak v mnoha případech na bodě mrazu.

Použité zdroje: lkcr.cz, eskenoviny.cz, redakční informace, poznatky a zdroje,
(redakční text – D. Bárta)

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo ZŽ

O nás

Jsme internetový online magazín, který je zaměřen na zdraví, zdravotnictví, medicínu, vitalitu, harmonii, život a zdravý životní styl. Na webu nechybí ani známá onemocnění či babské rady a receptury. Naším partnerským projektem jsou UdálostiExtra.cz.

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu