Pervitin neboli metamfetamin: tichý zabiják s devastujícími následky

Publikuje: Nikola Macáková — 17. 05. 2024
Zdroj: Nikola Macáková - redakční text
Úvodní stránka » Pervitin neboli metamfetamin: tichý zabiják s devastujícími následky

Pervitin, běžně známý také jako metamfetamin, je syntetická droga s devastujícími účinky na lidské zdraví.

Národní zdravotnický informační portál (NZIP) k tématu uvádí, že pervitin neboli metamfetamin je nejrozšířenější droga na českém ilegálním trhu. Historie jejího užívání sahá až do císařského Japonska, kde byla podávána samurajům před vstupem do bitvy. Později byla podávána za druhé světové války pilotům kamikadze a německým vojákům při tažení na Rusko. Pervitin byl „znovuobjeven“ v Československu pro svou relativně nízkou cenu oproti jiným drogám a možnost výroby v lokálních varnách. Proto také bývá v okolních zemích označována jako „Tsecho“. Lidové označení pro pervitin je „péčko“, „perník“, „piko“, „peří“ a podobně. Pervitin se řadí mezi amfetaminy.

Tato chemická látka, původně vyvinutá pro léčebné účely, se dnes často zneužívá jako silný stimulant s rychlým nástupem účinku.

Co je Pervitin neboli metamfetamin?

Pervitin, známý také jako „perník“ nebo „krystal“, je formou metamfetaminu, vysoce návykové látky, která patří do skupiny amfetaminů. Původně byl vyvinut ve 30. letech 20. století a používán během druhé světové války jako stimulant pro vojáky. Dnes je však zneužívání pervitinu rozšířené, zejména mezi mladými lidmi a lidmi žijícími na okraji společnosti.

Na levé straně je zobrazena normální neurotransmise dopaminu, na pravé je přítomen amfetamin, který převrací funkci dopaminového přenašeče (DAT) a vesikulárního monoaminového přenašeče (VMAT), což má za následek zvýšenou koncentraci dopaminu v cytoplasmě a zejména v synaptické štěrbině. Zdroj: Ring0 / CC BY-SA 3.0

Chemická látka a její vlastnosti

Metamfetamin je chemická sloučenina se vzorcem C10H15N. Je to bezbarvá, bez zápachu, hořká krystalická látka, která se snadno rozpouští ve vodě nebo alkoholu. Chemicky se metamfetamin řadí mezi fenylethylaminy a amfetaminy, které působí jako silné stimulanty centrální nervové soustavy. Má strukturu podobnou endogennímu neurotransmiteru dopaminu, což je klíčovým faktorem jeho účinků na mozek.

Schéma chemické struktury. Zdroj: Bryan Derksen – původně; CC BY-SA 3.0 / aktuálně;  CC0 – volné dílo

Chemické vlastnosti metamfetaminu

Metamfetamin je známý svou vysokou stabilitou a schopností pronikat hematoencefalickou bariérou, což mu umožňuje rychle ovlivnit centrální nervový systém. Jeho molekulární struktura je navržena tak, aby maximalizovala jeho schopnost stimulovat uvolňování dopaminu, což vede k euforickým účinkům. Tato schopnost stimuluje nadměrné uvolňování neurotransmiterů, což má za následek intenzivní, ale krátkodobé pocity radosti a energie.

Jak působí na člověka a vznik závislosti

Závislost na metamfetaminu se vyvíjí rychle, často po několika málo použitích. Droga působí na mozek tím, že dramaticky zvyšuje hladiny dopaminu, což vede k silným pocitům euforie, zvýšené energii, zvýšené pozornosti a snížené chuti k jídlu. Tyto účinky vedou uživatele k opakovanému užívání, protože touží po opětovném prožití intenzivního euforického zážitku.

Dlouhodobé užívání pervitinu má závažné zdravotní důsledky. Kromě psychické závislosti dochází k fyzickým změnám v mozku, které mohou být nevratné. Mezi typické příznaky závislosti patří úzkost, paranoia, halucinace a násilné chování. Fyzické projevy zahrnují ztrátu hmotnosti, zubní problémy známé jako „meth mouth“, kožní infekce a poškození vnitřních orgánů.

Projevy otravy

Podle medicínského portálu symptomy.cz akutní předávkování se může projevit následujícími stavy:

 • silné bolesti na hrudi,
 • neklid,
 • svalové křeče,
 • poruchy srdečního rytmu,
 • halucinace,
 • delirium,
 • až několikahodinové bezvědomí,
 • výrazná hypertenze,
 • reflexní hypotenze.
 • rozvoj epileptických záchvatů,
 • kolaps ledvin nebo dechového centra,
 • kóma.

Kdy dochází k závislosti a jaké jsou její důsledky?

Závislost na metamfetaminu se může vyvinout velmi rychle, často již po několika použitích. Uživatelé často popisují počáteční pocit euforie jako neodolatelný, což je nutí k opakovanému užívání. Jakmile se vyvine závislost, uživatelé mohou ztratit kontrolu nad svým životem, což vede k sociální izolaci, finančním problémům a kriminalitě.

Dlouhodobé užívání pervitinu má destruktivní vliv na tělesné i duševní zdraví. Poškozuje nervové buňky, což může vést k trvalým změnám v mozku a kognitivním funkcím. Závislost na této droze je extrémně obtížné překonat a vyžaduje dlouhodobou lékařskou a psychologickou léčbu.

Ambulantní léčba závislosti na pervitinu

Specifická ambulantní terapie závislosti na pervitinu představuje zcela inovativní přístup k léčbě této závažné drogové závislosti. Tato metoda je zaměřena na individuální potřeby každého pacienta a také jim poskytuje komplexní podporu a péči během celého rehabilitačního procesu. Při terapii se pacienti zapojují do nejrůznějších aktivit a programů navržených tak, aby mohly podpořit jejich fyzické, duševní a emoční zdraví,“ uvádí dále portál symptomy.cz.

Mezi hlavní součásti této ambulantní terapie patří:

 • Závislost na pervitinu se dlouho považovala za obtížně léčitelnou, avšak díky novému přístupu k této terapii existuje přece jen nějaká naděje na úspěšné uzdravení. Specifická ambulantní terapie závislosti na pervitinu je prostředkem, jak opět získat kontrolu nad vlastním životem a vyprostit se z pout této drogy.
 • Pacienti mohou pracovat s terapeuty a odborníky specializujícími se na závislosti. Ti jim poskytnou pomůcky a dovednosti., které jsou nezbytné k tomu, aby se dokázali s úspěchem vyrovnat s pokušením a výzvami, jenž s sebou závislost na pervitinu přináší.

Díky kombinaci individuální terapie,skupinových setkání a pomocných programů mohou pacienti za krátkou dobu obnovit svou soběstačnost a znovu vstoupit do společnosti jako zdraví a šťastní lidé,“ doplňuje závěrem k tématu medicínský portál.

Pervitin neboli metamfetamin je nebezpečná droga s vážnými následky pro fyzické i psychické zdraví uživatelů. I když může poskytnout krátkodobý pocit euforie, dlouhodobé důsledky jeho užívání jsou devastující. Prevence, osvěta a efektivní léčba jsou klíčovými faktory v boji proti této nebezpečné látce. Je důležité, aby společnost rozpoznala rizika spojená s metamfetaminem a podporovala iniciativy zaměřené na snížení jeho zneužívání.

Historie chemické látky známé jako Pervitin

Objevení a první použití – Metamfetamin, chemická látka známá jako pervitin, byl poprvé syntetizován japonským chemikem Nagai Nagayoshi v roce 1893. Nagayoshi extrahoval látku z rostliny Ephedra, která obsahuje efedrin, přírodní stimulant. V roce 1919 japonský chemik Akira Ogata zjednodušil proces syntézy metamfetaminu, čímž umožnil jeho snadnější výrobu.

Pervitin ve 20. a 30. letech – Ve 30. letech 20. století byla chemická látka metamfetamin uvedena na trh farmaceutickou společností Temmler v Německu pod obchodním názvem Pervitin. Pervitin byl původně předepisován jako lék na různé stavy, včetně deprese, narcolepsie a ADHD. Lidé jej užívali i jako prostředek na hubnutí díky jeho schopnosti potlačovat chuť k jídlu.

Pervitin během druhé světové války – Během druhé světové války se Pervitin stal známým jako „Hitlerova droga“. Německá armáda, Wehrmacht, zjistila, že tento stimulant zvyšuje bdělost, snižuje únavu a zlepšuje výkon vojáků. Během Blitzkriegu, rychlých vojenských kampaní, které nacistické Německo vedlo proti Evropě, byli vojáci masivně zásobováni Pervitinem. Účinky drogy umožnily vojákům bojovat několik dní bez spánku a s vysokou úrovní energie, což bylo v těchto rychlých a intenzivních bitvách zásadní.

Balení šesti ampulí pervitinu z Německa, cca okolo 1940. Zdroj: Komischn / CC BY-SA 4.0

Pervitin byl také používán leteckými silami (Luftwaffe), tankovými posádkami a námořními jednotkami. Vysoká dostupnost a snadný přístup k droze vedly k rozsáhlému užívání mezi vojáky, což mělo dlouhodobé zdravotní následky, včetně závislosti a psychických poruch.

Po válce a současnost – Po skončení druhé světové války se výroba a distribuce Pervitinu výrazně snížila, ale droga nezmizela. V 50. a 60. letech 20. století byl metamfetamin opět používán jako lék, často předepisován na hubnutí a deprese. Nicméně, s narůstajícím povědomím o jeho negativních účincích a vysokém potenciálu závislosti, byla jeho lékařská použitelnost stále více omezována.

V 70. letech byla výroba metamfetaminu v mnoha zemích zakázána nebo silně regulována. Avšak nezákonná výroba a distribuce drogy se rozrostla, zejména v USA a Evropě. Vznikly nelegální laboratoře, které začaly vyrábět různé formy metamfetaminu, včetně krystalické formy známé jako „crystal meth“.

Současné užívání a aplikace mezi narkomany – V současnosti je metamfetamin užíván převážně jako rekreační droga s vysokým potenciálem závislosti. Existují různé způsoby aplikace drogy:

 1. Injekce: uživatelé rozpouštějí krystaly nebo prášek metamfetaminu ve vodě a injikují roztok přímo do žil. Tento způsob poskytuje rychlý a intenzivní nástup účinků.
 2. Kouření: krystalický metamfetamin se často kouří pomocí skleněné dýmky. Kouření způsobuje rychlý nástup účinků podobně jako injekční aplikace.
 3. Šňupání: práškový metamfetamin se může šňupat, což má pomalejší nástup účinků ve srovnání s injekcí nebo kouřením, ale účinky trvají déle.
 4. Perorální užívání: metamfetamin může být také užíván perorálně ve formě tablet nebo kapslí. Tento způsob užívání má pomalejší nástup účinků, ale je méně intenzivní.

Užívání metamfetaminu vede k vážným zdravotním problémům, včetně poškození mozku, psychických poruch, kardiovaskulárních problémů a zubních problémů (známých jako „meth mouth“). Závislost na této droze je velmi silná a vyžaduje dlouhodobou a komplexní léčbu.

DŘÍVE JSME PSALI:

Nad rámec rovnováhy: extrémní příznaky otravy kanabinoidy

Nikola Macáková — 16. 01. 2024
Marihuanu, známou také jako konopí, užívá lidstvo již tisíce let pro různé účely, včetně rekreačního užívání.

Závěrem lze konstatovat, že pervitin neboli metamfetamin má dlouhou a složitou historii od svého objevení v 19. století až po současné užívání jako nelegální droga. Jeho původní léčebné využití bylo rychle zastíněno jeho zneužíváním a devastujícími následky. Dnes představuje metamfetamin vážný problém veřejného zdraví, který vyžaduje celospolečenské úsilí pro jeho prevenci a léčbu.

Použité zdroje: nzip.cz, symptomy.cz,
redakční informace a zdroje – redakční text

Upozorňujeme, že informace, publikované články, rady a doporučení prezentované na webové stránce www.zdravizivot.cz neslouží jako náhrada za individuální lékařskou péči poskytovanou lékařem! Tyto informace nelze považovat za lékařskou konzultaci nebo doporučení pro konkrétního pacienta či pacienty. Informace zveřejněné na této stránce neslouží k nahrazování individuální léčby a jsou pouze obecnými informacemi na dané téma.

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo ZŽ

O nás

Jsme internetový online magazín, který je zaměřen na zdraví, zdravotnictví, medicínu, vitalitu, harmonii, život a zdravý životní styl. Na webu nechybí ani známá onemocnění či babské rady a receptury. Naším partnerským projektem jsou UdálostiExtra.cz.

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu