Pracovní úraz: přihodit se může každému, jak postupovat?

Publikuje: David Bárta — 09. 11. 2023
Zdroj: David Bárta - redakční text
Úvodní stránka » Pracovní úraz: přihodit se může každému, jak postupovat?

Pracovní úraz je situace, kdy zaměstnanec utrpí poškození zdraví při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi.

Tato situace může mít různé důsledky, od dočasné neschopnosti až po smrt. V České republice je tato problematika řízena zákoníkem práce a dalšími právními předpisy2. Tématu úrazů v zaměstnání se dnes věnovala redakce našeho zdravotnického magazínu.

Povinnosti zaměstnance

Zaměstnanec má povinnost každý pracovní úraz bezodkladně ohlásit svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci, pokud to jeho zdravotní stav dovolí34. Zaměstnanec je také povinen nahlásit pracovní úraz jiného zaměstnance či úraz jiné fyzické osoby, u něhož byl svědkem, a zajistit součinnost při jeho šetření34.

Povinnosti zaměstnavatele

Zaměstnavatel má povinnost objasnit příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu5. Je také povinen vést knihu úrazů a všechny jednotlivé úrazy v ní řádně evidovat2. Zaměstnavatel je povinen ohlásit pracovní úraz a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím42. Dále je povinen přijímat opatření proti opakování pracovních úrazů42.

Odškodnění

V případě pracovního úrazu má zaměstnanec nárok na odškodnění. To může zahrnovat kompenzaci přímého poškození zdraví, tzn. odškodnění vytrpěné bolesti (bolestného) a odškodnění ztížení společenského uplatnění (trvalých následků úrazu)6. V případě úmrtí úrazem jsou náhrady škody: náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem; náklady spojené s léčením úrazu zemřelého zaměstnance; náhrada nákladů na výživu pozůstalých; jednorázové odškodnění pozůstalých; hmotná náhrada škody7.

Druhy pracovních úrazů

Pracovní úrazy se dělí podle závažnosti na úrazy: smrtelné, těžké, hromadné, ostatní8. Smrtelný pracovní úraz je takový, který zaměstnanci způsobil smrt ihned nebo kdykoliv později, nastala-li podle lékařského posudku následkem pracovního úrazu8. Těžký pracovní úraz je takový, který měl za následek ztrátu orgánu (anatomickou nebo funkční) nebo jeho podstatné části8. Hromadný pracovní úraz je takový, kdy při téže události byly zraněny nejméně 3 osoby, z nichž alespoň jedna těžce nebo smrtelně, nebo kdy bylo při jedné události zraněno více než 10 osob8.

Jak postupovat, když dojde k pracovnímu úrazu

Pokud dojde k pracovnímu úrazu, je důležité dodržet následující postup:

  1. Nahlásit úraz: zaměstnanec by měl ihned nahlásit úraz svému nadřízenému9.
  2. Zachovat stav pracoviště: zaměstnavatel by měl zachovat stav pracoviště na místě úrazu do doby objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu2.
  3. Zjistit příčinu a okolnosti úrazu: zaměstnavatel by měl zjistit příčinu a všechny okolnosti vzniku pracovního úrazu2.
  4. Zapsat úraz do knihy úrazů: zaměstnavatel by měl zapsat úraz do knihy úrazů2.
  5. Ohlásit úraz: zaměstnavatel by měl ohlásit vznik závažného a smrtelného pracovního úrazu bez zbytečného odkladu stanoveným orgánům a institucím2.
  6. Vyhotovit záznam o úrazu: zaměstnavatel by měl vyhotovit záznam o úrazu10.
  7. Zaslat záznam o úrazu: Zaměstnavatel by měl zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím2.
  8. Přijmout a provést nezbytná opatření: zaměstnavatel by měl přijmout a provést nezbytná opatření, aby se zabránilo opakování pracovního úrazu2.

Dodržování těchto kroků pomůže zajistit správné a efektivní řešení pracovních úrazů a minimalizovat jejich dopady na zaměstnance a zaměstnavatele.

DŘÍVE JSME PSALI:

Kdy volat na tísňovou linku 155 a kdy kontaktovat svého lékaře: náš průvodce zdravotní péčí

Nikola Macáková — 08. 10. 2023
Kdy volat 155 a kdy svému lékaři? Průvodce, jak správně reagovat v zdravotních situacích. Nezbytné rady pro každého.

Prevence a komunikace jsou základ

Lektorka BOZP Lucie Pilnáčková uvádí, že za pracovními úrazy stojí často podcenění prevence a obcházení pracovních předpisů. Proto zdůrazňuje, aby vedoucí pracovníci komunikovali se zaměstnanci. A to nejen o tom, zda dodržují či nedodržují předepsané postupy, ale i co jim třeba ztěžuje podmínky a proč něco obcházejí.

 „Při vyšetřování okolností úrazu se pracovníci inspektorátu práce většinou dostanou i k tématu kontrol na pracovišti. A právě tam bývá zakopaný pes. Často narážíme na tzv. trpěný způsob – znamená to, že pracovník nedodržuje pravidla (např. nenosí ochranné pomůcky) a jeho nadřízený na to nereaguje, i když o tom ví. A když se pak něco přihodí, tak dle Zákoníku práce je vinen zaměstnavatel, protože měl pracovníka kontrolovat, dodala“ Lucie Pilnáčková, lektorka BOZP a první pomoci ve společnosti ERBO 1.

Použité zdroje: 1. pravozamestnance.cz2. suip.cz3. pracovniuraz.cz4. guard7.cz5. pracovni-uraz.cz6. pravnikpracovniuraz.cz7. jenprace.cz8. svazpp.cz9. bepra.cz10. 1zdravotni.cz11. portal.pohoda.cz12. bing.com13. bing.com14. bepra.cz15. magazin.vimvic.cz16. suip.cz17. pravnikpracovniuraz.cz18. bing.com19. 1zdravotni.cz20. e15.cz21. manutan.cz22. bezpecnostprace.info23. jenprace.cz24. zakonyprolidi.cz25. suip.cz26. zakonyprolidi.cz27. podnikatel.cz28. portal.pohoda.cz29. podnikatel.cz30. mpsv.cz31. portal.pohoda.cz32. bing.com33. pruvodce.gov.cz34. pravnikpracovniuraz.cz35. pravnikpracovniuraz.cz36. bing.com37. uniqa.cz38. pravnikpracovniuraz.cz39. bing.com40. pravnikpracovniuraz.cz41. pravnikpracovniuraz.cz42. bing.com43. finance.cz , redakční informace a zdroje. (redakční text –  D. Bárta).

 

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo ZŽ

O nás

Jsme internetový online magazín, který je zaměřen na zdraví, zdravotnictví, medicínu, vitalitu, harmonii, život a zdravý životní styl. Na webu nechybí ani známá onemocnění či babské rady a receptury. Naším partnerským projektem jsou UdálostiExtra.cz.

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu