Příznaky a otravy oxidem uhelnatým: příčiny, vznik a rizika

Publikuje: Nikola Macáková — 17. 11. 2023
Zdroj: Nikola Macáková - redakční text
Úvodní stránka » Příznaky a otravy oxidem uhelnatým: příčiny, vznik a rizika

Nebezpečný oxid uhelnatý (CO) je jedovatý plyn, který nemá vůni ani chuť. Jeho vdechnutí může způsobit nevolnost i smrt!

Každý rok dojde u nás k přibližně 60 úmrtím na náhodné otravy oxidem uhelnatým. Tématu se dnes věnovala redakce našeho zdravotnického magazínu. V článku si přiblížíme vznik a příčiny otravy tímto jedovatým plynem, dále rizika spojená s otravou oxidem uhelnatým a podíváme se také na to, jak se tyto stavy řeší v přednemocniční neodkladné péči.

Příčiny a vznik

Oxid uhelnatý vzniká jako vedlejší produkt parciální oxidace uhlíku během nedokonalého spalování látek, které ve své molekule obsahují výše uvedený prvek. Ve větším množství vzniká, pokud je teplota spalování příliš nízká, čas hoření je příliš krátký, nebo není k dispozici dostatek kyslíku,“ uvádí k tématu web rehabilitace.info.

Rizika spojená s otravou oxidem uhelnatým

Riziko vdechnutí příliš velkého množství CO se zvyšuje, pokud jste blízko některého z následujících produktů: kotel pro spalování paliva, plynový sporák nebo varná deska, ohřívač vody, krb, volnoběh auta v garáži nebo uzavřeném prostoru. Tato zařízení obvykle produkují bezpečné množství CO. Množství CO ve vzduchu se však může rychle zvýšit, pokud jsou používány v uzavřených nebo špatně větraných prostorech,“ uvádí portál Ministerstva zdravotnictví ČR (mzcr.cz).

Otrava oxidem uhelnatým je vždy vážná, zpočátku je nenápadná, ale o to zákeřnější. Jedovatý oxid uhelnatý je produktem nedokonalého spalování – vzniká při hoření jakéhokoliv paliva. Příčinou výskytu zvýšených koncentrací v interiérech je nedostatečné odvětrání místností, kde jsou kamna, sporáky, karmy (koupelny) a další spalovací zařízení umístěna. Životu nebezpečné pak jsou netěsnící spalinové cesty a komíny, dále špatně čištěná a neseřízená zařízení. Rizikové je např. používání plynové trouby k vytápění, grilu na dřevěné uhlí uvnitř bytu nebo zapnutý motor auta v garáži. Je jednou z nejběžnějších a nejrozšířenějších látek znečišťujících vnitřní a venkovní ovzduší. Do organismu vstupuje pouze vdechováním, působí na srdce a cévní a nervový systém. Při jeho nízkých koncentracích může zdravý člověk pociťovat únavu a bolest hlavy, člověk se srdečními problémy „tíži“ či bolest na prsou. Při vyšších koncentracích dochází k poruchám vidění a koordinace, silným bolestem hlavy, závratím, zmatečnému chování a může být pociťována žaludeční nevolnost. Velmi vysoké koncentrace jsou pak smrtelné. První pomoc spočívá v přerušení expozice (vyvětrat, při zachování vlastní bezpečnosti vynést zasaženou osobu), a pak, pokud došlo k zástavě oběhu, je třeba bezodkladně poskytnout srdeční masáž a dýchání z plic do plic. Další péče vždy patří do rukou lékaře, neboť i zdánlivě zotavený a stabilizovaný postižený může náhle opět upadnout do bezvědomí,“ uvádí v krátké citaci portál mzcr.cz.

CO – oxid uhelnatý je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, není dráždivý a je lehčí než vzduch. Přírodní koncentrace ve vzduchu se pohybují v rozmezí 50 – 230 µg/m3 vzduchu, v místech s hustou dopravou nebo například v silničních tunelech mohou krátkodobé koncentrace přesahovat desítky mg/m3. Oxid uhelnatý dosahuje i v interiérech, kde nejsou zdroje, přibližně stejných hodnot jako ve venkovním ovzduší. Ve vnitřním prostředí, tam, kde se nesprávně provozují spalovací zdroje, ale mohou koncentrace CO dosahovat i vyšších hodnot – například při používání plynu  k vaření a při špatně zajištěné výměně vzduchu v domácnostech mohou zde koncentrace CO dosáhnout až jednotek mg/m3,“ upřesňuje resort ministerstva zdravotnictví s odkazem na Státní zdravotní ústav (SZÚ).

Příznaky otravy oxidem uhelnatým

Obecně – mezi nejčastější příznaky otravy oxidem uhelnatým patří: tupá bolest hlavy, slabost, nevolnost, zvracení, zmatenost, závrať, potíže s dýcháním. Pokud dýcháte ve velkém množství oxid uhelnatý (CO), vaše tělo začne nahrazovat kyslík v krvi právě oxidem uhelnatým. A to je velký problém. Pokud k tomu dojde, můžete upadnout do bezvědomí. V těchto případech pak může dojít k úmrtí.

Oxid uhelnatý (CO) je jedovatý plyn, který nemá vůni ani chuť1. Jeho vdechnutí může způsobit nevolnost a může vás i zabít, pokud jste vystaveni jeho vysokým úrovním. Po vdechnutí oxidu uhelnatého vstupuje do vaší krve a mísí se s hemoglobinem (část červených krvinek, které přenášejí kyslík ve vašem těla) za vzniku karboxyhemoglobinu. Když k tomu dojde, krev již není schopna přenášet kyslík a tento nedostatek kyslíku způsobuje selhání a odumření buněk a tkání těla,“ udává k tématu lékař MUDr. Zbyněk Mlčoch na svém webu.

Mezi nejčastější příznaky otravy oxidem uhelnatým patří:

 • Tupá bolest hlavy
 • Slabost
 • Nevola
 • Zvracení
 • Zmatenost
 • Závrať
 • Potíže s dýcháním

Pokud dýcháte ve velkém množství oxid uhelnatý (CO), vaše tělo začne nahrazovat kyslík v krvi právě oxidem uhelnatým1. A to je velký problém. Pokud k tomu dojde, můžete upadnout do bezvědomí1. V těchto případech pak může dojít k úmrtí,“ dodal MUDr. Mlčoch.

Okamžitě byste měli jít do nemocnice, pokud jste byli vystaveni zdroji CO, i když nejevíte příznaky otravy CO. Komu hrozí otrava oxidem uhelnatým? K otravě CO dochází, když je ve vzduchu přítomno velké množství CO. Ke skutečné otravě dochází, když dýcháte tento vzduch, zvláště pokud jste na místě, které není dobře větráno.

Medicínský web rehabilitace.info k tématu dodává, že obecné riziko vdechnutí příliš velkého množství CO se zvyšuje, pokud jste blízko některého z následujících produktů:

 • Kotel pro spalování paliva
 • Plynový sporák nebo varná deska
 • Ohřívač vody
 • Krb
 • Volnoběh auta v garáži nebo uzavřeném prostoru

Tato zařízení obvykle produkují bezpečné množství CO. Množství CO ve vzduchu se však může rychle zvýšit, pokud jsou používány v uzavřených nebo špatně větraných prostorech. Pokud tyto přístroje používáte doma, měli byste do blízkosti těchto přístrojů umístit detektor CO. Je také důležité zabránit tomu, aby vaše auto běželo uvnitř vaší garáže nebo jiných uzavřených prostor,“ doplňuje web rehabilitace.info.

Otrava oxidem uhelnatým je extrémně závažná a může být život ohrožujíc. Okamžitě volejte 112 (pro rychlejší příjezd lékařské či zdravotnické posádky však doporučujeme v České republice volat rovnou tísňovou linku 155 Zdravotnické záchranné služby) pokud vy nebo někdo, koho znáte, vykazuje známky otravy nebezpečného CO.

Otravy oxidem uhelnatým: přednemocniční neodkladná péče vs Zdravotnická záchranná služba

Otrava oxidem uhelnatým je velmi nebezpečná a může vést k vážným zdravotním komplikacím a dokonce i smrti, jak již bylo v článku zmíněno. Nyní se v krátkosti podíváme na to, jak probíhá první pomoc při otravě jedovatým oxidem uhelnatým v tzv. přednemocniční neodkladné péči.

První pomoc při otravě oxidem uhelnatým zahrnuje následující kroky.

 1. Nepouštějte se bezhlavě do záchrany a myslete i na vlastní zdraví.
 2. Postiženého přesuňte pryč ze zamořeného prostoru. Pokud to není možné, intenzivně větrejte.
 3. Co nejrychleji zavolejte lékařskou pomoc.
 4. Pokud postižený dýchá, přemístěte ho do stabilizované polohy. (V případě bezvědomí a bezdeší zahájení resuscitace. Vždy mějte na paměti také svoji bezpečnost!)

Přednemocniční neodkladná péče

První kontakt s pacientem připadá často do rukou záchranářů ze zdravotnické záchranné služby, jejíž možnosti diagnostiky v přednemocniční neodkladné péči jsou ale v různé míře limitované nedostatkem diagnostických metod. Základní první pomocí je vždy rychlé vytažení postiženého na čerstvý vzduch. Poločas mizení karbonylhemoglobinu z krve je v takovém případě asi 4 hodiny,“ uvádí odborný web prolekare.cz.

Zdravotnická záchranná služba

Zdravotnická záchranná služba má k dispozici pokročilejší metody léčby. Účinnější je podání čistého kyslíku kyslíkovou maskou z kyslíkové láhve, což vede ke zkrácení poločasu mizení karbonylhemoglobinu z krve přibližně na 90 minut. Nejvýhodnější je, jak již bylo zmíněno nechat pacienta dýchat čistý kyslík pod zvýšeným tlakem v přetlakové komoře (hyperbarická oxygenoterapie), neboť poločas mizení karbonylhemoglobinu se tím zkrátí až na 15 minut. Samozřejmostí je plnohodnotné zajištění pacienta a rychlý převoz do nejbližšího zdravotnického zařízení.

Otrava oxidem uhelnatým je velmi vážný stav, který vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc. Jak přednemocniční neodkladná péče, tak zdravotnická záchranná služba hrají klíčovou roli v poskytování první pomoci a následné léčbě. Je důležité, aby byly tyto služby řádně vybaveny a připraveny na takové situace,“ dodává v krátké citaci medicínský web prolekare.cz.

Pokud máte podezření na otravu oxidem uhelnatým, okamžitě kontaktujte zdravotnickou záchrannou službu.

Použité zdroje: rehabilitace.info, Ministerstva zdravotnictví ČR (mzcr.cz), Státní zdravotní ústav (SZÚ), zbynekmlcoch.cz
(MUDr. Zbyněk Mlčoch), prolekare.cz, dále použity redakční informace a zdroje,

(redakční text –  Nikola Macáková).

Upozorňujeme, že informace, publikované články, rady a doporučení prezentované na webové stránce www.zdravizivot.cz neslouží jako náhrada za individuální lékařskou péči poskytovanou lékařem! Tyto informace nelze považovat za lékařskou konzultaci nebo doporučení pro konkrétního pacienta či pacienty. Informace zveřejněné na této stránce neslouží k nahrazování individuální léčby a jsou pouze obecnými informacemi na dané téma.

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo ZŽ

O nás

Jsme internetový online magazín, který je zaměřen na zdraví, zdravotnictví, medicínu, vitalitu, harmonii, život a zdravý životní styl. Na webu nechybí ani známá onemocnění či babské rady a receptury. Naším partnerským projektem jsou UdálostiExtra.cz.

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu