Rizikové těhotenství: když se radost očekávání mění v obavy

Publikuje: Nikola Macáková — 24. 04. 2024
Zdroj: Nikola Macákova & Lenka Nová
Úvodní stránka » Rizikové těhotenství: když se radost očekávání mění v obavy

Vše, co potřebujete vědět o rizikovém těhotenství, jeho příčinách a jak předejít možným komplikacím.

 Pokud se u těhotné ženy objeví faktory, jež mohou ohrozit normální průběh těhotenství, a lékař uzná, že by nastávající matka neměla pokračovat ve výkonu svého zaměstnání, může jí uznat za dočasně pracovně neschopnu z důvodu rizikového těhotenství. V takovém případě je ženě vyplácena část mzdy v rámci nemocenského pojištění, se kterým se pojí dodržování stanoveného režimu, jehož součástí jsou i omezené vycházky,“ píše v úvodu zdravotnický web zdravi.euro.cz.

Těhotenství je období, které by mělo být plné očekávání a radosti, avšak pro některé ženy se může vyvinout v rizikové období s potenciálními komplikacemi jak pro matku, tak pro dítě. Rizikové těhotenství je termín používaný lékaři pro situace, kdy zdravotní stav ženy, životní styl nebo specifické faktory zvyšují pravděpodobnost komplikací během těhotenství, porodu či po porodu.

Kdy je těhotenství označeno za rizikové?

Mezi základní faktory, které mohou těhotenství klasifikovat jako rizikové, patří vyšší věk matky (nad 35 let), předchozí zdravotní problémy jako je cukrovka, vysoký krevní tlak, srdeční onemocnění, obezita, neurologická onemocnění, historie potratů nebo předčasných porodů. Také psychosomatické faktory, jako jsou významné životní stresy a obtížné životní situace, mohou zvýšit rizika,“ vysvětluje slovenský lékařský web lekar.sk.

Co můžete od rizikového těhotenství očekávat?

Rizikové těhotenství vyžaduje zvýšenou lékařskou pozornost a častější kontroly, aby se minimalizovaly potenciální problémy a zajištěna nejlepší možná péče pro matku a dítě. Může být potřeba specializované sledování, jako je častější ultrazvukové vyšetření, testy na přítomnost cukru v krvi a monitorování krevního tlaku.

Co dělat, pokud bylo vaše těhotenství identifikováno jako rizikové?

Je klíčové dodržovat všechny lékařské rady a pravidelně navštěvovat předporodní kontroly. V některých případech může být doporučeno i užívání specifických léků nebo dietní úpravy. Emocionální podpora od rodiny, přátel a možná i profesionální psychologická pomoc může být neocenitelná,“ vysvětluje v krátké citaci slovenský zdravotnický portál lekar.sk.

Patologické těhotenství

Patologické těhotenství zahrnuje závažnější zdravotní problémy, které mohou ohrozit život matky nebo dítěte. Příkladem může být preeklampsie, HELLP syndrom nebo těhotenská cukrovka,“ dodává web lekar.sk.

Prevence komplikací

Prevence začíná již před početím – ideální je zdravý životní styl, vyvážená strava, přiměřená fyzická aktivita a odstranění rizikových faktorů, jako je kouření nebo konzumace alkoholu. Během těhotenství je pak klíčová pravidelná lékařská péče.

Vedle fyzického zdraví je důležité nezanedbávat ani psychickou pohodu. Stresové situace a psychické napětí mohou mít negativní vliv na průběh těhotenství. V případě, že se žena ocitne v obtížné životní situaci, je důležité hledat odbornou pomoc nebo podporu blízkých.

Rizikové těhotenství a plat

Po dobu nemocenské, ať už z důvodu rizikového těhotenství nebo nějakého onemocnění, máte ze zákona nárok na 60 % vaší mzdy. Stát vám v této situaci bohužel další finanční kompenzaci neposkytne, jedná možnost, která se dále nabízí, je rizikové pojištění u soukromé pojišťovny. Rizikové pojištění je však nutné sjednat ještě před čerpáním jeho plnění, abyste splnily podmínky nutné pro jeho vyplácení. Dávky nemocenského pojištění vám bude vyplácet OSSZ (Okresní správa sociálního zabezpečení). Nemocenská bývá zpravidla lékařem ukončena 6 týdnů před termínem porodu a vy rovnou nastoupíte na mateřskou dovolenou,“ vysvětluje web zdravi.euro.cz.

Rizikové těhotenství ve zkušební době

Pokud otěhotníte již ve zkušební době a bude vám doporučena pracovní neschopnost z důvodu rizikového těhotenství, zaměstnavateli sice můžete pouze předložit doklad o jejím trvání bez nutnosti uvádět důvod nemocenské, nicméně podle zákoníku práce § 31 odst. 2, se do zkušební doby započítává maximálně 10 pracovních dní nemoci, poté se zkušební doba prodlužuje. Z toho vyplývá, že byste po celou dobu pracovní neschopnosti byly ve zkušební době. Zaměstnavatel s vámi může po celou dobu zkušební doby rozvázat pracovní vztah bez ohledu na to, zda jste na nemocenské či nikoliv. V neposlední řadě je dobré se zamyslet nad tím, zda je takové jednání férové vůči zaměstnavateli a není lepší si s ním na rovinu promluvit o vaší situaci,“ dodává k platné legislativě zdravotnický web zdravi.euro.cz.

DŘÍVE JSME PSALI:

Eklampsie: tichý hrom na obzoru těhotenství

Nikola Macáková — 19. 03. 2024
Eklampsie je vážný zdravotní stav v těhotenství, který může ohrozit život matky i dítěte. Co o něm musíte vědět?

Z historie

Historie rizikového těhotenství a péče o ně je úzce spjata s rozvojem moderního porodnictví a gynækologie. Zatímco pojem „rizikové těhotenství“ jako takový se ve své současné formě začal používat až ve 20. století s rozvojem lékařské vědy a technologií, základy pochopení a identifikace rizik v těhotenství mají mnohem hlubší historické kořeny.

Starověk a středověk
Ve starověku a středověku neexistovalo specifické rozlišení těhotenství na „rizikové“ a „ne-rizikové“. Avšak již tehdy byly známy určité faktory, které mohly komplikovat těhotenství a porod, například věk matky, její fyzické zdraví nebo dřívější porodní komplikace. Porodní asistentky a léčitelé sice neměli vědecké znalosti moderní medicíny, ale pozorovali a vyvozovali závěry z případů, které mohly naznačovat zvýšené riziko.

19. století: Počátky moderního porodnictví
S příchodem 19. století a lepším pochopením anatomie a fyziologie se začaly zavádět první systematické přístupy k péči o těhotné ženy. Vznikly první porodnické školy a byla zdokonalena porodní technika. Lékaři jako Ignaz Semmelweis zavedli antiseptické metody, které výrazně snížily úmrtnost matek během porodu, čímž se začaly zřetelněji identifikovat rizikové faktory spojené s infekcemi.

20. století: Definice a management rizikového těhotenství
V průběhu 20. století došlo k významnému rozvoji medicínských technologií a poznatků. Vznikla specializace v oblasti perinatologie, což je odvětví medicíny zaměřené na období před a po porodu. Během tohoto století byly zavedeny ultrazvuk, genetické testování a další diagnostické metody, které umožnily lékařům lépe identifikovat a řídit rizikové těhotenství.

Rozvoj neonatologie, vědy zabývající se novorozenci, a vznik jednotek intenzivní péče pro novorozence také přispěly k lepšímu managementu a péči o děti narozené matkám s rizikovým těhotenstvím. Kromě toho pokroky v farmakologii umožnily efektivnější a bezpečnější použití léků během těhotenství.

Současnost
Dnes je pojem rizikového těhotenství běžně užívaný a definovaný mnoha faktory, včetně věku matky, historie těhotenství, genetických a životních rizik. Péče o rizikové těhotenství je multidisciplinární a zahrnuje týmy specialistů, včetně gynekologů, porodníků, genetiků, endokrinologů a neonatologů.

Vývoj v oblasti medicíny, technologie a společenské podpory pro těhotné ženy je důkazem toho, jak daleko jsme došli ve snaze poskytnout nejlepší možnou péči pro všechny těhotné ženy a jejich děti, a to zejména v případě, kdy jsou identifikována rizika.

Závěrem, každé těhotenství je jedinečné a každá budoucí matka by měla mít přístup k individualizované péči. Včasné rozpoznání a správná péče o rizikové těhotenství může znamenat klíč k bezpečnému porodu a zdraví jak matky, tak dítěte.

Použité zdroje: lekar.sk, zdravi.euro.cz,
redakční informace a zdroje – redakční text*
Překlady a spolupráce: Lenka Nová (redakce)

Upozorňujeme, že informace, publikované články, rady a doporučení prezentované na webové stránce www.zdravizivot.cz neslouží jako náhrada za individuální lékařskou péči poskytovanou lékařem! Tyto informace nelze považovat za lékařskou konzultaci nebo doporučení pro konkrétního pacienta či pacienty. Informace zveřejněné na této stránce neslouží k nahrazování individuální léčby a jsou pouze obecnými informacemi na dané téma.

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo ZŽ

O nás

Jsme internetový online magazín, který je zaměřen na zdraví, zdravotnictví, medicínu, vitalitu, harmonii, život a zdravý životní styl. Na webu nechybí ani známá onemocnění či babské rady a receptury. Naším partnerským projektem jsou UdálostiExtra.cz.

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu