Spirometrie: důležité vyšetření pro diagnostiku plicních onemocnění

Publikuje: Nikola Macáková — 31. 05. 2024
Zdroj: Nikola Macáková - redakční text
Úvodní stránka » Spirometrie: důležité vyšetření pro diagnostiku plicních onemocnění

Spirometrie je klíčové vyšetření, které pomáhá diagnostikovat a sledovat plicní onemocnění. Jak probíhá a co vše může odhalit?

Spirometrie je klíčovým diagnostickým nástrojem v pneumologii, který umožňuje měření funkcí plic a pomáhá odhalit řadu plicních onemocnění. „Spirometrie je funkční vyšetření plic, které se používá k posouzení kapacity plic a průchodnosti dýchacích cest. Tento test měří množství a rychlost vzduchu, který je pacient schopen vydechnout po maximálním nádechu. Výsledky spirometrie mohou pomoci lékařům diagnostikovat a sledovat nemoci jako jsou astma, chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) a další respirační onemocnění. Vyšetření je neinvazivní a trvá obvykle několik minut. Spirometrie se provádí pomocí přístroje zvaného spirometr, který zaznamenává dechové objemy a průtoky vzduchu během dýchání. Pacient musí dýchat do ústníku spojeného se spirometrem, který zaznamenává data a vytváří graf zvaný spirogram. Tento graf ukazuje různé parametry dýchání, jako je vitální kapacita plic (VC), forciální vitální kapacita (FVC) a forciální expirační objem za jednu sekundu (FEV1). Příprava na spirometrii není náročná, ale je důležité dodržovat několik základních pokynů. Pacient by neměl kouřit alespoň hodinu před vyšetřením, neměl by jíst těžká jídla a měl by se vyhnout intenzivní fyzické aktivitě,“ uvádí medicínský portál Symptomy.cz.

Spirometrie se provádí pomocí přístroje zvaného spirometr, který zaznamenává dechové objemy a průtoky vzduchu během dýchání. Pacient musí dýchat do ústníku spojeného se spirometrem, který zaznamenává data a vytváří graf zvaný spirogram. Tento graf ukazuje různé parametry dýchání, jako je vitální kapacita plic (VC), forciální vitální kapacita (FVC) a forciální expirační objem za jednu sekundu (FEV1). Příprava na spirometrii není náročná, ale je důležité dodržovat několik základních pokynů. Pacient by neměl kouřit alespoň hodinu před vyšetřením, neměl by jíst těžká jídla a měl by se vyhnout intenzivní fyzické aktivitě. Při samotném vyšetření je důležité, aby pacient dýchal podle pokynů lékaře nebo zdravotní sestry. Vyšetření je obvykle prováděno vsedě a pacient musí několikrát silně vydechnout do spirometru. Výsledky jsou poté vyhodnoceny lékařem, který je porovná s normálními hodnotami.

Spirometrie je neocenitelná při diagnostice astmatu. Astma je chronické onemocnění dýchacích cest, které se projevuje zánětem a zúžením dýchacích cest, což vede k obtížím s dýcháním. Spirometrie umožňuje lékařům sledovat, jak dobře pacientovo dýchání reaguje na léčbu, a přizpůsobit ji podle potřeby. „Měření FEV1 je zvláště důležité, protože ukazuje, jak rychle může pacient vydechnout vzduch za jednu sekundu. Nízké hodnoty FEV1 mohou naznačovat zhoršení astmatu nebo jiné obstrukční plicní nemoci. Spirometrie umožňuje lékařům sledovat, jak dobře pacientovo dýchání reaguje na léčbu, a přizpůsobit ji podle potřeby. Měření FEV1 je zvláště důležité, protože ukazuje, jak rychle může pacient vydechnout vzduch za jednu sekundu. Nízké hodnoty FEV1 mohou naznačovat zhoršení astmatu nebo jiné obstrukční plicní nemoci. Spirometrie je klíčová pro diagnostiku astmatu, protože umožňuje měřit přesné hodnoty funkce plic a sledovat změny v průběhu času,“ píše k tématu web Uzdravim.cz.

Křivka průtok-objem. SPhotographer, Jmarchn / CC BY-SA 3.0

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je další časté onemocnění, které může být diagnostikováno a monitorováno pomocí spirometrie. CHOPN je progresivní onemocnění charakterizované dlouhodobým kašlem a dušností, které je způsobeno zúžením dýchacích cest a poškozením plicní tkáně. Spirometrie je klíčová pro diagnostiku CHOPN a sledování její progrese. „Spirometrie může odhalit sníženou kapacitu plic a omezený průtok vzduchu, což jsou typické příznaky CHOPN. Pacienti s CHOPN mají často snížené hodnoty FEV1 a FVC, což naznačuje obstrukci dýchacích cest. Pravidelné spirometrické testy mohou pomoci lékařům sledovat progresi onemocnění a efektivitu léčby, která může zahrnovat bronchodilatátory, inhalace kortikosteroidů a rehabilitační cvičení. CHOPN je onemocnění, které postupuje pomalu, ale je velmi závažné, protože může významně snížit kvalitu života pacienta,“ uvádí dále portál Symptomy.cz.

Spirometrie se také používá k monitorování léčby u pacientů s plicními nemocemi. Lékaři mohou pomocí tohoto testu zjistit, jak pacient reaguje na léčbu, a podle toho upravit léčebný plán. Při opakovaných spirometrických vyšetřeních mohou lékaři sledovat změny v dýchacích parametrech pacienta a rozhodovat o nutnosti úprav medikace nebo dalších léčebných opatření. Tento dynamický přístup umožňuje individualizovanou péči, která může významně zlepšit kvalitu života pacientů s chronickými respiračními onemocněními.

Příklady výstupu funkčních spirometrických vyšetření. Zdroj: Evgenios Metaxas MD MSc / CC BY-SA 3.0

Spirometrie může také hrát roli v prevenci a včasné diagnostice plicních onemocnění, zejména u rizikových skupin, jako jsou kuřáci nebo osoby pracující v prašném prostředí. „Pravidelné spirometrické testy mohou odhalit počáteční známky plicního poškození ještě předtím, než se objeví závažné příznaky. To umožňuje včasné zahájení preventivních opatření a léčby, která může zpomalit nebo zastavit progresi onemocnění. Prevence je klíčová, a proto by měli lidé v rizikových skupinách pravidelně podstupovat spirometrické vyšetření. To jim může pomoci vyhnout se vážným zdravotním problémům a udržet si lepší kvalitu života,“ dodává web Uzdravim.cz.

Závěrem lze říci a shrnout, že spirometrie je, jak již bylo zmíněno klíčovým nástrojem pro diagnostiku a sledování plicních onemocnění. Díky svým schopnostem poskytovat přesné a rychlé výsledky hraje nezastupitelnou roli v moderní medicíně a umožňuje lékařům poskytovat efektivní a individualizovanou péči pacientům s respiračními problémy. Spirometrie může odhalit sníženou kapacitu plic a omezený průtok vzduchu, což jsou typické příznaky CHOPN. Pacienti s CHOPN mají často snížené hodnoty FEV1 a FVC, což naznačuje obstrukci dýchacích cest. Pravidelné spirometrické testy mohou pomoci lékařům sledovat progresi onemocnění a efektivitu léčby, která může zahrnovat bronchodilatátory, inhalace kortikosteroidů a rehabilitační cvičení. Tento dynamický přístup umožňuje individualizovanou péči, která může významně zlepšit kvalitu života pacientů s chronickými respiračními onemocněními.


Použité zdroje: Symptomy.cz, Uzdravim.cz.
Redakční informace a zdroje – redakční text *

Upozorňujeme, že informace, publikované články, rady a doporučení prezentované na webové stránce www.zdravizivot.cz neslouží jako náhrada za individuální lékařskou péči poskytovanou lékařem! Tyto informace nelze považovat za lékařskou konzultaci nebo doporučení pro konkrétního pacienta či pacienty. Informace zveřejněné na této stránce neslouží k nahrazování individuální léčby a jsou pouze obecnými informacemi na dané téma.

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo ZŽ

O nás

Jsme internetový online magazín, který je zaměřen na zdraví, zdravotnictví, medicínu, vitalitu, harmonii, život a zdravý životní styl. Na webu nechybí ani známá onemocnění či babské rady a receptury. Naším partnerským projektem jsou UdálostiExtra.cz.

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu