Tuberkulóza: tajný zabiják v našich řadách. Počet lidí s touto nemocí v Česku vzrostl

Publikuje: Nikola Macáková — 12. 03. 2024
Zdroj: Ing. Ivana Šalbabová & redakce - redakční text
Úvodní stránka » Tuberkulóza: tajný zabiják v našich řadách. Počet lidí s touto nemocí v Česku vzrostl

Tichá hrozba na každém kroku. Tuberkulóza, nemoc s tisíci tvářemi, je zde a může být blíže, než si myslíte.

Počet lidí s tuberkulózou v České republice meziročně vzrostl o 64 osob, stoupl i počet nemocných dětí. S TBC se loni dle dostupných dat léčilo 447 pacientů. Čeští plicní lékaři nápor zvládají a připravují se na další nárůst. Doporučují zavést pravidelné testy u lidí z rizikových zemí, budou také rozšiřovat kapacity tam, kde se nemocní léčí. Úlevu by měla přinést i nová vyhláška, podle které se mohou spolupracující pacienti léčit doma. Pneumologové o tom informují u příležitosti Světového dne boje proti tuberkulóze, který připadá na 24. března. Ve stejný den, jen o 142 let dříve, oznámil německý lékař Robert Koch objev zákeřného bacilu Mycobacterium tuberculosis, jenž nemoc způsobuje,“ uvedl v úvodů k danému onemocnění MUDr. Jiří Wallenfels, vedoucí Národní jednotky dohledu nad tuberkulózou, Fakultní nemocnice Bulovka.

 „Vzhledem k válce na Ukrajině není nárůst nemocných žádným překvapením, je známo že na východ od České republiky není péče o tuberkulózní pacienty na takové úrovni jako u nás. Podíl TBC u osob narozených mimo ČR loni činil 49,2 % (220 případů), z toho 140 je z Ukrajiny, což je téměř čtyřikrát více než před válkou. Ze Slovenska evidujeme 21 případů, z Rumunska a Vietnamu nám přibylo po 11 případech atp.,“ říká MUDr. Jiří Wallenfels, vedoucí Národní jednotky dohledu nad tuberkulózou, Fakultní nemocnice Bulovka. Nejnovější data také ukázala výrazný nárůst TBC u dětí do 15 let – z 11 případů jejich počet loni skočil na 30. „Obvykle evidujeme 5–10 nemocných dětí za rok,“ podotýká MUDr. Wallenfels. Za loňským nárůstem malých pacientů je například lokální epidemie v Benátkách nad Jizerou, ale také přesnější diagnostické postupy. „Při hledání případných ložisek tuberkulózy jsme u vybraných pacientů začali používat CT, a přestože na rentgenu plic nebyla nemoc vidět, CT vyšetření její přítomnost prokázalo. Poprvé jsme také měli dítě s potvrzenou odolnou, tzv. multirezistentní formou TBC,“ popisuje MUDr. Karolína Doležalová, Ph.D., vedoucí lékařka Plicní ambulance a Střediska péče pro děti s tuberkulózou a mykobakteriózami Fakultní Thomayerovy nemocnice (FTN). Zde se léčí jak malé děti, tak dospívající do 18 let věku. Kvůli očekávanému nárůstu mladých pacientů se budou kapacity tohoto pracoviště rozšiřovat o 2–3 pokoje, s tím, že zcela nově by s dětmi mohly být na pokoji i jejich matky.

Vzhledem k nárůstu multirezistentních forem tuberkulózy v České republice (loni 31) je třeba, aby vzniklo nové pracoviště s kapacitou 10–15 lůžek, o tom nyní pneumologové jednají s Ministerstvem zdravotnictví. „Vše ale záleží na financích, stavba takové jednotky není levná. Dosud se všichni tito pacienti léčí v Thomayerově nemocnici, ale kapacity brzy přestanou stačit,“ říká doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., předseda České pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS).

Česká republika si za to, jak dokáže zajistit léčbu zejména multirezistentní tuberkulózy podle posledních doporučení, vysloužila pochvalu od Světové zdravotnické organizace (WHO) – říká prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D., přednostka Pneumologické kliniky FTN a 1. LF UK. Připomíná ale, že je třeba neusnout na vavřínech a pracovat na tom, aby situace zůstala klidná i nadále. „Nárůst odolných forem TBC, necitlivých na běžná antituberkulotika, je dvojnásobný. O úhradu moderních léků, které zkracují dobu hospitalizace z 18–24 na 6–9 měsíců, musíme žádat zdravotní pojišťovny mimořádně na paragraf 16. Léčba jednoho pacienta stojí kolem 1,5 milionu korun,“ uvádí prof. Koziar Vašáková.

U běžných forem tuberkulózy, citlivých na léky, by měla lékařům i pacientům ulevit nová vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění, platná od ledna. „Ta nám umožňuje pustit nemocné s běžnou tuberkulózou po několika dnech z nemocnice domů. Musí ale spolupracovat, dodržovat domácí izolaci a užívat pravidelně léky. Do plicní ambulance pak již dochází jen na kontroly. Zda je vše tak, jak má být, můžeme posoudit s pomocí telemedicíny, která nám umožní být s pacientem v pravidelném kontaktu,“ vysvětluje doc. MUDr. Milan Sova, Ph.D., přednosta Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy Fakultní nemocnice Brno. Právě zde meziročně vzrostl počet pacientů o 61 % na loňských 21. Doc. Sova odhaduje, že spolupracujících pacientů by mohla být až polovina a připomíná, že takto nastavený systém uleví nemocnicím, léčebnám a je pro pacienty výrazně příjemnější.

Epidemiologická situace TBC v ČR v roce 2023 v číslech

(MUDr. Jiří Wallenfels – Národní jednotka dohledu nad tuberkulózou, FN Bulovka, Praha)

Jde o předběžná data k 6. 3. 2024 z národního registru TBC, registr TBC se „uzavírá“ 30. 4. 2024. Přehled podle kraje bydliště nemocného (vč. porovnání s minulými roky) je uveden zvlášť.

Celkem zatím do registru TBC hlášeno 447 případů TBC:

 • Muži: 319 případů, ženy 128 případů
 • TBC u dříve léčených je 19
 • TBC plic je 391
 • Kultivačně pozitivních TBC je 318
 • Počet mikroskopicky pozitivních TBC ze sputa (silné zdroje infekce) je 182
 • Podíl TBC u osob narozených mimo ČR činí 49,2 % (220 případů), z toho narozeni na Ukrajině 140 případů, na Slovensku 21 případů, v Rumunsku a ve Vietnamu po 11 případech atd.
 • Hlášeno je 31 případů multirezistentní TBC*
 • Průměrný věk nemocných je 45,5 roku
 • Počet TBC u dětí do 15 let věku je 30, z nich 22 narozeno v ČR, 5 na Slovensku a 3 na Ukrajině
 • Hlášeno 16 případů TBC u HIV pozitivních (z 300 vyšetřených na HIV), 14 z nich u osob narozených na Ukrajině, 2 v ČR
 • Hlášeno 15 úmrtí na TBC
*Dle údajů Fakultní Thomayerovy nemocnice

Čeští plicní lékaři tak doporučují ambulantním pneumologům a praktickým lékařům provést u všech pacientů z rizikových zemí při prvním kontaktu rentgenový snímek hrudníku. Plicní lékaři mohou navíc zajistit speciální krevní test na možnou přítomnost latentní tuberkulózy v těle. „U všech osob s pozitivním krevním testem je pak vhodné provést CT vyšetření plic. To je schopno odhalit i menší formy tuberkulózy, které nejsou při klasickém rentgenovém vyšetření hrudníku vidět. Pneumologové tedy mohou u každého dospělého člověka z rizikové oblasti pomocí komplexního nebolestivého vyšetření vyloučit tuberkulózní onemocnění či zatím bezpříznakovou nákazu. Pro léčbu mají k dispozici moderní preparáty. Účelem je podchytit nemocné včas, v době, kdy ještě nemají žádné či zcela minimální potíže, a zabránit tak dalšímu šíření nemoci,“ dodává doc. Koblížek.

Diagnostika a symptomy

Tuberkulóza (TB), jak již bylo zmíněno patří mezi nejstarší známé infekční nemoci, která si po celá staletí vybírá svou daň na lidských životech. Způsobena je bakterií Mycobacterium tuberculosis, jež napadá primárně plíce, avšak může ovlivnit i další části těla. I přes moderní léčbu a prevenci zůstává globálním zdravotním problémem, především v regionech s nižším socioekonomickým standardem.

Rentgenový snímek plíce člověka s tuberkulózou. Zdroj: Centers for Disease Control and Prevention’s Public Health Image Library (PHIL). Wikipedia:Tuberculosis  / CC0 (volné dílo)

Diagnostika TB se opírá o kombinaci klinického hodnocení, mikroskopického vyšetření, pěstování bakterií a molekulárních metod. Klíčové jsou především testy, jako je Mantouxův tuberkulinový test či IGRA testy (testy uvolňování interferonu-gama), které pomáhají odhalit latentní infekci.

Symptomy TB mohou být zrádné, protože v počátečních stádiích často připomínají běžnou chřipku nebo jiné respirační onemocnění. Chronický kašel, krev ve sputu, úbytek váhy, noční pocení a horečka jsou typickými příznaky aktivní tuberkulózy.

Hlavní symptomy různých druhů a fází tuberkulózy[112] s tím, že některé symptomy se projevují ve více druzích tuberkulózy a jiné jsou specifičtější pro určité druhy. Člověk může trpět více variantami najednou. Zdroj: Mikael Häggström &  Adam Zábranský – Wikipedia:Tuberculosis  / CC0 (volné dílo)

Kdy navštívit lékaře

Pokud pozorujete přetrvávající kašel déle než tři týdny, nevysvětlitelný úbytek váhy, chronickou únavu nebo krev ve sputu, je důležité vyhledat lékařskou pomoc. Specializovaným oborem pro léčbu TB je pneumologie, avšak v případě postižení jiných orgánů může být zapotřebí konzultace s dalšími specialisty.

Rizika a léčba

Neléčená tuberkulóza může vést k vážným komplikacím, včetně trvalého poškození plic, rozšíření infekce do jiných částí těla a v konečném důsledku i k smrti. Léčba TB je dlouhodobá a zahrnuje kombinaci několika antibiotik, obvykle po dobu 6 až 9 měsíců. Nejběžnějšími léky jsou izoniazid, rifampicin, pyrazinamid a ethambutol.

Nejdůležitějším opatřením v boji s TBC je včasné zahájení léčby nemocných, která obvykle trvá 6 měsíců. Již během 2 týdnů léčby se stává většina pacientů neinfekční. Izolace a léčba se provádí ve specializovaných léčebnách,“ vysvětluje v krátké citaci Národní zdravotní informační portál (NZIP).

Čeští lékaři zdůrazňují význam včasné diagnostiky a adekvátní léčby, stejně jako nutnost dodržování předepsaného léčebného režimu, aby se zabránilo vzniku rezistentních forem tuberkulózy.

Tuberkulóza zůstává výzvou pro veřejné zdraví po celém světě. Včasná diagnostika a správná léčba mohou zachránit životy, a proto je klíčové, aby veřejnost i odborníci neustále zdokonalovali své poznatky a postupy v boji proti této zrádné nemoci.

Použité zdroje: bulovka.cz, nzip.cz, ftn.cz, cls.cz, ftn.cz/pneumologicka klinika, fnbrno.cz
redakční informace a zdroje – redakční text, ve spolupráci s Ing. Ivana Šalbabová/mavepr.cz *

Upozorňujeme, že informace, publikované články, rady a doporučení prezentované na webové stránce www.zdravizivot.cz neslouží jako náhrada za individuální lékařskou péči poskytovanou lékařem! Tyto informace nelze považovat za lékařskou konzultaci nebo doporučení pro konkrétního pacienta či pacienty. Informace zveřejněné na této stránce neslouží k nahrazování individuální léčby a jsou pouze obecnými informacemi na dané téma.

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo ZŽ

O nás

Jsme internetový online magazín, který je zaměřen na zdraví, zdravotnictví, medicínu, vitalitu, harmonii, život a zdravý životní styl. Na webu nechybí ani známá onemocnění či babské rady a receptury. Naším partnerským projektem jsou UdálostiExtra.cz.

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu