Zabiják v rukavicích: co je boxerská zlomenina a jak ji znáte?

Publikuje: Nikola Macáková — 28. 12. 2023
Zdroj: Nikola Macáková - redakční text
Úvodní stránka » Zabiják v rukavicích: co je boxerská zlomenina a jak ji znáte?

Zlomeniny ruky jsou běžné ve sportu, a boxerská zlomenina je specifickým typem zranění spojeným s vysokým rizikem úrazu na rukách.

V tomto redakčním článku se podrobně zaměříme na boxerskou zlomeninu, její příčiny, diagnostiku a léčbu.

Co je boxerská zlomenina?

Boxerská zlomenina se vyskytuje především u sportovců, kteří jsou vystaveni opakovaným úderům a nárazům na ruce, zejména při boxu. Tato zlomenina postihuje distální část kosti záprstní a obvykle vzniká v důsledku úderu, při kterém je ruka sevřena v pěst,“ uvádí v úvodu k tématu web symptomy.cz.

Příčiny vzniku

Hlavními příčinami vzniku boxerské zlomeniny jsou buď přímý úder na pěst, nebo pád na ruku sevřenou v pěst. Při těchto situacích dochází k nadměrnému tlaku na distální část kosti záprstní, což může vést k odlomení hlavičky této části kosti.

Diagnostika

Diagnostika boxerské zlomeniny zahrnuje fyzičkou prohlídku a rentgenové vyšetření postižené ruky. Lékař bude hledat příznaky, jako je otok, bolest a omezená pohyblivost. Rentgenové snímky poskytují detailní obraz o rozsahu zlomeniny a pomáhají určit správný plán léčby.

Zlomenina os scaphoideum. Zdroj: Gilo1969 / CC BY-SA 3.0

Léčba

Léčba boxerské zlomeniny závisí na závažnosti zranění. V případech menších zlomenin může být použita konzervativní léčba, která zahrnuje nošení sádry nebo ortézy na fixaci zlomené části kosti. V případech větších zlomenin nebo zlomenin s posunem může být nutný chirurgický zákrok, při kterém je kost stabilizována pomocí šroubů, hřebů nebo drátů.

Po stabilizaci zlomeniny je rehabilitace klíčovým prvkem procesu zotavování. Fyzikální terapie pomáhá obnovit sílu, pohyblivost a funkčnost postižené ruky. Pacienti by měli dodržovat doporučení lékaře ohledně omezení pohybu a návratu k fyzickým aktivitám.

Zlomeniny jsou často provázeny posunutím úlomku kosti, a proto musí být provedena tzv. repozice, což je často obtížné, neboť zlomeninu provází dosti velký otok měkkých tkání dlaně. Pokud by však šlo o menší dislokace, u kterých by nehrozilo, že by došlo k posunu kostí, pak by bylo možné použít konzervativní postup léčby, což znamená, že by se ruka jen zafixovala,“ uvádí k tématu web symptomy.cz.

U výrazné dislokaci se zlomeniny řeší chirurgickou cestou. Fragmenty se pod RTG kontrolou vyrovnají rovnou na sále pomocí drátů, dlah nebo šroubů. Po operaci se ruka zafixuje sádrou.

Léčba se doplňuje rehabilitací, aby se úplně obnovila hybnost dlaně. Ruka a její správná hybnost je pro nás velice důležitá, protože musí být zachována její hybnost a schopnost úchopu. Po vzniku úrazu je vhodné poraněnou ruku co nejdříve zaledovat, aby nedošlo ke vzniku otoku. Při lékařském vyšetření je nutné provést rentgenové vyšetření, a pokud se zjistí, že je zlomenina dislokovaná nad 30°, pak se doporučuje operační řešení s repozicí (navrácením do původní pozice)) a fixací dráty v lokální nebo celkové anestézii. Poté se přikládá sádrová fixace na dobu 4-5 týdnů. Pokud je dislokace do 30°, je možné použít konzervativní postup spočívajícím v přiložení sádrové fixace na dobu 5 týdnů. K doléčení je nezbytná následná rehabilitace,“ dodává medicínský web symptomy.cz.

Komplikace

  • avaskulární nekrosa fragmentu;
  • pakloub – pakloub léčíme operačně – kompresní osteosynthesa, kortiko-spongiosní štěp z lopaty kosti kyčelní nebo paliativní resekcí proc. styloideus radii (zmírňuje bolest);
  • arthrosa radiokarpálního kloubu.

Chirurgické řešení boxerské zlomeniny

Boxerská zlomenina, když se stane složitější a vyžaduje chirurgický zákrok, přináší pacientům výzvy i naději. Zde je pohled na to, jak takové operační řešení probíhá a jak dlouho trvá náročná cesta zotavování,“ uvádí portál wikiskripta.eu, který v bodech uvádí a rozepisuje chirurgický zákrok, délku zákroku, pooperační péči, celkovou lékařskou péči a individuální přístupy léčby.

**1. Chirurgický Zákrok: krok k obnovení

V případech, kdy konvenční metody nejsou dostatečné, chirurgie se stává klíčovým řešením. Lékaři provádějí operaci s cílem stabilizovat zlomenou část kosti a umožnit optimální podmínky pro hojení. To může zahrnovat použití šroubů, hřebů nebo drátů k udržení kostních fragmentů v přesné pozici.

**2. Doba trvání zákroku: rychlost vs. preciznost

Doba trvání chirurgického zákroku závisí na rozsahu zlomeniny a komplexnosti zranění. Většina operací na boxerské zlomeniny však trvá obvykle několik hodin. Chirurgové se snaží dosáhnout rovnováhu mezi rychlostí a precizností, aby minimalizovali trauma a zrychlili proces zotavování.

**3. Pooperační péče: klíč k úspěchu

Po chirurgickém zákroku následuje pečlivá pooperační péče. To zahrnuje sledování hojení ran, kontrolu správného zarovnání kostních fragmentů a případně odstranění švů či sádry. Fyzikální terapie často začíná co nejdříve, aby se obnovila pohyblivost a síla postižené ruky.

**4. Délka celkové léčby: trpělivost je klíčová

Celková doba trvání léčby boxerské zlomeniny může být rozmanitá. Po chirurgickém zákroku následuje období rehabilitace, během kterého se pacient učí znovu používat postiženou ruku. Celková doba zotavování může trvat několik týdnů až několik měsíců, v závislosti na komplexnosti zlomeniny, individuální reakci pacienta a dodržování doporučení lékaře.

**5. Individuální přístup: každý boj je unikátní

Každý pacient je jedinečný, a proto i přístup k léčbě boxerské zlomeniny je individualizovaný. Pečlivé sledování, komunikace s lékařem a angažovanost pacienta jsou klíčové pro úspěšné zotavování. Přestože chirurgická léčba přináší určitou složitost a dočasnou obtíž, mnoho pacientů se vrací do normálního života s obnovenou silou a pohyblivostí své ruky.

Prevence

Prevence boxerských zlomenin zahrnuje nošení ochranných pomůcek, jako jsou boxerské bandáže nebo rukavice, které mohou snížit riziko úrazu při sportovních aktivitách. Správná technika úderů a včasná léčba případných menších zranění mohou rovněž přispět k prevenci boxerských zlomenin,“ uvádí web ortopedie-traumatologie.cz.

Prevence vzniku otoku po úrazech a operacích ruky

Pro dobrý výsledek po úrazech a operacích ruky, se snažíme zabránit rozvoji otoku. Po operaci či úrazu je možné začít s rehabilitací ruky a zápěstí bezprostředně po úraze. Již v prvních okamžicích po úraze můžeme provést některé kroky, které v dlouhodobé perspektivě urychlí návrat postiženého k plnému zatížení, i následky jsou menší. V pooperačním období je nutné zajistit polohování ruky ve zvýšené poloze, což neznamená, že pacient musí mít končetinu trvale vzpaženou, což ani není reálné, ale měla by být v poloze výše než loket při zachování tupého úhlu v loketním kloubu. Někdy je vhodné pokládání ruky za hlavu. Po operaci je vhodné polohování končetiny v závěsu na posteli či podložením molitanovou dlahou. Jak v leže, tak při stoji by ruka měla být nad úrovní srdce. K zabránění rozvoje otoku může pomoci ledování končetiny, což je přes silný obvaz složité. I u této terapie je třeba instruovat pacienta tak, aby nedošlo k poškození kůže chladem. Doporučuje se aplikace chladu (ne ledu na kůži) 20-30 minut a následně na 10-20 minut přerušit. Z farmakologické terapie má pozitivní vliv podávání nesteroidních antirevmatik, někteří autoři doporučují podávání kortikoidů intravenózně (8-12 mg dexametazonu i.v.), ale tato medikace patří do rukou zkušených lékařů. Po operaci může rozvoji otoku zabránit přiložený obvaz, který zajistí přiměřenou míru komprese, ale je třeba zajistit a důsledně kontrolovat, aby netísnil. Je-li to možné, měly by být konečky prstů nezakryté, aby bylo možné sledovat jejich prokrvení a citlivost. Pro dobrou funkci je třeba zajistit časnou rehabilitaci, proto se snažíme v případě ošetření zlomenin o co nejstabilnější osteosyntézu s možností řízené rehabilitace již v prvních dnech po zákroku. Naším cílem není jen srůst kostní v anatomickém postavení, ale hlavně správná funkce ruky. Imobilizace by proto měla být taková, aby přiměřeně fixovala postiženou strukturu, ale co nejméně omezovala pohyb v okolních kloubech. Přikládáme-li dlahu pro fixaci prstů a nebrání-li nám v tom jiné důvody, platí, že postavení zápěstí by mělo být v mírné dorzální flexi (20-35°), flexe v karpometakarpálních (MCP) kloubech 50-75°a takřka plná extenze v proximálních interfalangeálních (PIP) kloubech, což brání vzniku kontraktur těchto kloubů. V případě fixace zápěstí dbáme, aby byl umožněn plný pohyb v MCP kloubech,“ uvádí web ortopedie-traumatologie.cz/prevence.

Boxerská zlomenina je specifickým typem zranění spojeným s opakovanými údery na ruce, typicky při boxu. Diagnostika a léčba vyžadují pečlivý přístup lékaře a vědomí sportovce. Důkladná rehabilitace je klíčem k návratu k plné funkčnosti postižené ruky. Prevence hraje rovněž důležitou roli v minimalizaci rizika vzniku této bolestivé a potenciálně omezující zlomeniny,“ dodává závěrem zdravotnický web ortopedie-traumatologie.cz.

Použité zdroje: ortopedie-traumatologie.cz, wikiskripta.eu, symptomy.cz,
ortopedie-traumatologie.cz/prevence, dále redakční informace a zdroje,
(redakční text – N. Macáková) 

Upozorňujeme, že informace, publikované články, rady a doporučení prezentované na webové stránce www.zdravizivot.cz neslouží jako náhrada za individuální lékařskou péči poskytovanou lékařem! Tyto informace nelze považovat za lékařskou konzultaci nebo doporučení pro konkrétního pacienta či pacienty. Informace zveřejněné na této stránce neslouží k nahrazování individuální léčby a jsou pouze obecnými informacemi na dané téma.

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo ZŽ

O nás

Jsme internetový online magazín, který je zaměřen na zdraví, zdravotnictví, medicínu, vitalitu, harmonii, život a zdravý životní styl. Na webu nechybí ani známá onemocnění či babské rady a receptury. Naším partnerským projektem jsou UdálostiExtra.cz.

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu