Zásady psychohygieny: klíč k duševnímu zdraví a pracovní výkonnosti

Publikuje: David Bárta — 29. 01. 2024
Zdroj: D. Bárta - redakční text
Úvodní stránka » Zásady psychohygieny: klíč k duševnímu zdraví a pracovní výkonnosti

Poznejte zásady psychohygieny, které podporují duševní zdraví a zvyšují pracovní výkonnost v každodenním životě.

Tématu se dnes věnovala redakce našeho zdravotnického magazínu. Jedná se o redakční názor autora s tím, že psychohygiena neboli duševní hygiena, je disciplína zaměřená na prevenci psychických problémů a podporu duševního zdraví. Tato oblast se stává stále důležitější v kontextu moderního života, kde stres, rychlé tempo a vysoké nároky na pracovní výkonnost mohou mít negativní dopady na naše duševní i fyzické zdraví.

Jak funguje psychohygiena?

Psychohygiena se opírá o několik klíčových principů, které pomáhají jednotlivcům lépe zvládat stres, udržovat duševní rovnováhu a podporovat celkovou pohodu. Tyto zásady se týkají jak každodenních aktivit, tak i dlouhodobého plánování a osobního rozvoje.

Zásady psychohygieny

 1. Proces regenerace organismu: důležitá je dostatečná regenerace, která zahrnuje kvalitní spánek a relaxaci. Nedostatek odpočinku může vést k vyčerpání a snížení duševní i fyzické odolnosti.
 2. Odpočinek: aktivní i pasivní formy odpočinku jsou klíčové pro udržení duševního zdraví. Jde například o čtení knih, meditaci, procházky v přírodě nebo hobby, které přináší radost a odreagování od každodenní rutiny.
 3. Uspořádání pracovního a volného času: vyvážený poměr mezi pracovním a volným časem je zásadní. Je důležité stanovit si hranice a naučit se odmítat nadměrné pracovní nároky.
 4. Pracovní rovina: v zaměstnání je důležité vytvářet si prostředí, které podporuje koncentraci a produktivitu, ale zároveň umožňuje pravidelné přestávky a odpočinek.

Blízké mezilidské vztahy

Kvalitní mezilidské vztahy jsou základním pilířem duševního zdraví. Podpora ze strany rodiny, přátel a kolegů může výrazně přispět k lepšímu zvládání stresu a emocionální stabilitě. Je důležité věnovat čas a energii rozvoji těchto vztahů a učit se efektivní komunikaci.

Co o psychohygieně říkají odborníci?

Lékaři a psychologové zdůrazňují, že psychohygiena je klíčem k prevenci psychických poruch a podpoře duševního zdraví. Upozorňují na důležitost včasného rozpoznání stresu a jeho zvládání, stejně jako na potřebu pravidelného odpočinku a udržování zdravých mezilidských vztahů.

V současné době se stále více zaměstnavatelů zaměřuje na podporu psychohygieny na pracovišti, protože si uvědomují, že zaměstnanci, kteří jsou duševně v pohodě, jsou produktivnější a méně náchylní k onemocněním.

Co nedělat?

Nesnažte se nutně konzumovat všechna možná média jako TV, noviny, internet, rádio a podobně. Stačí si najít pár věcí, které vám dělají radost a u těch zůstat. Neanalyzujte každou hodinu svého života. Někdy se zbytečně zabýváme věcmi, co jsme kdy řekli a udělali nebo co, kdo řekl nám: „Já si myslím, že on si myslel“. Většině lidí nezáleží na tom, co jste řekli, protože mají dost starostí sami se sebou a tráví hodiny přemýšlením nad věcmi, které stejně neovlivní,“ píše k tématu web dreamlife.cz.

Co je naopak žádané?

Jedna z dobrých technik psychohygieny je sport. Může to být sport jakéhokoli typu, co máte rádi a co vám dělá radost. Nezáleží na tom, zdali rádi chodíte plavat, běhat, hrajete tenis nebo fotbal, důležitý je pohyb. Vyplavíte nějaké endorfiny, vyčistíte si hlavu a protáhnete tělo,“ uvádí dále web dreamlife.cz.

Choďte do přírody. Ať už chceme či ne, jsme součástí přírody a dnešní svět se od přírody tak trochu odklání. Naše duše přírodu potřebuje. Udělejte si vycházku například od lesa a vnímejte to ticho, vůni kolem sebe. Upřete pozornost na to, jak se cítíte a co to dělá s vaší duší.

Meditace je jedna z dalších technik. Meditací existuje spoustu druhů. Můžete si pustit například jen hudbu nebo zkusit meditaci podle nějaké konkrétní předlohy. Ač jste zkušený mentor, anebo začátečník klaďte důraz na přesměrování pozornosti na přítomný okamžik, jako kdyby v tento moment neexistovalo nic jiného než vy a váš vnitřní svět. Meditace se doporučuje každý den. Tvořte. Cokoli, co vyrobíte nebo vytvoříte se počítá. Ať už se jedná o háčkovanou hračku, pletené ponožky, dřevěnou židli nebo slepený model letadla. Vyrábíte teď a tady a soustředíte se pouze na tu činnost, která vám přináší radost,“ doplňuje k tématu v krátké citaci web dreamlife.cz.

Duševní zdraví v době pandemie

V posledních letech, kdy svět bojuje s pandemií covid-19, se téma duševního zdraví stalo ještě zásadnějším. Světová zdravotnická organizace WHO definovala zdraví jako stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a nejen nepřítomnost nemoci. Duševní zdraví, jako integrální součást tohoto konceptu, je klíčové pro naše schopnosti zvládat každodenní výzvy, rozvíjet vztahy s ostatními, být produktivní a cítit se spokojeně se svým životem.

Dopady pandemie na duševní zdraví

Pandemie covid-19 přinesla s sebou nejen fyzické riziko nákazy, ale i významné psychologické nároky. Mnoho lidí zažívá zvýšenou míru stresu, což vede k různým duševním potížím. Tyto problémy se netýkají jen zdravotníků, kteří jsou na první linii, ale také osob ve středním věku, lidí z nízkopříjmových skupin, dětí a dospívajících.

 1. Zdravotníci čelí extrémnímu tlaku a vyčerpání z dlouhodobé péče o pacienty s covid-19.
 2. Lidé ve středním věku a z nízkopříjmových skupin často zápasí s ekonomickými následky pandemie, což vede k finančním starostem a nejistotě.
 3. Děti a dospívající zažívají stres z nejistoty, strachu o zdraví blízkých, omezení sociálních kontaktů a změn ve vzdělávacím procesu, jako je distanční výuka.

Jak podpořit duševní zdraví během pandemie

V této době je nezbytné věnovat zvýšenou pozornost opatřením na podporu duševního zdraví:

 1. Zachování rutiny: i když jsou naše běžné aktivity omezeny, je důležité udržet si denní rutinu, která zahrnuje pravidelné vstávání, stravování a čas na odpočinek.
 2. Zdravé životní návyky: fyzická aktivita, vyvážená strava a dostatečný spánek jsou zásadní pro udržení duševního zdraví.
 3. Sociální interakce: udržování kontaktu s rodinou a přáteli, ať už virtuálně nebo na bezpečné vzdálenosti, pomáhá snižovat pocit izolace.
 4. Podpora a porozumění: je důležité být trpěliví a empatičtí k sobě i k ostatním, a v případě potřeby vyhledat odbornou pomoc.
DŘÍVE JSME PSALI:

Cesta k duševnímu zdraví: co skrývají psychofarmaka?

Nikola Macáková — 20. 01. 2024
Psychofarmaka: zjistěte, jak a proč jsou tyto léky užívány, jak působí na psychiku a jakým způsobem ovlivňují každodenní život.

Pandemie covid-19, dle zjištěných informací redakce zvýšila význam duševního zdraví a ukázala, jak je důležité, aby společnost i jednotlivci věnovali pozornost své psychické pohodě. Sdílením informací, podporou a pochopením můžeme společně překonat tyto výzvy a posílit naše duševní zdraví v těchto náročných časech.

Závěrem lze konstatovat, že psychohygiena není jen trend, ale základní součást udržování duševního zdraví a výkonnosti v každodenním životě. Vědomé uplatňování jejích principů může mít pozitivní dopad na naše osobní i pracovní životy a přispět k celkové spokojenosti a pohodě.

Použité zdroje: dreamlife.cz,
redakční informace, poznatky a zdroje – redakční text*

Upozorňujeme, že informace, publikované články, rady a doporučení prezentované na webové stránce www.zdravizivot.cz neslouží jako náhrada za individuální lékařskou péči poskytovanou lékařem! Tyto informace nelze považovat za lékařskou konzultaci nebo doporučení pro konkrétního pacienta či pacienty. Informace zveřejněné na této stránce neslouží k nahrazování individuální léčby a jsou pouze obecnými informacemi na dané téma.

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo ZŽ

O nás

Jsme internetový online magazín, který je zaměřen na zdraví, zdravotnictví, medicínu, vitalitu, harmonii, život a zdravý životní styl. Na webu nechybí ani známá onemocnění či babské rady a receptury. Naším partnerským projektem jsou UdálostiExtra.cz.

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu