Zdravotní sestra: povolání plné výzev a hrdinských činů, avšak vyžaduje péči sama o sebe

Publikuje: David Bárta — 29. 10. 2023
Zdroj: (redakční text)
Úvodní stránka » Zdravotní sestra: povolání plné výzev a hrdinských činů, avšak vyžaduje péči sama o sebe

Zájem o profese ve zdravotnictví dosahuje historických vrcholů, a to především v reakci na dopady nedávné pandemie covid-19.

Tématu se věnovala soukromá klinika EUC s tím, že obecně zájem o zdravotnické obory dlouhodobě stoupá, což ovlivnila především koronavirová pandemie. Aktuálně v Česku pracuje téměř 80 000 sester, stále jich však kolem 3 000 chybí. Mezi organizace, které aktivně pomáhají sestrám při jejich náročné profesi, patří Nadační fond EUC Elucidate. Podporuje nejen pracovníky zdravotnické skupiny EUC, ale zasazuje se i o rozvoj zdravotnického vzdělávacího systému.

 Sestry jsou neodmyslitelnou součástí zdravotnického systému. Pacientům jsou k dispozici čtyřiadvacet hodin denně. Kromě ošetřovatelské péče poskytují i psychickou podporu, a to nejen samotným pacientům, ale často i jejich rodinným příslušníkům. Během koronavirové pandemie vzrostl zájem uchazečů o zdravotnické obory o třetinu, některé školy však zaznamenaly až 50% nárůst. Muži se do oboru ale moc nehrnou – povolání je tak stále převážně „ženskou záležitostí“ – mezi zdravotními sestrami bylo v minulém roce asi jen 3 % mužů. Česko se dlouhodobě potýká s nedostatkem zdravotních sester. Například do roku 2030 jich bude potřeba až trojnásobně více, než činí odhadovaný počet absolventů. Ministerstvo zdravotnictví proto plánuje navýšit kapacity vysokých zdravotnických škol – a to až o 30 %,“ uvádí k tímatu dále klinika EUC.

Nadační fond EUC Elucidate si také klade za cíl kultivovat systém (vzdělávání zdravotních sester) i zákonné prostředí (např. platové ohodnocení). Aktivně na něm spolupracuje s dalšími asociacemi a spolky v oblasti zdravotnictví, mezi které patří například Asociace zdravotních škol nebo Česká asociace sester. „Sestřičky jsou takovým pomyslným motorem nemocnic, ambulancí i soukromých klinik. Bez sester by žádné zdravotnické zařízení zkrátka nemohlo fungovat. Pro ilustraci – například na anesteziologicko-resuscitačním oddělení má každý pacient jednu sestru, která se o něj stará po celý den. Nepřetržitě dohlíží na zdravotní stav pacienta a zajišťuje každodenní ošetřovatelskou péči. Často je tou první, kterou pacient po probuzení vidí, a je klíčovou osobou při jeho následné rekonvalescenci,“ vysvětluje PhDr. Martina Šochmanová, MBA, prezidentka České asociace sestera dodává: „Je to však velmi náročná profese, která vyžaduje značnou odolnost. Na psychickou i fyzickou pohodu sester je proto třeba důsledně dbát, jinak jim hrozí vyhoření.“

I o sestry se musí pečovat

Zdravotnictví je obor, který se neustále rozvíjí – práce v něm vyžaduje celoživotní vzdělávání i absolvování odborných školení. Proto je třeba sestry podpořit – jednak finančně, ale i v oblasti vzdělávání. Jedním z cílů Nadačního fondu EUC Elucidate je právě zvýšení prestiže a povědomí o práci zdravotních sester a dalších nelékařských zdravotnických pracovníků. „Nadační fond EUC Elucidate pomáhá těm, kteří pomáhají nám. Cílem je podpořit sestry a zvýšit prestiž tohoto záslužného a nedoceněného povolání. Jen v EUC pracuje 2300 zdravotníků, o které je potřeba pečovat, aby mohli plnohodnotně vykonávat svoji profesi. Proto důsledně dbáme na jejich vzdělávání, sebepéči i rozvoji dovedností,“ říká zdravotní sestra Iva Skorčíková, DiS., MBA, ředitelka Nadačního fondu EUC Elucidatea dodává: Jednou z oblastí, na kterou se při práci se sestrami v nadaci zaměříme, je například i komunikace s rodinou a blízkými pacientů během krizových situací.“

Pomoc studentům i sociálně znevýhodněným

Nadační fond EUC Elucidate nabízí zaměstnancům Zdravotnické skupiny EUC pomocnou ruku i při obtížných životních situacích. Pomáhá například rodičům samoživitelům grantem Hurá na prázdniny!, který mohou využít na financování letních nebo příměstských táborů.

Kromě zdravotnických pracovníků ale podporuje i studenty nebo zájemce o studium zdravotnických oborů. Jedním z jeho stěžejních cílů je zajistit sestrám kvalitní odborné vzdělání – proto přispívá k rozvoji zdravotnického školství, například financováním pomůcek či technologií, a podporuje i pedagogy v oboru. Nadační fond již spolupracuje s několika zdravotními školami, plánuje však postupně oslovit i další. Nadace se věnuje rovněž podpoře velkých zdravotnických projektů a konferencí, zejména v oblasti osvěty a prevence. Pomocnou ruku ale podala i zdravotníkům na Ukrajině formou dodávky léků a dalšího zdravotnického materiálu. Tyto a další aktivity podpořil v roce 2022 Nadační fond EUC Elucidate částkou téměř 5 milionů korun,“ uvádí zdravotnické zařízení EUC na svém webu.

Nabízenou pomoc chce nadace rozšiřovat i v budoucnu. „Plánujeme celou řadu dalších aktivit, jako například vytvoření online platformy celoživotního odborného vzdělávání pro zdravotní sestry, a jsme rádi, že touto cestou můžeme přispět k celkovému zkvalitnění pracovních podmínek ve zdravotnictví, stejně jako k pozvednutí image zdravotnických pracovníků,“ uzavírá Iva Skorčíková, DiS., MBA, ředitelka Nadačního fondu EUC Elucidate, s tím, že jedním ze strategických cílů nadace je také podpora značky EUC jako největšího poskytovatele ambulantní péče v Česku.

Zdravotní sestry v Česku: pilíř zdravotnictví s neomezenými možnostmi vzdělávání

Česká republika, stejně jako většina zemí, není výjimkou, když jde o zásadní roli, kterou zastávají zdravotní sestry v rámci systému zdravotnictví. Tato povolání jsou klíčovým pilířem péče o pacienty a mají nezastupitelnou roli při poskytování kvalitních a komplexních zdravotních služeb. Zdravotní sestry mají pověst pečlivých a zodpovědných profesionálů, a to s dobrým důvodem.

Povaha práce zdravotní sestry

Práce zdravotní sestry je náročná, ale zároveň naplňující. Zdravotní sestry se starají o pacienty v nemocnicích, klinikách, domovech důchodců a dalších zdravotnických zařízeních. Jejich úkoly zahrnují péči o pacienty, sledování zdravotního stavu, poskytování léků, provádění různých procedur a spolupráci s lékaři a dalším zdravotnickým personálem. Jejich role zahrnuje také psychologickou podporu pacientů a jejich rodin, což vyžaduje empatii a schopnost komunikovat s různými osobnostmi.

Nároky na toto povolání

Pracovní náplň zdravotní sestry zahrnuje různorodé úkoly, a proto jsou na ně kladeny vysoké nároky. Pro získání povolení k samostatné práci jako zdravotní sestra v České republice je zapotřebí absolvovat odborné vzdělání na střední škole nebo vyšší odborné škole se zdravotnickým zaměřením. Důležité je také absolvovat státní zkoušky a získat povolení k výkonu tohoto povolání.

Obory zdravotních sester

Zdravotní sestry mohou pracovat v různých oblastech zdravotnictví, což zahrnuje:

  1. Všeobecnou péči: zdravotní sestry mohou pracovat v nemocnicích, klinikách nebo domovech důchodců, kde poskytují komplexní péči a sledují zdravotní stav pacientů.
  2. Specializovanou péči: některé zdravotní sestry se specializují na určité oblasti, jako je například pediatrie, gynekologie, intenzivní péče nebo chirurgie.
  3. Výuka a výzkum: některé zdravotní sestry se angažují v pedagogické činnosti a výzkumu, což přispívá k rozvoji oboru.
  4. Manažerské pozice: zkušené zdravotní sestry mohou postoupit na manažerské pozice v nemocnicích nebo dalších zdravotnických institucích.
  5. Práce v komunitě: zdravotní sestry mohou pracovat v komunitních centrech a pomáhat jednotlivcům a rodinám s prevencí nemocí a zdravotní péčí.

Vzdělávání a rozvoj profesních dovedností

Zdravotní sestry mají v České republice širokou škálu možností pro vzdělávání a rozvoj svých profesních dovedností. Mohou absolvovat různé kurzy a školení, které jim umožní získat nové dovednosti a znalosti v různých oblastech zdravotnictví. Kromě toho mají také příležitost získat vyšší kvalifikace, jako je magisterské studium zdravotnických oborů.

Závěrem by bylo dobré zmínit, že obecně práce zdravotní sestry v České republice je náročná, ale zároveň velmi důležitá a naplňující. Zdravotní sestry hrají klíčovou roli v poskytování kvalitní zdravotní péče a péči o pacienty. Mají neomezené možnosti pro vzdělávání a rozvoj svých dovedností, což jim umožňuje růst a přizpůsobovat se měnícím se potřebám zdravotnického sektoru. Jejich práce si zaslouží uznání a respekt za přínos, který přinášejí celé společnosti.

Použité zdroje: Klinika EUC, redakční informace a zdroje,
(redakční text).

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo ZŽ

O nás

Jsme internetový online magazín, který je zaměřen na zdraví, zdravotnictví, medicínu, vitalitu, harmonii, život a zdravý životní styl. Na webu nechybí ani známá onemocnění či babské rady a receptury. Naším partnerským projektem jsou UdálostiExtra.cz.

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu