Život s Warfarinem: krevní koagulace pod kontrolou

Publikuje: Nikola Macáková — 02. 04. 2024
Zdroj: Nikola Macáková - redakční text
Úvodní stránka » Život s Warfarinem: krevní koagulace pod kontrolou

Zjednodušeně řečeno, warfarin je lék, který pomáhá udržovat krevní koagulaci na správné úrovni. Jeho užívání však vyžaduje pečlivé monitorování a dodržování předepsaných postupů.

Warfarin je látka, která zpomaluje srážení krve a snižuje riziko vzniku krevní sraženiny (trombu) uvnitř srdce a cév nebo na povrchu náhrad z umělého materiálu (např. umělé srdeční chlopně). Působí tak, že blokuje účinek vitamínu K, který je v těle mimo jiné nezbytný pro tvorbu koagulačních faktorů – tj. látek, které se podílejí na srážení krve (koagulaci),“ uvádí v úvodu k danému léku pražský IKEM.

Při vyšší dávce léku může dojít ke krvácení. Proto je důležité brát warfarin přesně podle doporučení lékaře.

Tímto způsobem warfarin snižuje schopnost krve srážet se a pomáhá předcházet vzniku trombózy, embolie nebo srdečního infarktu.

Jak funguje warfarin? Zdroj: Don-giovanni / Creative Commons  3.0 Česko.

Citlivost na warfarin se u každého pacienta může považovat za ovlivněnou mnoha faktory, včetně genetických predispozic, stravy a užívání dalších léků. Je proto nutné pravidelně monitorovat hladinu INR (International Normalized Ratio), což je míra koagulace krve, aby se zajistilo, že pacient užívá správnou dávku warfarinu.

Indikace k podávání warfarinu zahrnují především prevenci a léčbu trombózy, embolie a srdečních příhod u pacientů s fibrilací síní, umělými srdečními chlopněmi nebo historií tromboembolických příhod. Warfarin je také indikován pro pacienty s některými genetickými poruchami srážení krve.

Warfarin se užívá většinou jednou denně, pokud možno vždy ve stejnou dobu. Dávka je individuální a určuje ji lékař. 

Jestliže jste zapomněl(a) užít jednu dávku a uvědomíte si to během 12 hodin, můžete si vzít zapomenutou dávku ihned. Další dávku užijte, jak jste zvyklý(á). Pokud od doby, kdy jste měl(a) užít lék, uběhla delší doba než 12 hodin, neberte si zapomenutou dávku. Nezapomeňte si poznamenat zapomenutou dávku do své průkazky o sledování léčby. Zapomenete-li více než jednu dávku, kontaktujte svého lékaře, který Vám určí další dávkování. Nikdy neužívejte zdvojenou dávku nebo dvě dávky krátce po sobě. Pokud jste si vzali omylem dávku léku dvakrát nebo dávka, kterou jste vzali omylem, výrazně překročila Vaši běžnou dávku, kontaktujte, prosím, svého lékaře,“ vysvětlují dále lékaři z pražského IKEMu.

Dbejte na to, abyste měli dostatečnou zásobu léku, zejména pokud cestujete.

Nicméně, léčba warfarinem není bez rizik. Existují kontraindikace, jako je aktivní krvácení, vysoké riziko krvácení nebo intolerance k léku. Při zahájení terapie warfarinem je důležité pečlivě vyhodnotit přínosy a rizika u každého pacienta a stanovit vhodnou dávku.

Léková forma warfarinu. Zdroj: CeSt / Creative Commons 3.0 Česko.

Monitorování pacientů užívajících warfarin je klíčové pro úspěšnou léčbu. Pravidelné testování INR umožňuje lékařům upravit dávku warfarinu podle potřeby a minimalizovat riziko krvácení nebo tvorby krevních sraženin.

Závažné vedlejší účinky

Dle zveřejněných informací pražského IKEMu vůbec nejzávažnějším nežádoucím účinkem warfarinu je krvácení. Riziko krvácení se zvyšuje se zvyšující se hodnotou INR. Pokud se u Vás objeví jakýkoli z následujících příznaků, kontaktujte neprodleně lékaře.

 • krvácení z nosu (delší než 10 minut)
 • krev v moči, stolici nebo černá stolice
 • nadměrná tvorba modřin bez zjevné příčiny
 • zvracení s příměsí krve
 • neobvyklé bolesti hlavy
 • abnormálně silné menstruační krvácení nebo vaginální krvácení mimo cyklus

Deset nejčastějších otázek o antikoagulační léčbě warfarinem

Ve své přednášce, kterou zveřejnil a citoval medicínský portál tribune.cz se doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D., ze IV. interní hematologické kliniky LF UK a FN Hradec Králové zaměřil na deset nejčastějších otázek v souvislosti s antikoagulační léčbou warfarinem. Jak připomněl, jeho hlavní indikací dle SPC je léčba a prevence hluboké žilní trombózy a plicní embolie a prevence tromboembolických komplikací u pacientů s FS, onemocněním srdečních chlopní nebo náhradou srdečních chlopní. Podáván je i v dalších indikacích, zejména jako sekundární prevence infarktu myokardu a prevence tromboembolických komplikací po IM a k léčbě a prevenci CMP a TIA.

 1. Jaké jsou zkušenosti s rozkolísáním INR při změně z warfarinu Orion 5 mg na warfarin PMSC 5 mg nebo obráceně?

Jak ukazuje složení přípravků, které je velice podobné, žádné obavy nejsou a v praxi nebyly žádné problémy pozorovány. Faktorů, které ovlivňují ustálení INR, je daleko více, než je tato změna léku. Musíme si uvědomit, že i na dobrých antikoagulačních klinikách v zahraničí je čas v dobrém terapeutickém rozmezí kolem 70 procent, což je považováno za úspěch.

 1. Pacienti musejí tabletu warfarinu často půlit, jaké jsou vaše zkušenosti s půlením tablet warfarinu PMSC?

Nikdy jsem nepozoroval, že by si na to pacienti stěžovali, a nikdy jsem tento problém neřešil ani u předchozího warfarinu, který se také půlil,“ říká doc. Dulíček.

 1. Jaká jsou aktuální doporučení ohledně restrikcí ve stravě při léčbě warfarinem, doporučuje se sledovat příjem vitaminu K ve stravě, či nikoli?

I zde je podle doc. Dulíčka odpověď jednoduchá. Zásadně vůbec neměnit jídelníček pacienta ve smyslu restrikce vitaminu K. Při zahajování terapie je nutno upozornit nemocného, aby dodržoval stejné dietní zvyky a stravovací návyky jako dosud, a na to terapii nastavit. Pozor na alternativní stravu a na vitaminové doplňky. Denní příjem vitaminu K je 120 μg u muže a 100 μg u ženy. „Jakékoli restrikce stran stravy nejsou, žádná ‚warfarinová‘ dieta nikdy neexistovala a neexistuje. Je potřeba jen dodržovat pravidelné zvyky. I když se např. v letním období u pacientů setkáváme kvůli větší konzumaci zeleniny se zvýšeným příjmem vitaminu K, je to otázka přenastavení dávky warfarinu. V roce 2007 vyšel odborný článek ukazující, že denní přísun vitaminu K v hodnotě 150 μg dokonce vede k tomu, že antikoagulační terapie je lépe nastavena, hodnoty INR jsou vyrovnanější než tam, kde přijde nemocný na internu a bohužel, jak to vidíme dodnes, tam dostává jakousi warfarinovou dietu,“ doplnil.

 1. Jak je to s warfarinem a extrakcí zubu?

Nekomplikované extrakce zubů lze provádět při INR v terapeutickém rozmezí (2–3). V případě potřeby větších extrakcí kořenů je možná předchozí domluva, ale je třeba myslet na to, že důsledky bridgingu jsou pak závažnější než důsledky samotné extrakce. Užívá‑li někdo warfarin a má INR kolem 2, není krvácivý tak, aby se obával, že po extrakci zubu vykrvácí. Stomatolog by neměl do antikoagulační terapie zasahovat.

 1. Co říci o antikoagulační terapii warfarinem u žen v produktivním věku?

S příchodem přímých antikoagulancií, která se užívají i v léčbě HŽT, se objevila řada nových otázek. Ženy mají při užívání přímých antikoagulancií častěji problémy během menstruačního cyklu a mají větší sklon k meno‑metroragiím. Tyto problémy se sice výjimečně mohou objevit i u warfarinu, ale problém meno‑metroragie je menší. Otázku gravidity řeší dobře formulované odborné postupy. Každá žena je před nasazením warfarinu informována, že v případě, že nedostane menses a těhotenský test potvrdí graviditu, stačí warfarin vysadit (mezi 6. a 12. týdnem těhotenství), aby nedošlo k riziku embryopatie. „Za 30 let praxe jsem byl vystaven podávání warfarinu v graviditě dvakrát, samozřejmě mimo uvedené kritické období, a zvládli jsme to naprosto bez problémů. Lépe je v podávání pokračovat a časně graviditu detekovat než dávat doporučení o tom, že chce‑li žena otěhotnět, měla by se předem převést na LMWH.“

 1. Jaká je role warfarinu v profylaxi TEN (primární, sekundární)?

V primární profylaxi zde již pro něj prostor není. Ale určitě má warfarin své místo v sekundární profylaxi. A zatím je warfarin hojně používaný lék i v sekundární profylaxi tromboembolické nemoci, dnes jednoznačně i u trombóz a také tam, kde dlouhodobá terapie není u NOAC hrazena. Takových pacientů je poměrně hodně.

 1. Jaká je praxe s užíváním warfarinu v souvislosti s kolonoskopií?

Doporučené postupy ČGS pro diagnostiku a terapeutickou koloskopii pro antikoagulační terapii uvádějí, že u kolonoskopie s nízkým rizikem krvácení lze warfarin při INR 2–3 ponechat, u NOAC je doporučeno vynechat ranní dávku. V případě vysokého rizika krvácení a nízkého rizika trombózy vysazujeme warfarin pět dnů před výkonem (INR pod 1,5), NOAC minimálně 48 hodin před výkonem bez LMWH. V případě vysokého rizika trombózy nastává otázka bridgingu.

 1. Jsou ženy v produktivním věku (antikoncepce, gravidita) u COVID‑19 ohroženy trombózou, doporučuje se podávat kyselinu acetylsalicylovou, nebo ne?

Rutinně ne, ale je potřeba postupovat individuálně, pokud jde o kumulaci více rizikových faktorů, přechodně ano. Zatím nejsou důkazy o paušálním nasazení antikoagulační terapie. Záleží samozřejmě na formě COVID‑19, je‑li někdo hospitalizován, je to jiné a na antikoagulační terapii je. Pokud ale byla recentní anamnéza trombózy a více rizikových faktorů, není důvod, proč přechodně LMWH nenasadit. Rutinně se tedy nepodává ani ASA, ani antikoagulancium, i když lze antikoagulační a antiagregační terapii zvážit. V graviditě je situace individuální a řídí se doporučenými postupy, jejichž podrobnosti najdete na stránkách České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP (verze: COVID tromboprofylaxe).

 1. Jsou ženy v produktivním věku, ale i ostatní populace u vakcinace ohroženy tombózou?

Riziko je po očkování jen velice minimální. Zvážíme‑li poměr počtu aplikovaných dávek a počet popsaných případů, divím se, že lidi víc nevzrušuje, že mají BMI nad 30, a tudíž daleko větší riziko trombózy, než je vakcinace. Žádné paušální opatření není, s tím souvisí i skutečnost, že na antikoagulační terapii je samozřejmě možné se nechat vakcinovat.

 1. Pacienti, kteří prodělali COVID‑19 a byli na warfarinu, měli při kontrole většinou vyšší hodnoty INR. Díky INR bylo možné terapii upravit, u NOAC tuto možnost nemáme. Mám to řešit, či ne? Má COVID‑19 a jiné virózy vliv na NOAC?

NOAC jsou a priori proto, aby se koncentrace neměnila, a tudíž se INR nemonitoruje. Koncentraci léku lze v případě potřeby zjistit příslušným testem nakalibrovaným na příslušný lék, což se provádí na hematologických pracovištích. Dosavadní zkušenosti u pacientů po COVID‑19 neukazují, že by docházelo k zásadnímu rozházení hodnot INR. Jak oba přednášející v závěrečné diskusi zdůraznili, v případě hodnot INR mimo terapeutické rozmezí, což je problém, s nímž se praktičtí lékaři ve svých ordinacích setkávají asi nejčastěji, je třeba si vždy uvědomit, jak tento lék funguje. Rychlé zásadní změny a rychlé kontroly k ničemu nevedou, každý zásah se projeví až s odstupem, a proto je zde namístě trpělivost a pečlivost,“ doplňuje závěrem medicínský portál tribune.cz.

Veškeré změny v léčbě warfarinu by měly být prováděny pod dohledem zdravotnického personálu a pacient by měl být obeznámen s možnými vedlejšími účinky a omezeními spojenými s touto terapií. Vždy je důležité dodržovat lékařské pokyny a pravidelně komunikovat se svým lékařem.

Použité zdroje: ikem.cz, tribune.cz
redakční informace a zdroje – redakční text*
odborná redakční konzultace s MUDr. Jan Matějovský, interní lékař

Upozorňujeme, že informace, publikované články, rady a doporučení prezentované na webové stránce www.zdravizivot.cz neslouží jako náhrada za individuální lékařskou péči poskytovanou lékařem! Tyto informace nelze považovat za lékařskou konzultaci nebo doporučení pro konkrétního pacienta či pacienty. Informace zveřejněné na této stránce neslouží k nahrazování individuální léčby a jsou pouze obecnými informacemi na dané téma.

Aktuální témata:
Načítám témata...
logo ZŽ

O nás

Jsme internetový online magazín, který je zaměřen na zdraví, zdravotnictví, medicínu, vitalitu, harmonii, život a zdravý životní styl. Na webu nechybí ani známá onemocnění či babské rady a receptury. Naším partnerským projektem jsou UdálostiExtra.cz.

Sledujte nás

Vyhledávání
Zavřít reklamu